A szenci elsősök műsora (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

A szórványközösségekben a magyar iskolákra még nagyobb teher hárul, hiszen a végvárak védelmét is vállalják. A Szenc és Vidéke Célalap tevékenysége ezért kiemelten fontos, hiszen amellett, hogy a Rákóczi Szövetség által biztosított iskolástáskákat és könyvcsomagokat, valamint ösztöndíjat átadja, igyekszik segíteni a magyar iskolákat, szülői szövetségeket is. Az a célja ezzel, hogy Pozsony szomszédságában is megmaradjon a magyarság, és legyenek magyar iskolák.

Az idei évben a Szenci járás iskoláiban 49 elsős kezdte meg az olvasás és betűvetés tudományának megismerését, Duray Rezsőtől megtudtuk, minden évben van olyan gyermek, akit beíratnak a szülei, de végül szeptemberben halasztást kérnek, így volt ez idén is.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a járásban stagnál a magyar iskolába íratott gyermekek száma.

Elszomorító azonban, hogy két iskolában nem kezdte meg a tanévet egy elsős sem, így Rétén és Zoncon nem adtak át ösztöndíjat szeptember 9-én a Rákóczi Szövetség megbízásából.

Matus Mónika (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Hegysúron egy elsős van, Szencen 31, míg Félben 17 gyermek látogatja az első osztályt. Az idei évben a Felvidéken több mind 3500 elsős kapta meg a Rákóczi Szövetség ajándékát.

Szeptember 9-én Duray Rezső, a Szenc és Vidéke Célalap elnöke előbb a szenci Szenczi Molnár Albert Alapiskolában, majd a féli alapiskolában adta át az ösztöndíjakat.

Mindkét iskolában előbb az igazgató, Szencen Matus Mónika, Félben Pomichal Mária köszöntötte az elsősöket és szüleiket. Majd Duray Rezső szólt a szülőkhöz és a gyerekekhez.

Duray Rezső  (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Kifejtette: a már több mint 10 éves hagyománytól eltérően sajnos a járvány miatt ebben az évben Magyarországról nem jöhettek el azok a személyek, akiknek köszönhető, hogy minden évben iskolakezdési ösztöndíjat kapnak a magyar iskolába lépő gyerekek.

Az iskolatáskákat már korábban megkapták a járás magyar iskoláiba beíratott gyermekek, az óvodások pedig minden évben könyveket kapnak ajándékba.

Duray Rezső örömét fejezte ki, hogy a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően a gyerekek az ösztöndíj mellett egy csodálatos kiadványt is megkaptak, Szép magyar ének címmel, „amely rengeteg, pontosan 646 gyermekdalt, népdalt, éneket tartalmaz, kottákkal együtt. Az egész világon ismert vegyészmérnök, neves magyar gyógyszergyár felelős vezetője, Béres József ezen daloskönyv összeállítására azért vállalkozott – több szakember bevonásával –, mert amint a bevezetőben írja, „dalaink erőt adnak számunkra, szeretetet sugároznak felénk és környezetünkbe, és éneklésük boldoggá teszi az embert”. Örülök, hogy szüleitek magyar tanítási nyelvű iskolába írattak, ahol anyanyelvünk mellett fontos ápolni zenei hagyományainkat is” – mondta el Duray Rezső mindkét iskolában.

Pomichal István, Duray Rezső és Pomichal Mária  (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Félben Pomichal István polgármester is gratulált az elsősöknek és szüleiknek az iskolaválasztáshoz, s arra kérte a szülőket, dolgozzanak együtt az intézménnyel a siker érdekében.

Szencen és Félben is rövid, de csodálatos műsorral kedveskedtek a tanulók a szülőknek és a Rákóczi Szövetség ösztöndíját átadó célalapos vezetőknek.

A féli tanulók műsora  (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)