Fotó: Hegedűs Orsolya

Melyek az egyetemi felvételi vizsgák kritériumai? Meddig kell benyújtani a jelentkezési lapot? Hány tanulmányi programra lehet egyszerre jelentkezni? Az egyetemi tanulmányokra jelentkező diákok számára nagyon is ismerősek ezek a kérdések.

Akik azonban pontos és személyre szabott válaszokat szeretnének kapni, azoknak érdemes egyenesen a forráshoz menniük. Így tettek azok a középiskolás diákok is, akik csütörtökön a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara nyílt napjára látogattak.

A Zobor alatti egyetemi kampuszon narancssárga kendős hallgatók és tanáraik fogadták az érdeklődőket. A vizsgaidőszak utolsó hetének csendjét most hatalmas nyüzsgés kavarta fel, mindenütt molinók, plakátok, tanácsadást kínáló információs pultok várták a beszélgetni vágyó vendégeket.

A Közép-európai Tanulmányok Kara küldetéstudatához tartozik, hogy a színvonalas szakmai képzést családias hangulattal és a fejlődés sokirányú lehetőségével egészíti ki, ezért a nyílt nap során a továbbtanulás iránt érdeklődő diákok és szüleik számára formális és informális beszélgetéslehetőséget is kínált. Ez azt jelentette, hogy a délelőtt során egyrészt tantermi keretek között megvalósuló előadásokra, bemutatkozásokra került sor, másrészt folyamatosan zajlottak a beszélgetések, ahol a különböző tanulmányi programokat hallgató egyetemistákkal és tanáraikkal lehetett személyes tanácskozást folytatni.

Fotó: Hegedűs Orsolya

Aki a csütörtöki napját a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán töltötte, Szekeres László dékánhelyettes tolmácsolásában részletes információt kapott az egyetemi rendszer működéséről, a kar felépítéséről és tanulmányi programjairól, az egyes szakok gyakorlati hasznosíthatóságáról. A szakmai bemutatkozás mellett helyet kapott a nyitrai magyar diákéletet összefogó Juhász Gyula Ifjúsági Klub tevékenysége is, melyről a klubelnök, Csobády Csilla számolt be.

A fakultás négy intézménye – a Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézete, a Pedagógusképző Intézet, a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, valamint az Idegenforgalmi Tanszék – két-két előadás során ismertette tanulmányi programjait.

A bemutatkozások nemcsak az egyes szakok tartalmi összefoglalásáról informáltak, hanem kiemelték a tanórán túli foglalkozásokat, a gyakorlatorientáltságot, a tehetséggondozás lehetőségeit – mindazt, amit a modern pedagógia személyre szabott oktatásnak nevez, és amelynek közvetítését a KeTK oktatói már évek óta személyes küldetésüknek tekintenek.

A több mint 60 éves hagyománnyal rendelkező nyitrai magyar pedagógusképzés mellett – amely magába foglalja a magyar szakos tanárok, valamint az óvópedagógusok és tanítók új generációjának kinevelését –

itt megtalálja a helyét a tolmács- és fordítóképzés, kétnyelvű ügyvitelszervezés, regionális idegenforgalom, s a közép-európai areális tanulmányok iránt érdeklődő diák.

Sok kérdés hangzott el a nyílt napon, és sokféle válasz született. Az egyik szülő így búcsúzott a nap végén: köszönjük az útbaigazítást, mindent megtudtunk, amire kíváncsiak voltunk. Reméljük, ősszel találkozunk!