Készülődés az istentisztelethez a zselízi templomkertben (Fotó: Révész Csilla, facebook)

Mint ismeretes, május 6-án újra megnyitották kapuikat a különböző felekezetű templomok. Számos templomban már tartottak szertartást, ám március eleje óta a mai napon tartották meg az első vasárnapi istentiszteletet, illetve misét. Felvidék számos településéhez hasonlóan Zselízen is templomba hívott a vasárnapi harangszó. A Zselízi Református Egyházközségben különleges istentiszteletre került sor, melynek helyszíne a templomkert volt.

Mint Nt. Révész Csilla zselízi-sárói lelkipásztor a Felvidék.ma megkeresésére elmondta: férjével, Nt. Révész Tiborral hat gyülekezetben szolgálnak, ebből öt helyen, Zselízen, Sárón, Garammikolán, Szódón és Nagysallóban tartottak ma istentiszteletet. Bajkán és Nagysallóban helyettes lelkészként szolgálnak Nt. Tok Tünde mellett.

Zselízen és Nagysallóban a templom mellett szabadtéri igehirdetésre került sor. Ezzel kapcsolatban a lelkésznő kifejtette:

„Két nagyobb létszámú gyülekezetben szolgálunk. Mindkét helyen arra a döntésre jutottunk, hogy az istentiszteleteket a templomkertben tartjuk meg, Isten szabad ege alatt. Így együtt lehettek a különböző korosztályok is, nem kellett szétválasztanunk kor szerint a családtagokat.”

Mindkét alkalmon közel hatvan-hatvanöt fő vett részt.  Úgy érezzük, bár maszkban és kesztyűben, de örömmel és szívesen jött mindenki istentiszteletre, nagyon örültünk a találkozásnak és külön áldás volt a szabadtéri szertartás – jegyezte meg Nt. Révész Csilla. Hozzátette: valószínűleg ezen a két helyen a jövőben is több alkalommal fogják választani a szabadtéri alkalom lehetőségét.

Nt. Révész Csilla és Nt. Révész Tibor igehirdetés közben (Fotó: Révész Csilla, Facebook)

Zselízen Révész Tibor igehirdetésében a Hegyi beszéd egy részlete került magyarázatra. Isten menedékünk és oltalmunk. Akkor fogja elhinni, meglátni a világ, hogy számunkra Ő a menedék, ha mi magunk is azzá tudunk lenni – fogalmazott a lelkipásztor.

„Ebben a különleges, várakozással teli, vagy éppen várakozással terhes időszakban sokszor megszólított bennünket az Úristen. Azt tapasztaltam, hogy úgy zengett az Ige a különböző „hanghordozókon keresztül”, mint ahogy talán sohasem. A karanténban „megcsendült a csendünk”: sokan visszataláltak az Úristenhez és keresték a válaszokat – keresztyénként – a vírus okozta helyzetre. Nagyon sok igehirdetés, lelki táplálék juthatott el hozzánk, és érezhettük: bár karanténban vagyunk – de nem vagyunk magányosak” – szólt az igehirdetés bevezetőjében Révész Csilla.

Mint hangsúlyozta:

Talán te is érzed: ajándék a mai vasárnap.

A jövő bizonytalan: adja Isten, hogy jövő héten, még ha rövidebb alkalmon is, mert ez most szabály, de egészségben újra együtt lehessünk. Ha azonban Isten mást tartogat a számunkra, már nem mondhatjuk, hogy nem vagyunk felkészülve rá: ma hosszú idő után újra szólt az Ige, a  megtérésre hívó szó, és sürget a döntés: bízd rá magad az Istenre, aki Van, aki Volt, aki Eljövendő. Ő kész átölelni mindannyiunkat Fia sebeiben és feltámasztani bennünket az új Életre. Szentlelke áldjon meg bennünket, hogy Vele gyógyulhassunk – testünkben, lelkünkben – az Örökkévalóságra. Ámen.”

Gyülekezeti tagok a zselízi templomkertben (Fotó: Révész Csilla, Facebook)

Mint már korábban beszámoltunk róla, szigorú óvintézkedések betartása mellett nyitották meg a templomokat. Zselízen és környékén is nagy készülődés előzte meg a vasárnapi istentiszteleteket.

„A templomokat kitakarítottuk és igyekeztünk olyan körülményeket teremteni, hogy mindenki kényelmesen érezze magát. Volt, ahol a textíliákat felszedtük, így biztosítottabbnak láttuk a templomtér jobb takaríthatóságát. A padokban kijelöltük az ülőhelyeket” – nyilatkozta portálunknak a lelkésznő. A sárói, a garammikolai, valamint a szódói gyülekezet kis létszámú, itt a megfelelő távolságot betartva mindenki együtt tudott lenni az istentiszteleten.