Egy korábbi megemlékezés Vámosladányban (Fotó: Csemadok Vámosladányi Alapszervezete)

A vámosladányi magyar közösségi élet felélesztését s annak erősítését tűzte ki céljául az alig másfél évvel ezelőtt alakult Csemadok helyi alapszervezete. A hétvégén rendezte meg az eddigi legjelentősebb rendezvényét a magyar kultúra jegyében.

A Csemadok Vámosladányi Alapszervezete 2018 őszén alakult újjá huzamosabb kihagyást követően. „Megemlékezések mellett egy nagyobb ívű kultúrműsorral szerettünk volna tisztelegni a magyar kultúránk előtt, ezért a magyar kultúra napja alkalmából szerveztük meg a február 14-ei eseményünket” – avatta be a Felvidék.ma-t a részletekbe Sál Attila, a helyi szervezet vezetője.

Mint hozzátette, a helyiek részéről is érkezett kezdeményezés a kultúrműsor ügyében.

„A magyar kultúra estje elnevezésű rendezvényünket a Csemadok évnyitó eseményének szántuk, melynek díszvendége Csáky Pál volt”

– folytatta a mesélést Sál Attila.

Mint megtudtuk, Vámosladányban korábban működött Csemadok alapszervezet. Számos rendezvényt szerveztek, Torma névvel még néptánccsoportot is működtettek. Azonban mindennek vége szakadt. Több mint egy évtizednyi kényszerpihenő után főleg a fiatalok kezdeményezésére 2018 őszén alakult újjá az alapszervezet. A helyi szervezet élére Sál Attila került, a tettre kész fiatalemberhez további ifjak is csatlakoztak.

“Jelenleg a tagtoborzást folytatjuk, sokan segítik a munkánkat” – jegyezte meg. Megalakulásukat követően a nemzeti ünnepeink alkalmával megemlékezéseket szerveztek.

Október 6-ai megemlékezés Vámosladányban (Fotó: Csemadok Vámosladányi Alapszervezete)

Azóta október 6-án, október 23-án és március 15-én méltóképpen emlékezik a vámosladányi magyar közösség. Színvonalas rendezvényeiken felszólalt már többek között Kiss Beáta, az MKP alelnöke, Csáky Pál, Cseri Zita, Nagyölved polgármestere, korábbi megyei képviselő. A vendégek is egyhangúlag

példaértékűnek nevezték a vámosladányi fiatalok összefogását és tevékenységét.

A Lévai járásban, Léva tőszomszédságában található község mára sajnos szórványterületnek számít. A legutóbbi népszámlálási adatok alapján a község mintegy negyven százaléka a magyar ajkú lakosság.

Egyre kevesebb a magyar fiatal a településünkön, ezért is tartottuk fontosnak olyan rendezvények szervezését, amelyek megerősítik nemzeti identitásukban az itt élőket

– hangsúlyozta a Csemadok Vámosladányi Alapszervezetének a vezetője.

A vámosladányiak az önkormányzattal egyetemben támogatják a fiatal Csemadokosokat.

Sál Attila (k.) számára fontos a magyar közösség megmaradása a faluban (Fotó: MKP Lévai járás, facebook)

Vámosladány az egykori Bars vármegye egyik legkorábbi települése. A kettőezres évek elején megszűnt a helyi magyar alapiskola. Azóta a szomszédos járási székhelyen működő Juhász Gyula Alapiskola a legközelebbi magyar  tanítási nyelvű tanintézmény. Középiskolaként ugyancsak a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium van a legközelebb a vámosladányiak számára.

A jövőbeli tervekkel kapcsolatban Sál Attila kifejtette: „Az egyik célunk, hogy a lehető legszélesebb közösséget szólítsuk meg a rendezvényeinkkel, ezáltal is növelni tudjuk a taglétszámunkat.”

A vonzó rendezvények között említette a csoportos színházlátogatást, focitornát s egyéb kulturális rendezvényeket.

Lényeg, hogy olyan eseményekkel álljunk elő, melyre igény mutatkozik és amelyeket támogatnak is a vámosladányiak

– summázta gondolatait Sál Attila.