A jobboldali épületet kellene elbontani (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Eperjesen egy szecessziós villát kívánnak lebontani. A város főútvonalán fekszik, mely jelenleg Masaryk nevét viseli. Az épület nem messze a főpostától található a 6-os szám alatt. Borzalmas szocreál épületek közé van beékelve. De nem azokat akarják eltüntetni, hanem ezt.

Feltehetőleg a szegedi születésű Glasz Vilmos (1882-1957) tervezte, aki számos szép épületet emelt ebben a városban és Kassán is.

Életművét azonban még nem dolgozták föl. Ha az ember belelapoz a Gerle János – Kovács Attila – Makovecz Imre: A magyar századforduló építészete (Szépirodalmi Könyvkiadó – Bonex, Bp. 1990) c. munkába, ott még Glasz születési és elhalálozási időpontja sincs feltüntetve. Nyilvánvalóan további kutatást igényelne, hogy megállapítást nyerjen, a lepusztult Gausz-villa, az ő alkotása-e vagy sem.

Maroš Semančik művészettörténész június 21-én aláírásgyűjtésbe fogott.

Tavaly adta ki a Magas Tátra építészete 1871-1918 (Architektúra Vysokých Tatier 1871 – 1918) c. könyvét, mely egyre pusztuló értékeinket veszi számba, tehát érzékenyen figyeli a Szlovákia-szerte elharapózott rombolást.

Most 500 aláírást kíván összegyűjteni, hogy meggátolja a villa elpusztítását.

Indoklása szerint, Eperjesen nem sok szecessziós épület található. Ez meg számos részletet is megőrzött, ami miatt annak lebontása helyrehozhatatlan veszteséget jelentene nemcsak Eperjes, hanem egész Szlovákia építészete számára. Kevés ilyen minőségű példával rendelkezünk, hogy megengedhessük magunknak egy művészileg kialakított egyedi villaszerű lakóház lerombolását.

E sorok írója is egyetért a fentiekkel és ezért felkéri a tisztelt Olvasókat, hogy írják alá a petíciót. Minél többen teszik meg ezt, annál jobb! Eddig 425-en írták alá.