A nemesradnóti Lidike Pihenőház szellemi műhelyében készült Muskátli hatodik évfolyamának 6. számában is számos érdekes olvasnivalót nyújt a www.szozat.org oldalon. A szebbnél szebb versikék, mesék Pósa Lajos költő, szerkesztő szülőfalujából szállnak továbbra is a jó gyermekekhez és az örök gyermekekhez. A tartalomból:

Hónapversben Pósa Lajos Lobog a tűz és a Tavaszvárás című verse olvasható.

Az Emlékezés rovatban a málenkij robot borzalmait idézik fel, mely 75 éve kezdődött.
Nagybalogon 15 év óta emlékeznek meg a málenkij robotra elhurcoltakról. Még időben sikerült felkutatni az elszenvedőket, akiknek a tiszteletére a temetőben emlékművet avattak, ahol azóta évente összegyűlnek január 18-a körül. A helyi emlékezést segíti a Hagyományok és Értékek Polgári Társulás kiadásában 2018-ban megjelent „Málenkij robot” – Gömöriek a szovjet lágerekben című vaskos könyv, melyet az uzapanyiti Lehotai Aladár jegyez.

Valósmese rovatban Vaskői Károly költő versesköteteiről olvashatnak. Vaskői Károly rimaszombati nyugalmazott pedagógus egykor költőnk szülőfalujának, a nemesradnóti alapiskolának volt az igazgatója. Több Pósa-megemlékezést is szervezett, az ő érdeme a 150. jubileum alkalmából rendezett megemlékezés 2000-ben. Nyugdíjasként rendezgeti a gyermekverseit, melyekből az elmúlt időszakban két kötet is napvilágot látott. Idén január 18-án ünnepelte 70. születésnapját. Isten éltesse egészségben és alkotókedvben.

Az Irodalom rovatban szavalni való verseket ajánlanak, többek között Gárdonyi Géza Az ibolyák című versét. Lőrincz Sarolta Aranka a palóc lakodalomról ír, s közli Tükrös szív című versét is.

Pósa bácsi tarsolyából gyermekjátékok és közmondások kerülnek elő.

Az Imádság rovatban Pósa Lajos Imádság a hazáért című verse olvasható.

Természet rovatban Pósa Lajos Arany ABC-je jelenik meg folytatásokban. Ezúttal az Cs, D, E és F betűkre olvashatunk versikét.

A Muskátli februári száma ITT érhető el, mely 2019 – a külhoni magyar gyerekek éve program keretében  kiírt „A szomszédos országokban működő vállalkozások gyermekbarát tevékenységének támogatása” c. pályázati felhíváson nyert támogatásból valósult meg.