Fotó: Shutterstock

A 2017-es esztendőben keletkezett aszálykárok ellensúlyozására szánt támogatások elosztása a Sanagro mezőgazdasági cég szerint igazságtalan volt, mivel az állami segélyből csak a kis- és közepes vállatok részesültek.

„Farmjaink különböző mértékben károsultak az aszály következtében, de a termésveszteségeink átlagosan 30 és 50 százalék körül mozogtak az előző évekéhez képest. Mivel állami segély csak a kis- és közepes vállalatoknak jár, a nagyvállalatokat kizárták a kárenyhítő juttatásból, társaságunkat 700 ezer eurós kár érte” – közölte a Sanagro vezérigazgatója, Tomáš Kohút.

A Sanagro mezőgazdasági társulás felhívással fordul az államhoz, hogy változtassák meg a szlovákiai mezőgazdasági vállalkozások természeti katasztrófák miatti kárpótlásának feltételeit.

A fő gondot főleg a szárazság miatti terméskiesések okozzák. Ez még 2017-ben sújtotta a mezőgazdasági vállalkozásokat, a kárpótlást viszont csak 2019 végén fizették ki.

A Sanagro csoporthoz jelenleg tíz farm tartozik Nyugat- és Közép-Szlovákiában, melyek együttesen csaknem 300 embert alkalmaznak. S épp ezen okból kifolyólag nem voltak jogosultak az állami kárpótlásra, ugyanis a 250-nél több alkalmazottal működő cégek már nagyvállalatnak számítanak.

„A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség döntését nagyon szerencsétlennek és igazságtalannak tartjuk azon vállalatokkal szemben, melyek az agrárágazatban a legtöbb embert foglalkoztatják, és a legtöbb terményt biztosítják. A természeti katasztrófák, melyek közé az aszály is sorolható, nem válogatnak, s nem csak a mezőgazdasági vállalkozások egy részét sújtják. Ezért kérjük a jelenlegi és a következő kormányt is, hogy változtassa meg az állami támogatások, kárenyhítő juttatások rendszerét, feltételeit”– tette hozzá Tomáš Kohút. Mint mondta, az egyik lehetőség az lenne, ha a mezőgazdasági vállalkozások összefognának és közösen lépnének fel a támogatási rendszer megváltoztatása érdekében.

Aszálykárok miatt a szlovákiai mezőgazdasági vállalkozások első alkalommal kaptak kárpótlást, melynek összegét több tényező alapján állapították meg. A vállalkozásoknak ki kellett mutatniuk a terméskiesés miatt keletkezett kár nagyságát, melynek meg kellett haladnia az utóbbi 3-5 év termésének 30 százalékát, továbbá igazolniuk kellett, hogy farmjuk biztosítva van, s hogy előnytelen feltételekkel sújtott területen gazdálkodnak és hogy használnak öntözőrendszert.

A rendelkezésre álló adatok szerint 140 mezőgazdasági vállalkozás részesült kárenyhítésben, összesen 15,5 millió euróban, miközben az állami költségvetésben 17 millió eurót különítettek el erre a célra.

A Sanagro 2012 óta van jelen a szlovákiai piacon mezőgazdasági termelőként, a legnagyobb növénytermesztők közé tartozik, célja pedig a szlovákiai szövetkezetek potenciáljának megújítása. Jelenleg 280 alkalmazottja van, s a jövőben további munkahelyek létrehozását tervezi, közel 18,8 ezer hektárnyi mezőgazdasági földterületet művel. Farmjai évente 13,8 millió liternyi tehéntejet termelnek, fennállásuk óta szövetkezeteik technológiai korszerűsítésére 1 millió eurót fordítottak.

(Felvidék.ma/Náš vidiek)