Illusztráció (Fotó: pixabay.com)

A Pro Civis Polgári Társulás által létrehozott és működtetett ÖnkorMányzás elnevezésű honlap felhívja a figyelmet, hogy az ápolási díj (OČR) iránti kérelem magyarul is benyújtható a Szociális Biztosító alábbi fiókjaiban: Dunaszerdahely, Galánta, Komárom, Érsekújvár, Rimaszombat, Rozsnyó és Nagykürtös. Ezen városokban a vonatozó kormányrendelet értelmében jogunk van magyar nyelven intézni ügyeinket és ezekben a városokban kötelesek az intézmények befogadni a magyar nyelvű nyomtatványt – hívják fel a figyelmet.

Főbb tudnivalók az ápolási díj iránti kérelemmel kapcsolatosan a koronavírus- járvány ideje alatt

Az ápolási díj iránti kérelmet a felsorolt településeken a helyi szociális biztosítónak lehet leadni telefonon, postán vagy e-mailen keresztül, de semmiképp sem személyesen! Alkalmazásban nem álló természetes személy a lakóhelyén nyújthatja be a kérvényt, míg aki alkalmazásban áll, a cég telephelyéhez tartozó szociális biztosítóban kell ezt megtennie.

Fontos tudni, hogy az ápolási díj iránti kérelmet csak egyszer kell benyújtani a biztosítóhoz. A következő hónapokban már csak az ápolási díj iránti kérelemhez tartozó becsületbeli nyilatkozatot kell leadni, minden hónap végén. Emellett a munkavállaló köteles tájékoztatni munkaadóját az igényelt ápolási díj időtartamáról.

Az egy háztartásban élő több gyermeket nevelő családban a gyerekekre egyszerre csak egy szülő kérvényezheti az ápolási díjat. Ha a szülők felváltva gondoskodnak a gyermekekről, akkor mindkét szülőnek külön ápolási díj iránti kérelmet kell benyújtania és a becsületbeli nyilatkozatban fel kell tüntetni, melyik szülő melyik nap ápolta a gyermekeket. Az ápolási díj a járvány egész ideje alatt igényelhető.

Az ápolási díj igénylését egy erre a célra létrehozott űrlap kitöltésével szükséges benyújtani a Szociális Biztosító fiókintézeteinek e-mail-címére, vagy az e-fiók segítségével, vagy postai úton az illetékes fiókintézetbe. Ahogy már említettük, az ápolási díj iránti kérelemhez a hónap végén el kell küldeni a Szociális Biztosító fiókintézetének a becsületbeli nyilatkozatot, abban feltüntetve, hány napig tartott az ápolás. Az eljárás befejezését követően a biztosító fiókintézete határozatot ad ki, amelyet a kérvényezőnek kézbesít és kifizeti a pénzt.

További fontos tudnivaló, hogy a 11. életévét be nem töltött gyermek, illetve a 18. életévét be nem töltött gyermek esetén, amennyiben hosszú távon kedvezőtlen egészségi állapotú gyermekről van szó, nem kell kapcsolatba lépni a gyermekorvossal (semmit sem kell igazolnia), az ápolási díjra való jogosultság az iskolai/iskolai előkészítő létesítmény bezárásakor automatikusan létrejön.

A 11. életévét betöltött és ennél idősebb, mentálisan vagy fizikailag önellátásra képtelen gyermek esetén – a 16. életév betöltéséig – a szülőnek orvosi igazolásra van szüksége. Telefonon kapcsolatba kell lépni a gyermekorvossal, aki ha azt helyesnek véli, kiállítja az ápolási díj iránti kérelmet és elküldi a Szociális Biztosítóba.

A Szociális Biztosító az ápolási díjat a gyermekről való gondoskodás miatt minden szülőnek (nevelőszülőnek is) odaítéli a 11. életévét be nem töltött gyermek esetén, tekintet nélkül arra, hogy az iskolai/iskolai előkészítő létesítményt látogatja-e az orvos/gyermekorvos igazolása nélkül, azaz azoknak a szülőknek is, akik a szülői járulékot a munkaügyi hivataltól kapták, vagy akik a szülői szabadságot hamarább befejezték, mielőtt a gyermek betöltötte volna a harmadik életévét, valamint azoknak a szülőknek is, akiknek a gyermeke nem járt óvodába, hanem gondozó/nagyszülő felügyelete alatt volt.

A járványhelyzet miatt olyan egészségügyi biztosítással rendelkező személyek is jogosultak az ápolási díjra, akik lemenő ági utódról (gyermek, unoka, dédunoka) vagy felmenő ági rokonról (szülő, nagyszülő, dédszülő), testvérről, férjről, feleségről, vagy a férj/feleség szülőjéről gondoskodnak, amennyiben az a szociális intézmény, amely az ilyen személynek a gondozást ambuláns vagy bentlakásos formában biztosítja, az illetékes szervek határozatával bezárt. Orvosi igazolás ehhez nem szükséges.

Elérhető magyar nyelvű dokumentumok: Ápolási díj iránti kérelem a koronavírus miatt (word),  Becsületbeli nyilatkozat ápolási díj iránti kérelemhez. Ezt a becsületbeli nyilatkozatot a Szociális Biztosítónak minden szülőnek külön, saját magára vonatkozóan kell elküldenie minden olyan hónap végén, amelyre az ápolási díj kifizetését kéri. Amennyiben nem tartják be a határidőt – a hónap vége – az ápolási díj kifizetésre való jogigény nem szűnik meg, de csak ennek az iratnak az elküldését követően kerül kifizetésre.

A Szociális Biztosító (SZB) fiókintézeteinek e-mail címei, valamint az egyes fiókintézetek elérhetőségei itt találhatók: Elérhetőségek – fiókintézetek.