(Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A 2020/21-es tanévre történő óvodai beiratkozásra április 30-a és május 31-e között került sor. A koronavírus okozta bezártságot június elsejével oldották fel az óvodákban. A beiratkozással és az újranyitással kapcsolatos helyzetkép a párkányi régió falvaiban a következőképpen alakult:

Kürtön, a régió legészakibb részében fekvő községben két magyar anyanyelvű csoport működik, négy pedagógus felügyeletével. A nyolc ballagó óvodás helyére szintén nyolc kisgyermeket írattak be az elmúlt hónapban. Az óvoda két vegyes csoportjában 47 gyermek nevelődik, a létszám kitölti a tanintézmény befogadóképességét. A járványt követő időszakban, június 1-jén megnyitotta kapuit, így 14 gyermek vesz rész a délig tartó foglalkozásokon – mondta portálunknak Bajla Gizella igazgatónő.

Kisújfalun, a Napsugár Óvodába 18 gyermek jár. Két gyermeket írattak be, akik jelenleg két és fél évesek. Egy 3 éves gyermek már látogatja az óvodát, ő a legfiatalabb növendék. Az intézmény június 1-jén újra megnyílt. Az egész napos foglalkozásra 14 gyermek jár – mondta el Sárai Hajnalka igazgatónő.

Köbölkúton, a Varázslatos Zöld Világ óvodába 22 gyermek jár a két magyar nyelvű csoportba – tudtuk meg Balogh Renáta intézményvezetőtől. Négyen mennek az iskola első osztályába, az újonnan beíratott gyermekek száma kilenc, ami nagy öröm a pedagógusok számára. A járvány elmúltával újra látogatják a gyerekek az óvodát, teljes létszámmal, egész napos nyitvatartással működnek.

(Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Szőgyénben, a megújult óvodában egy szlovák és két magyar nyelvű csoport működik. A magyar tanítási nyelvű csoportokban 26 gyermek nevelődik, ahová a következő tanévre 8 gyermeket írattak be. Az újrainduló magyar nyelvű foglalkozást 13 szülő igényelte – mondta el Kovács Lívia igazgató.

Barton az idei tanévben hat gyermek látogatta az óvodát. Közülük egyik sem iskolaköteles, így az újonnan beíratott négy gyermekkel együtt tízen kezdik az új tanévet szeptemberben. Az intézmény két pedagógusa végzi a konyhai feladatokat is, a tízórai és az uzsonna elkészítését, a bevásárlást és a konyhavezetői teendőket egyaránt. Az ebédet a szomszédos szőgyéni óvoda konyhájáról kapják. A vírust követően nem nyílt meg az óvoda, jelenleg átalakítások zajlanak – tudtuk meg Trencsík Katalin igazgatónőtől.

Kémenden, a Napocska óvodában két vegyes csoport működik. A 28 gyermekkel 4 pedagógus foglalkozik. Öt gyermek búcsúzik az óvodától, és öt gyermeket írattak be a következő tanévre. Pálinkás Renáta igazgatónő elmondta, hogy három gyermeket várnak még, akik időközben költöznek a községbe. A koronavírus-járvány után itt is folytatódott a tanítás, ahová 17 szülő jelentette be gyermekét.

Bényben 25 gyermek jár óvodába, a 9 ballagó helyére 12 új növendék érkezik szeptemberben. Júniusban újra megnyílt az óvoda, ahová jelenleg 15 gyermek jár. Igény szerint július végéig üzemel majd a tanintézmény – mondta el portálunknak Pap Beáta igazgató.

Kőhídgyarmaton egyosztályos anyanyelvi óvoda működik, ahol 18 gyermek nevelődik, két pedagógus felügyeletével. Idén egy gyermek megy első osztályba. Az újonnan beíratott gyermekek száma öt. Június elsejétől visszatértek a gyermekek az intézménybe – tudtuk meg Mottajcsek Tímea intézményvezetőtől.

Nánán kétcsoportos óvoda működik, szlovák és magyar tanítási nyelven. A magyar csoportból 3 gyermek megy iskolába. A kötelező létszám megtartása miatt csupán három gyermeknek tudnak helyet biztosítani a következő tanévben. Júniusban újra megnyílt az óvoda, ahová jelenleg 15 gyermek jár. Az adatokat az óvoda igazgatója, Szénási Judit közölte.

Párkányban négy óvoda közül választhatnak a szülők

A Szent Imre Egyházi Óvodába öt gyermeket tudtak felvenni, hogy ne lépjék túl a maximális 24-es létszámot. A vegyes csoport két pedagógus irányításával dolgozik. Június 1-jén ismét megnyílt az óvoda, ahová öt gyermek érkezett. A Felvidék első egyházi intézménye az idei évben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, melyről szeretnének megemlékezni az új tanévben, bízva a további zavartalan működésben – mondta el Vizi Katalin igazgatónő.

A párkányi Bartók utcai Micimackó Óvoda 6 csoporttal működik, melyből 3 csoportban folyik magyar nyelvű tanítás, ahová az új tanévben 25 gyermek érkezik. Júniustól ismét működik az óvoda az előírásoknak megfelelően – tudtuk meg Filakovská Renáta igazgatótól.

Párkányban a Hársfa Utcai Óvoda két vegyes csoporttal működik. Mindkét osztály magyar nyelvű, maximális létszámú gyermekkel és 4 pedagógussal. 12 gyermek megy iskolába, az ő helyükre 14 új óvodás érkezik. Június 1-jén újra megnyílt az óvoda, mindkét csoportba 15-15 gyermek tért vissza – mondta Bíró Angelika igazgatónő.

