Grezsa István (Fotó: Muzsla község FB oldala)

Az óvodafejlesztési program kiértékelésére került sor Muzslán a könyvtárban. A kiértékelésen a Lévai, Érsekújvári és a Komáromi járás érintett polgármesterei, óvodaigazgatói, képviselői vettek részt, ahol a 2016 és 2020 között a magyar állam támogatásának köszönhetően felújításra kerültek a magyar óvodák.

A találkozó vendégei voltak: Grezsa István miniszteri biztos, Kiss Beáta, az MKP oktatási szakembere és Menyhárt József, az MKP elnöke.

A vendégeket és megjelenteket Farkas Iván, Muzsla község polgármestere, megyei képviselő, az MKÖ képviselőjelöltje köszöntötte. A vendégek között üdvözölte Pathó Mariannát, az óvodafejlesztési program indulást segítő partnerét.

Grezsa István a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program értékelésében felvázolta a magyar kormány célját, mely szerint a határon túli nemzetpolitikai program egyik legfontosabb részét képezte a magyar óvodák korszerűsítését, felújítását segítő program. Elindításának oka volt az is, hogy az EU pénzforrások többnyire nem hozzáférhetőek a határon túl élő nemzetrész számára.

A program megvalósulását számadatokkal ismertette. Összesen 734 óvoda tervezete valósult meg, ebből 132 újonnan épült a Kárpát-medencében. Összességében 44,6 milliárd forint keretösszeget fordítottak erre a programra.

A Felvidékre 12,5 milliárd forint támogatás jutott 175 óvodára, s ebből 5 új intézmény valósult meg. Ezért is könyvelik el sikertörténetnek a Felvidéken megvalósult programot. Ehhez jó alapot kaptak a BGA itteni megbízottjaitól, valamint Pathó Mariannának is köszönetet mondott a segítségért.

„Amikor megújulnak az épületek, önökön múlik, hogy mi történik az óvodákban. Ezt majd a jövő mutatja meg, s a jövő kisiskoláinak világában nyilvánul meg majd az eredmény. Szeretnénk a Kárpát-medencében 48-60 ezerre növelni az óvodások számát. Igen sok lehetőség nyílik még a jövőben ennek megvalósítására. További fontos feladatuk a bölcsődeprogramok bővítése, megvalósítása is. Készek vagyunk a folytatásra” – mondta a miniszteri biztos.

Fotó: Muzsla község Fb-oldala

Kiss Beáta felvidéki oktatásügyi szakember elmondta, hogy a magyarság és a magyar iskolába íratott gyermekek száma rohamosan csökken, ezért is tartja ezt a programot a megállítás, vagy lassítás alappillérének. Kegyelmi helyzetet kaptunk Magyarországtól.

Mert fontos, hogy megújuló, korszerű óvodákban, bölcsődékben a szülők nagyobb biztonságban érezzék gyermekeiket. Ezt szolgálják a hazai viszonylatban is elterjedt, sikeresen működő Ringató programok is. A magyar közösség vérkeringésébe már a gyermek születésének időszakában be kell kapcsolni a szülőket.

A legutóbbi kutatásaik alapján kimutatható, hogy szlovákiai viszonylatban 200 olyan település van, ahol a magyar lakosság létszáma eléri a 20%-ot, ennek ellenére nincs magyar nyelvű oktatás. A kevert nyelvű óvodákban külön figyelmet kell szentelni a gyerekek magyar iskolába való beíratásának. Ismertette az MKP által készített, járásokra lebontott kimutatást a magyar óvodák számáról. Ennek alapján a Komáromi és a Dunaszerdahelyi járásban van a legtöbb magyar nyelvű óvoda. Pénzösszeg tekintetében is hatalmas támogatást adott a magyar kormány a felvidéki magyarságnak az óvodafejlesztési programra.

Menyhárt József az MKP nevében mondott köszönetet Grezsa úrnak, hogy elindították és megvalósították a programot. Köszönetet mondott mindazon települések érintettjeinek is, akik ezeket a programokat gazdaságos és eredményes módon végrehajtották. Csak tőlünk függ, hogy e program mennyire válik hasznossá a Felvidéken – mondta Menyhárt József.

Biztatott arra is, hogy merjük anyanyelvünket felvállalni össztársadalmi szempontból is. Higgyünk abban, hogy az anyanyelv használatának van értelme, s amit vállalunk, az mindennapi hőssé tesz bennünket.

A felszólalók között mindhárom járásból főleg polgármesterek, de óvodavezetők is hálájukat, köszönetüket fejezték ki, hogy településeik e legfontosabb programja megvalósulhatott az anyaország jóvoltából.

Fotó: Muzsla község Fb-oldala

Itt hangzott el az is, hogy Magyarország jelenlegi kormánya nemcsak a családpolitikájával szerzett világszerte elismerést, hanem a határain kívüli nemzetrész oktatási programjának egyéb módokon történő támogatásával is egyedülálló.

Mindannyian leszögezték, hogy most már a fenntartókon, s az óvónőkön a sor, hogy a korszerűen felújított óvodák programjukkal, színvonalukkal vonzóak legyenek a magyar szülők részére.

A találkozó végén Farkas Iván polgármester meghívta a megjelenteket a helyi óvoda megtekintésére, majd egy közös ebéddel fejezték be a három járás óvodafelújítási programjának kiértékelését.