Már olvasható a Református Újság gyülekezeti tájékoztató júliusi-augusztusi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

„Naponként halljuk a híradásokban, hogy milyen gondok, problémák terhelik földrészünk uniójának vezetőit, járvány, gazdasági problémák, társadalmi és politikai ellentétek. Erre szokták mondani, hogy ember legyen a talpán, aki meg tud birkózni ezekkel. De kik is azok, akiktől e bonyolult feladat megoldását várja a mintegy 500 millió uniós polgár?” – olvasható nyitógondolatként Csoma László Ha pedig a vak vezet című írásában a címlapon. Csoma Annamária az elszigeteltségről szól.

A nyári időszak alkalmaiba, eseményeibe enged bepillantást a Gyülekezeteink életéből rovat. Többek között megtudhatjuk, hogy Rozsnyó környékén köszöntötték a lelkészeket. Részletesen ismertetik Nagyszelmenc, a kettészelt falu református gyülekezetének a történetét. A ladmóci gyülekezetben ünnepi alkalmak sora zajlott le a nyári időszakban.

Negyvenhét évnyi szolgálat után nyugdíjba vonult Szabóné Kozár Éva perbenyiki lelkipásztor. Szürnyegen életjubileumokat köszöntöttek. Interjút olvashatunk Gellért Gyula nyugalmazott lelkipásztorral.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett óvintézkedésekre reagált Fábián Tibor rövid jegyzetében. Mint írja: „Nyolc héten át légüres térbe került a templomunk. A leglélekfájdítóbb az volt, amikor a vasárnapi istentiszteletre hívogató harangszót hallgattuk. Némán, a szokásos készülődés nélkül. A harang és az azt működtető rendszer nem vett tudomást járványügyi körülményeinkről, szokásához híven hűségesen hívott minket, de mi nem mentünk, nem mehettünk.”

Folytatódik Mihályi Molnár László a Trianon századik évfordulója alkalmából elindított sorozata.

A lap kitekint a világba is, összegzi a hatvanöt évvel ezelőtt alakult Open Doors keresztényvédelmi szervezet munkáját. A portálunkon is publikáló dr. Békefy Lajos a történelem protestáns gazdasági csodáit ismerteti.

A nyári dupla lapszámból sem hiányozhat a fiataloknak szóló rovat, a bibliaolvasó vezérfonál, valamint a könyvajánlók sem.