Párkányban tavaly adták át a Szövetkezet Sori Óvoda teljesen megújult épületét, ahol egy anyanyelvű csoport működik. A négy iskoláskorú gyermek helyére négy új növendék érkezik, a maximális létszám betartása értelmében. Júniusban újra megnyílt az óvoda – közölte Kozma Beáta igazgatónő.

(Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Muzslán, a magyar tannyelvű óvodában 31 gyermek nevelődik, négy pedagógus felügyeletével, két vegyes korosztályú csoportban. Az intézmény igazgatója Horňák Márta. A 12 ballagó óvodás helyét szeptemberben az újonnan beíratott, szintén 12 gyermek tölti be. A júniusban megnyílt foglalkozásokra 15 gyermek jár. Nyári foglalkozást is biztosítanak, így július végéig igényelhető az óvodalátogatás – mondta el portálunknak Farkas Iván polgármester.

Ebeden egyosztályos óvoda működik, ahol a 19 gyermekkel két pedagógus foglalkozik. Az elmúlt hónapban két gyermeket írattak be, de őszig várják a további jelentkezőket, mert az év folyamán a költözködések – reményeik szerint – hoznak újabb növendékeket. Június elsején visszatértek a gyerekek, és nyári foglalkozást is vállalnak, ha a szülők igénylik, mondta el Skultéty Klára igazgatónő.

Béla községben az ide tanévben 14 gyermek látogatja az óvodát, nemcsak helyiek, hanem a környékbeli falvakból is. Június 1-jén 9 gyermek tért vissza az intézménybe. Az új tanév 13 gyermekkel, két pedagógussal indul, egész napos nyitvatartással – mondta el portálunknak Pintér Klaudia polgármester.

Garamkövesden szlovák és magyar nyelvű csoport működik 4 pedagógus felügyeletével. A következő tanévben a magyar csoport munkája a megengedett maximális fővel indul, ahová három új tanítványt írattak be. Júniusban nem nyílt meg az óvoda – tudtuk meg Elzer János polgármestertől.

Kicsinden a két ballagó gyermek helyére egy új növendék érkezik szeptemberben. A félnapos óvodát 9 gyermek látogatja. Júniustól ismét megnyitotta kapuit, így hat gyermek jár a tanév végéig az óvodába – mondta el Pásztor Rita polgármester.

Bajtán félnapos óvoda működik, egy kisgyermeket írattak be, a jelenlegi öt gyermek mellé. Július 24-ig üzemel az óvoda – közölte Valent Zsuzsa igazgatónő.

Kiskeszin, ahogy Nagy Magdaléna igazgató közlése alapján megtudtuk, a félnapos óvodába ebben a tanévben 9 gyermek járt, négyen mennek elsőbe, és két új tanítvány érkezik. A júniusi nyitvatartást hét szülő igényelte.

Kisgyarmaton tizenegy óvodás van, két gyermek megy iskolába és ketten érkeznek az új tanévben. Az óvoda jelenleg nem üzemel, mondta el Krajniak Rozália, a községi hivatal munkatársa.

Helembán, ahogy Gyekes Boglárka igazgatónő elmondta, három új gyermek érkezik szeptemberben a három ballagó kisdiák helyére, így 18 gyermekkel kezdik meg szeptemberben az új tanévet. A járvány után nem nyílt meg az óvoda, mivel felújítási munkálatok folynak.

Libád községben tizenhárom gyermekkel és két pedagógussal működik az óvoda, egy gyermek megy iskolába és két gyermeket írattak be. Július végéig működik a tanintézmény – mondta Esztergályos Szilvia polgármester.

Ipolyszalkán, a Turczel Lajos Alapiskola és Óvoda tanintézmény óvoda részlege, egész napos nyitvatartással működik. Két csoport nyílik a 2020/21-es tanévben, mivel 35-re emelkedett az óvodások száma. Három óvónővel, gyógypedagógussal és asszisztenssel dolgoznak, aminek köszönhetően a tavalyi évben elindult egy iskolaelőkészítő program, ami segíti a gyermekek zökkenőmentes iskolakezdését. A beiratkozási adatok alapján 9 új gyermek érkezik az óvodába. Június 1-jén a 85%-os igény alapján megnyitotta kapuit az iskola és az óvoda. Otthon csupán azok maradtak, akiknek a családjában fokozott biztonsági előírások betartása szükséges. Amennyiben a szülők igénylik, az óvoda nyári nyitvatartását is biztosítják – mondta el ismertetőjében Zalaba Zsófia intézményvezető.

(Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A párkányi régió falvai közül Garampáldon, Sárkányon, és Leléden nincs óvoda. A gyermekek a közeli települések óvodáit látogatják.

A helyzetkép összegzése alapján Párkány és vidéke falvaiban 24 óvodában folyik anyanyelvű oktatás. A 2020/21-es tanévben a közölt adatok alapján 141 beíratott kisgyermek lépi át a magyar óvodák küszöbét.

Az intézményvezetők elmondása alapján, ahol a létszám megengedi, főleg a kis falvak óvodáiban szívesen fogadnak újabb jelentkezőket szeptemberig bezáróan. Bíznak abban, hogy az új tanévben zavartalanul és zökkenőmentesen folytathatják a munkát, mely a gyermekek anyanyelven történő, sokoldalú és harmonikus fejlődését és a személyiség kibontakozását kívánja biztosítani.

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, ezt követi az óvodai lét, mely a világra eszmélés meghatározó helye, kilépve a családi védőburokból. Az a biztonságos hely, ahol olyan nyelven beszélnek vele, ahogyan az édesanyja szól hozzá. Az a hely, ami a magyar identitás megőrzésének alapköve, ahol a módszertani nevelés mellett megismeri a magyar népdalkincset, mesevilágot, népi mondókákat, játékokat.