Illusztráció (pixabay.com)

Kedves Olvasóink! Eleink jól tudták, hogy az imádság: a lélek lélegzetvétele, maga az élet. Voltak, akik úgy fogalmaztak, az ima a szív beszélgetése Istennel. Vagy így: olyan segítség, ami mindig kéznél van. Bárhol, bármikor, bármilyen élethelyzetben szólhatunk Istenhez. Valójában az emberiség egész eddigi történetét végigkíséri, lelkileg megtámogatja, nemzedékről nemzedékre segíti a megmaradást, a túlélést az imádkozás.

A Római Birodalom összeomlása előtt a császárok a nagy keresztyénüldözés idején minduntalan elcsodálkoztak azon, hogy milyen bátran, rendíthetetlen hittel vállalták Jézus követői az amfiteátrumok eleve vesztésre ítélt viadalait oroszlánokkal, tigrisekkel. Vagy a Rómába vezető út mentén a keresztrefeszítést. Még inkább elcsodálkoztak az akkori világ urai azon, hogy két nem katonai, mégis győzedelmes fegyverük volt a halálba menőknek: a közös imádkozás és a közös éneklés.

Ma, amikor a láthatatlan világ nagyon intelligens, ma már több, mint 14 mutációban támadó vírusával, a COVID-19-cel találja magát szemben az emberiség,

mindennél fontosabb, hogy lelkileg is meg tudjunk küzdeni a láthatatlan ellenféllel. Ezért határoztuk el, hogy a modern kommunikációs technika által biztosított lehetőséggel online imádkozásra hívjuk Kárpát-medence keresztény magyarságát.

Óriási spirituális lehetőséget, eszközt adott kezünkbe Megváltó Urunk, amikor az egész emberiségre, az Őt követőkre hagyta örökül a gyönyörű Úri Imát, népszerű elnevezéssel a Miatyánkot. Ennek a sorozatunknak minden egyes imájával szeretnénk bekapcsolódni abba a planetáris méretű hatalmas könyörgéses fohász-folyamba, amiről Pál apostol így írt: „Maga a Lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal” (Róma 8,26).

Imafüzérünkbe felvesszük a keresztyén imádságtörténet és imakincs kezdeti, gyönyörű fohászait éppúgy, mint a történelem során, különböző felekezetekben keletkezett könyörgéseket.

Kedves Olvasóink! Fogjunk össze, használjuk ezeket az imákat napi csendességünkben, bibliaolvasásunk során az Úri Ima vagy más felekezeti közimák mellett! Osszuk meg másokkal, küldjük el családunk tagjainak, barátainknak, testvéreinknek. Adja imádságot meghallgató, szerető mennyei Édesatyánk, hogy találjuk meg egymást egy új, nagy lelki honfoglalásban, de legfőképpen közösen Őt – Megváltó Urunkat, Teremtő Atyánkat, s a köztünk megújító, innovatív erővel munkálkodó Szentlelket imafüzérünk újabb és újabb gyöngyszemeivel!

Illusztráció (pixabay.com)

Ima a régmúltból – Kr.u. 400 körül

Beteg az ország – kezdi 1700 évvel ezelőtt ma is időszerű imádságát a nagy óegyházi imádkozó, valamennyi keresztyén felekezet imagyöngyeinek lelki ösztönzője, mintaadója, Kyrillonas (360/70-410).

Az elmúlt években szörnyű keresztényüldözésnek kitett szír egyház ókori pap költője csodálatos imákat fogalmazott járványok, idegen hadak dúlása közben. Odaemelte népe lelkét Isten elé.

Szolgálatának helyszínét, Edesszát (ma Urfa/Törökország) sem kerülték el a csapások. De megküzdöttek ezekkel az imaösszefogás, az Istenhez kiáltás közös és egyéni fohászai segítségével.

Könyörgés az ország népéért járvány idején

„Beteg az ország, beteg a föld, de a te gyógyszered erős, Uram;
a világ gyenge, de a Te fenyítésed hatalmas, Uram;
a teremtett világ vergődik, de a Te erőd gyümölcsöző;
az emberek a földre zuhantak, de a Te nevelőpálcád felénk nyúlt.
Hadd öntsük ki színed előtt panaszainkat,
s miközben szólunk, hadd lélegezzünk fel egy kicsit terheink alól.
Csak egy cseppnyi kegyelmet adj nekünk, Uram,
gyógyítsd meg gyermekeinket, s a betegeket mind!…
Naponta nyugtalanság, szerencsétlenségek hírei,
óránként csapások híre ér el minket, mindenütt csak félelem!…
Ha nem avatkozol közbe, Urunk, pusztasággá lesz minden…
Urunk, fordítsd el haragod kardját tőlünk!
Lásd meg, halld meg Urunk, amikor himnuszok csendülnek fel a gyermekek ajkán, és asszonyok énekelnek Neked zsoltárokat!..
Töltsd be újra a földet üdvösséggel és békével!
Adj nekünk, Urunk újra gyümölcsérlelő, napfényes nyarakat és áldott teleket! Ámen”.

És egy mai ima – 2020-ból

A koronavírus világjárvány idején milliók tapasztalták meg, hogy amikor már nincs más lehetősége akár a szenvedő, megbetegedett embernek vagy a megbetegedéstől félőknek, Istenhez még mindig lehet kiáltani.

Világméretű tapasztalattá lett ez is: ultima ratio – oratio, azaz utolsó, még megtehető, értelmes lépésünk az imádság. De nemcsak az utolsó, hanem ez lehet az első értelmes tettünk is – naponta.

A világ valamennyi részén új imahullámot támasztott a koronavírus. A különös imahelyzetben száz és száz ima fogant meg a lelkekben, közösségi és egyéni fohászok. A szörnyű járvány kiindulási helyétől az öt kontinensen át igen sokfelé.

Az ima-történelmi múltból hozott egy-egy gyöngyszem mellé minden alkalommal igyekszünk odatenni napjaink imakincsének legújabb terméséből is egyet-egyet. Ebben a világméretekben különlegesen veszélyes helyzetben sokan fordulnak a Világ Megváltója, Urunk felé. Reménykedve, kérdezve, bűnvallással – sokszor mások helyett is. A világhelyzetet jellemzően születtek is érdekes és találó szlogenek az elmúlt hónapokban, mint például ezek: Moss kezet, azután kulcsold imára! Moss kezet, de ne feledd: Isten kezében van az életed!

Könyörgés idősekért, krónikus betegségben szenvedőkért Angliából

Szerető és szeretett Urunk, Hozzád fordulunk szorongatott helyzetünkben a koronavírus járvány idején.
Főként azokért, akiket jobban veszélyeztet a vírusfertőzés, mint másokat
– az idősekért és más, krónikus betegségekkel küszködőkért fohászkodunk Hozzád. Oltalmazd őket a nagyobb bajtól,
Te légy védelmezőjük a bizonytalanság napjaiban, heteiben,
s maradj velük a megelőző, önkéntes karanténban maradás idején is.
Rendeld melléjük oltalmazó angyalaidat és azokat,
akik igyekeznek és tudnak segíteni nekik mindennapi életük teherviselése közben.
Áldd meg Urunk a segítő kezeket is!
Ámen.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert néki gondja van reátok” – 1Péter 5,7

 

(Az imákat válogatta, fordította: Dr. Békefy Lajos)