A Csemadok Országos Tanácsa, Galántai Területi Választmánya és a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága tudatja, hogy 2020. május 11-én 78 éves korában elhunyt a Csemadok Életmű Díjjal kitüntetett Balogh Csaba, a Galántai Kodály Zoltán Alapiskola gyermekkarának alapító karnagya. Temetésére 2020. május
15-én, pénteken 14.00 órakor kerül sor az alsószeli temetőben.

Balogh Csaba a galántai magyar gimnáziumban érettségizett 1959-ben. 1963-ban magyar nyelv–történelem–zenei nevelés szakon diplomázott a Nyitrai Pedagógiai Főiskolán, a kötelező katonai szolgálat letöltése után a Galántai Magyar Tannyelvű, a jelenlegi Kodály Zoltán Alapiskola pedagógusa lett.

1965-ben megalapította az iskola gyermekkarát, amelynek haláláig karnagya volt. Kórusa megalakulása óta a szlovákiai magyar gyermekkarok élvonalába tartozott. Állandó szereplője volt Galánta és a régió kulturális rendezvényeinek, rendszeresen vendégszereplője a Kodály Napoknak.

Az énekkar 2005-ben, alapításának 40. évfordulója alkalmából nagyszabású, nyilvános jubileumi hangversennyel ünnepelt. Az 1979 óta háromévenként megrendezésre kerülő a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos seregszemléje, a Csengő Énekszó 10 évfolyamán a kórus rendszeresen ezüst vagy aranykoszorús minősítésben részesült. Az énekkarnak több hazai és magyarországi kórussal van baráti kapcsolata.

Balogh Csaba évek hosszú során énekelt a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarában. Évtizedeken át a Galántai Járási Módszertani Központ zenei szakbizottságának volt vezetője. Társszerzője az 1987-ben a szlovákiai magyar alapiskolák felső tagozata számára kiadott zenei nevelés tantervnek, az 1980-ban és 1981-ben megjelent 5. és 6. osztályos zenei nevelés tankönyveknek, s az azokhoz írott módszertani kézikönyveknek is.

Amikor kellett, 1991-93 között vállalta a galántai alapiskola igazgatását is. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége alapító tagjai közé tartozik, több éven át volt a járási választmány tagja.

Balogh Csaba már a főiskolán kitűnt kiváló zenei adottságaival, pedagógiai érzékével, szorgalmával, közvetlenségével, szeretetre méltó természetével. Közkedvelt volt mind kollégái, mind tanítványai és azok szülei körében is. Hivatástudatának, ügyszeretetének, szakértelmének, fáradtságot nem ismerő munkájának eredménye, hogy neki a „mai gyerek” is énekelt.

Pedagógusként több mint ötven évet szolgált – a kitartóan Kodályt követő zenepedagógusok egyike volt. Kodály Zoltánnal vallotta: „Minden gyermeknek joga, hogy az iskola kezébe adja azt a kulcsot, amellyel ha ő is akarja, bejut a zene csodakertjébe, s azzal egész élete értékét megsokszorozza.”

A neves karnagy, kiváló pedagógus életének 78. évében hunyt el.

(csemadok.sk/Felvidék.ma)