Az ipolysági református templom (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A koronavírus-járvány miatt bevezetett óvintézkedések fokozatos enyhítésével május 6-tól ismét megnyitották a templomokat a hívek előtt. Így közel nyolc hét után szigorú higiéniai követelmények mellett engedélyezett a misék, istentiszteletek megtartása. A Felvidék.ma arról érdeklődött, hogy a Felvidéken a történelmi egyházakhoz tartozó gyülekezetek miként készülnek a megváltozott körülmények között megtartandó templomi szertartásokra.

A Szlovákai Református Keresztyén Egyház püspöki körlevélben értesítette az egyes gyülekezeteket a fontos higiéniai követelményekről. Ezen óvintézkedések kötelezőek mindegy egyházközség számára.  Számos gyülekezetben két istentiszteletet tartanak, május 10-től Ipolyságon is így lesz.

„Szeretnénk vigyázni idősebb testvéreinkre, hiszen ők vannak legnagyobb veszélynek kitéve, ugyanakkor ők azok, akik a leginkább vágyakoznak a templomba. Ezért külön istentiszteletet tartunk részükre vasárnap 9.30 órai kezdettel, a 65 év alattiaknak pedig a szokott időben 10.30-tól”

– nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Izsmán Jónás, az ipolysági gyülekezet lelkipásztora.

Vezérfonal a püspöki körlevél

A templom bejáratánál kézfertőtlenítő eszközök állnak rendelkezésre. Az ülésrendet illetőleg minden második padba lehet ülni, a kijelölt helyeken két méternyi távolságra. Ez alól természetesen kivételt képeznek a közös háztartásban élők – sorolta a rendelkezéseket a lelkész.

Az óvintézkedések az úrvacsorai közösség gyakorlására is kitérnek. Ezzel kapcsolatban Izsmán Jónás kifejtette: „Május végén pünkösd, úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet. Ezen alkalmakon gyülekezetünk már régóta kiskelyhes úrvacsoraosztással él, vagyis mindenki külön kehelyből veszi magához az úrvacsorai jegyet.”

A püspöki körlevél értelmében jelenleg rövidített istentiszteleteket engedélyeznek.

„Az istentisztelet központjában magának az Isten igéjének kell lennie. Igyekszem tömörebben megfogalmazni a mondanivalót, így talán jobban meg is jegyezhető”

– fogalmazott a lelkész.

Online kapcsolat a gyülekezeti testvérekkel 

Az ipolysági református gyülekezet tagjai az elmúlt majdnem két hónapban az internet segítségével juttatták el a vasárnapi igehirdetéseket a hívekhez. Minden vasárnap kaptak egy körlevelet a digitális istentisztelet elérhetőségével. Az istentisztelet továbbra is elérhető lesz a világhálón. Mint Izsmán Jónás megjegyezte: mivel az engedély ellenére is többen maradnak még az otthon biztonságában, így egyelőre folytatódik az igehirdetés rögzítése és közlése is.

A lelkész a karantén idején is tartotta a kapcsolatot a gyülekezeti testvérekkel. „A felmerült problémákat általában családon belül meg tudta mindenki oldani. Isten kegyelméből a hollandiai Hulp Oost-Európa segélyszervezetnek köszönhetően nyolc családnak tudtunk  támogatást juttatni, ami mindenkinek jól jött ebben a nehéz időszakban” – mondta.

A gyülekezeti tagokkal emellett telefonon tartotta a kapcsolatot. A konfirmációs oktatást, imaórát konferenciabeszélgetés formájában szervezték meg.

„Gyülekezetünk Facebook-oldalára naponta felteszek egy bátorító igeverset, folytatódott az iratmisszió is, sokaknak jelenthetett biztatást a Vetés és Aratás, valamint a Mai Ige kiadványai ebben az időszakban” – vázolta fel az elmúlt hetek szolgálatát az ipolysági lelkész.

Kissé megváltozott szertartásrend 

A pozsonyi magyar katolikus hívek a ferencesek templomában már szerdán este részt vehettek az első magyar nyelvű misén, természetesen ugyancsak a kötelező óvintézkedések betartása mellett.

„A Szlovák Püspöki Konferencia által kiadott rendelkezések lelkiismeretes betartásával valósulnak meg a misék”

– nyilatkozta Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelki vezetője. A templom bejáratánál a kézfertőtlenítés kötelező, a hívek csakis maszkban léphetnek be a templomba. A ferences templomban is szigorú szabályok vonatkoznak a hívek ülésrendjére. Csupán a kijelölt helyeket foglalhatják el.

Ferencesek temploma Pozsonyban (Fotó: kirandulasitpeek.hu)

Az ónintézkedések a szertartás menetét is megváltoztatták.

A katolikus közösségekben a béke jeleként a jelenlegi helyzetben elmarad a kézfogás, helyette fejet hajtanak.

Mint az atya elmondta: a püspöki rendelkezés értelmében kézre történik a szentáldozás.

Vasárnaponként a 65 éven feletti magyar híveknek külön szentmisét tartanak nyolcórai kezdettel, ezt Haľko József segédpüspök fogja celebrálni, s majd 9.15-kor kezdődik a fiatalabb családtagok, kisgyermekesek számára tartandó szentmise, emellett este hatkor a virágvölgyi templomban lesz magyar nyelvű szentmise.

„Nem kötelező a szentmisén való fizikai részétel, nem követ el bűnt az a hívő, aki a jelen helyzetben kihagyja. Saját belátásuk szerint dönthetnek. Mi lehetőséget kínálunk. Türelmesen egymásra figyelve járjunk el, ezzel mutatva jó példát”

– hangsúlyozta Molnár Tamás atya.

Várhatóan ebben az időszakban több hívő még otthona biztonságában marad. Így folytatódik a magyar nyelvű szentmisék közvetítése a rádiós és televíziós csatornákon.

A Pátria rádió május 10-én reggel nyolc órai kezdettel élő szentmisét közvetít a pozsonyi papi szemináriumból. A LUX katolikus televízió második ízben május 9-én, szombaton délután négy órai kezdettel közvetít vasárnapi érvényességű magyar nyelvű misét. Ezzel lehet készülni a húsvét ötödik vasárnapjára. Mindkét misét Molnár Tamás atya celebrálja.