Illusztráció (Fotó: pixabay.com)

A 2020-as beiratkozások a virtuális térbe szorultak, de a Rimaszombati járásban is sikerült jól venni az akadályokat. A városban, a roma lakótelepi iskolát is beleszámítva, a tavalyihoz hasonlóan összesen 80 kiselsőst írattak magyar iskolába.

Stabil a leendő elsősök száma Gömörben

A Rimaszombati járásból a Rákóczi Szövetség gömöri célalapjához összesen 23 alapiskola tartozik, s április végéig 304 gyerek iratkozott be, ami csaknem megegyezik a tavalyi és tavaly előtti adatokkal.

Vidéken Almágyban, Bátkában, Feleden, Gesztetén és Várgedén működik teljes szervezettségű oktatási intézmény, ahol stabilan egy-egy magyar első osztályt nyitnak. A kisiskolák közül kiemelkedik Baraca, Nemesradnót és Szútor, ahol 14, 26 és 17 gyermeket írattak be. Utóbbi szútori adat tízzel több, mint a korábbi két évben.

Rimaszombat városában három magyar tannyelvű alapiskolában nyitnak első osztályt.

A Dúsa úti alapiskolába 21 tanulót, a Tompa Mihály Alapiskolába 31 tanulót, a Református Alapiskolába 29 tanulót írattak be eddig, az utóbbi alapiskolába zömmel vidéki gyerekeket.

https://www.facebook.com/refairimaszombat/videos/224995212046669/

Új, református alapiskola nyílik Rimaszombatban

A Rimaszombati Református Alapiskola 2020/2021-es tanévben induló 1. évfolyamába a beiratkozás elsősorban elektronikus úton történt. A jelentkezési lapot a fenntartó, a Rimaszombati Református Egyházközség, rirek.sk oldaláról lehetett letölteni, kitölteni, s beszkennelve visszajuttatni. Voltak olyanok is, akik éltek a személyes beiratkozás lehetőségével.

„A következő tanévben két első osztállyal indul az alapiskola összesen 28 elsőssel, egy tanuló számára halasztást kértek. Így két 14 fős osztályt alakítunk ki két nagy tapasztalattal rendelkező pedagógussal” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Molnárné Pelle Beáta megbízott igazgató.

Fotó: https://www.facebook.com/refairimaszombat/?tn-str=k*F

Református iskolaközponttá alakulnak

Mint megtudtuk, az alapiskola szeptembertől még nem rendelkezik önálló jogi státusszal, a Tompa Mihály Református Gimnáziumhoz tartozik majd. A református iskolaközpont kialakítása 2021 januárjától várható.

A keresztyén alapelvekre épülő oktatási intézmények első alapkövét 1999-ben tették le.

Húsz évvel ezelőtt létrehozták a nyolcéves gimnáziumot, majd a négyéves gimnáziumot. Tavaly pedig református óvodát nyitottak és felújították az alapiskola épületét. A besorolási engedélyt nem kapták meg időben, így 2019-ben nem tudtak osztályt nyitni.

„Az oktatási minisztériumban az egyházi iskolák osztályvezetőjével az előzetes tárgyalásokat már lefolytattuk. Tekintettel arra, hogy az iskolaközpont utolsó eleme, az alapiskola szeptember elsején indul, csak ezt követően tudjuk kérvényezni az összevonást. Erre az átmeneti időszakra én kaptam megbízást, hogy az igazgatói feladatokat ellássam és az intézményt képviseljem” – nyilatkozta Molnárné Pelle Beáta.

Fotó: rirek.sk

Az átjelentkezőket még várják a református alapiskolába

A felsőbb évfolyamokba még tart a beiratkozás. A szeptember 1-jén induló Református Alapiskola 2–5. évfolyamába hónap végéig még át lehet jelentkezni.

„Amit jelen pillanatban biztosan tudunk, hogy ötödik osztályt tudunk indítani. S nagy valószínűséggel egy kis létszámú második osztály is nyílik” – mondta a megbízott igazgató.

Mivel a koronavírus-járvány miatt nem volt lehetőség a nyílt nap megtartására, közvetlenül a tanévkezdés előtt, augusztus 28-án tartanak az új alapiskolában Gólyanapot, hogy a gyerekek ne teljesen ismeretlen környezetben kezdjék meg tanulmányaikat.

Két első osztály nyílik az állami iskolában is

A nagy múlttal rendelkező rimaszombati alapiskolába összesen 31 elsőst írattak be a jövő tanévre – tudtuk meg Tóth Csilla igazgatóhelyettestől.

Fotó: https://www.facebook.com/zstompu

„A beiratkozást elektronikus úton végeztük iskolánk honlapján keresztül, ahonnan a szülő megnyithatta a jelentkezési ívet, kitölthette, s ezt a rendszer automatikusan generálta. Lényegében senkinek sem kellett személyesen megjelennie, mindenki meg tudta oldani ezt a módját a beiratkozásnak” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Tóth Csilla.

Mint ahogyan az igazgatóhelyettes elmondta, két első osztályt fognak nyitni, ahogyan az előbbi években is. A közeljövőben a szülőket szeretnék behívni ismerkedés céljából.

„Fontosnak tartjuk a személyes kontaktust, s ekkor kapnák meg a szülők az igazgatói végzést is a felvételiről, s alá is írhatják a szükséges dokumentumokat. Megismerkedhetnének az épülettel is” – fűzte hozzá.

A Tompa Mihály Alapiskola már bizonyított

Az intézmény impozáns épülete 112 éves. A magyar oktatás újraindításától működik itt magyar alapiskola.


Nagy létszámú pedagógusgárdával működnek, ahol minden szakterületet lefednek. A tapasztalt tanítók mellett a tantestületben pár éve sikerült ifjabb pedagógusokat is alkalmazni.

„Iskolánkban ki kell emelni a teljesítményközpontúságot. A tanuláson kívüli foglalkozásokat is igyekszünk széleskörűen biztosítani. Ha egy mondatban kellene megfogalmazni, hogy miért minket válasszanak, azt tudnám mondani, hogy ez az iskola már bizonyított” – szögezte le Tóth Csilla.

Akinek iskolaköteles gyermeke van, s nem íratta még be, az továbbra is jelentkezhet. A leendő elsősök beíratását szeptemberig folyamatosan várják.