Él a kanadai Hamiltonban egy idős úr: Magyaródy Szabolcs, aki az általa alapított Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösséggel és szerény anyagi eszközökkel azt a feladatot igyekszik ellátni, amelyben a hivatalos szervezetek túl sok sikerrel nem dicsekedhettek sem a múlt századokban, sem napjainkban. A külföld magyarságképének alakításáról van szó.

Céljuk érdekében működtetnek egy magyar és angol nyelvű, de magyar történelmi vonatkozású honlapot, valamint íratnak, fordíttatnak és kiadnak a magyar történelem máig ható kérdéseivel, összefüggéseivel foglalkozó könyveket, CD-ket.

Közösségük nevéhez illőn A holló címmel – és természetesen logóval – jelentetik meg évtizedek óta kis tájékoztató füzetüket, amelyből a támogatók és az érdeklődők értesülnek tevékenységükről, elsősorban a készülő kiadványokról. A holló korábban nyomtatásban, ma már a postaköltségek drágulása miatt is, elsősorban e-mailen jut a címlistájukon szereplőkhöz.

A legújabb, a 80. számú füzetben annak az öt könyvnek a helyzetéről is rövid tájékoztatást ad Magyaródy Szabolcs, amelyek készüléséről ősszel itthon számolt be. Mert az idős úr minden évben hazarepül, hogy tartson egy-két előadást, találkozzék személyesen is azzal a néhány itthoni és határon túli történésszel, fordítóval, akivel egyébként a világhálón tartja a kapcsolatot, s akik ugyanúgy elkötelezettjei az ügynek, mint ő, csak néhány évtizeddel fiatalabbak. Magyaródy Szabolcs ugyanis 95 éves.

Múlt ősszel is már jó előre jelezte érkezését, és a Duna Palotában tartandó előadásának időpontját. Bár itthon kisebb közlekedési baleset érte, előadását mégsem mondta le, sőt: a baleset miatt Kanadából gyorsan megérkező fia kíséretében a Felvidékre is ellátogatott, hiszen megígérte az ottani cserkészeknek!

A holló számaiban az aktuális hírek mellett mindig néhány cikk is szerepel, ezúttal többségük – a Covid-19 szomorú aktualitása miatt – az egészségünkkel kapcsolatos,  tágabb értelemben is: betegségeink okairól, a vegyszermentes növénytermesztésről, a hulladék hasznosításának újabb lehetőségeiről olvashatunk. A fiatalokhoz című írás a 20. század tragédiáit okozó gyűlöletre és annak mai változataira figyelmeztet, kitérve a sajtó szerepére és a magyarságot érő vádakra is:

Amikor „magyarkodással” vádolják, gúnyolják a  hazaszerető embereket, eltitkolják előttetek a szomorú tényt, hogy a környező államok, melyek  a magyarság millióit kapták ajándékba Trianonban, még a kommunista időkben is nacionalisták voltak s a kezükre adott magyarság kiirtásán dolgoztak teljes erővel. Látogass el  Erdélybe, a Felvidékre,  Kárpátaljára, Bácskába. Ha tényleg idealista vagy, megrendülve és magyarként  fogsz visszajönni.”

A magyarság történelmével, Kárpát-medencei helyzetével foglalkozik az öt készülő könyv is: (Transylvania;  Elrabolt történelem; A nyugat árulásai; A királyi Magyarország kisebbségei; Egyéni zsidómentés).

Nemcsak magyar olvasók számára írják és szerkesztik neves történészek, hanem mindegyik angolul is megjelenik, hasonlóan egyik legjelentősebb könyvükhöz, a 2012-ben kiadott Hungary and the Hungarians (Magyarország és a magyarok) című kötethez, amelyhez később CD is készült Eleven Hundred Years of Success (Tizenegy évszázados siker) címmel.

A 325 oldalas Hungary and the Hungarians huszonöt fős szerzőgárdájának alfabetikus névsora Balassa Zoltán kassai helytörténésszel kezdődik és a tavaly elhunyt Várdy Béla pittsburgh-i egyetemi tanárral végződik. Az itthoniak mellett több nyugati magyar, de néhány amerikai történész, publicista írása is szerepel a könyvben, bevezető tanulmányként pedig a skót C.A. Macartney: A modern Magyarország története 1929-1945 című munkájának egy rövidített részletét választotta a kötetet szerkesztő és néhány írást szerzőként is jegyző Magyaródy Szabolcs.

A továbbiakban az I. világháború, Trianon és következményei, a bécsi döntések, a II. világháború, 1956, a kommunizmus összeomlása és a kisebbségi helyzet napjainkban – ez utóbbi országonként külön-külön, a többségi nemzetek történetét is bemutatva – jelenik meg a rövid, de nem felületes tanulmányokban.

Az egész könyv összeállításán érződik az a határozott szándék, hogy a trianoni trauma máig tartó hatását a magyar politikára, valamint a kisebbségi kérdést megértesse a külföldi olvasókkal, reményei szerint a nagy amerikai egyetemi könyvtárak látogatóival. Ezek mindegyikébe eljuttatott példányokat, s a kolofonból az is megtudható, hogy minden költséget az észak-amerikai magyarok fedeztek. Sem kormányok, sem kormány által támogatott szervezetek pénze nincs a kiadványban és a CD-ben.

Mindez nagyon fontos és szép, ezért remélhető, hogy a már elkészült, vagy készülő könyvek előállításában, terjesztésében nem marad magára Magyaródy Szabolcs és segítőinek, valamint az anyagi alapokat összeadóknak – életkoruknál fogva is – egyre csökkenő köre.