Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma

Zoboralja szórványközösségének magyar iskolát látogató tanulói szeptember 17-én kapták meg a Rákóczi Szövetség iskolakezdési ösztöndíját, valamint a Béres József által szerkesztett Szép magyar ének című kötetet.

Az ösztöndíjak átadása a járványhelyzet miatt minden iskolában külön valósult meg, az első helyszínen, Gímesen három tanuló kezdte meg az iskolaévet magyar osztályban. Jancsó Péter, a Nyitra és Vidéke Célalap elnöke, aki egyben az iskola pedagógusa is és Kulmon Angelika, a Célalap ügyvezetője adták át az ajándékot és az ösztöndíjat.

Gímesen van a zoboralji magyarság egyetlen teljes szervezettségű, azaz kilencosztályos alapiskolája, a magyar tagozatot összesen valamivel több mint negyven gyermek látogatja.

A zsérei alapiskolában is három tanuló kezdte meg a tanulmányait magyar nyelven, Jancsó Péter és Neszméri Tünde adták át az ösztöndíjakat, kiemelve az anyanyelven történő oktatás, valamint a magyar kultúrához és hagyományokhoz való ragaszkodás fontosságát.

Az alsóbodoki alapiskolában 5 elsős gyermek van. Itt szintén Jancsó Péter és Neszméri Tünde adták át az ajándékokat a gyermekeknek és szüleiknek, kiemelve az anyanyelvű oktatás fontosságát. Az iskolában zajló minőségi munkát Gálik Marietta pedagógus azzal is bizonyította, hogy a gyermekek csodálatos műsorral köszönték meg az ajándékot. Az ösztöndíj átadása előtt a tanulók könyveket lapozgatva töltötték el idejüket. Az alapiskolában összesen 9 gyermek tanul, három évfolyam egy osztályban.

Az utolsó állomás a koloni iskola volt. Itt két elsős vette át az ajándékot és az ösztöndíjat. Az elsősök Balkó Annamária igazgatónak köszönhetően szintén rövid műsorral kedveskedtek az ajándékok átadóinak. A koloni kisiskolában két osztályban tanulnak a gyerekek, akik a negyedik osztály elvégzése után a gímesi iskolát látogatják majd.

A Nyitra és Vidéke Célalap vezetői mind a négy helyszínen hangsúlyozták az anyanyelvű oktatás fontosságát, gratuláltak a szülőknek az iskolaválasztáshoz, a gyerekeknek pedig jó tanulást kívántak.

Zoboralja szórványközösségének magyar elsősei húszezer forintot vehettek át a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően, az iskolástáskát még a tavaszi-nyári időszakban megkapták a gyerekek, így az iskolaév első napjaitól fogva azzal járhatnak iskolába.

A Nyitrai járás ötödik magyar iskolájában, Nagycétényben az ösztöndíjakat egy későbbi időpontban adják át.

Az elmúlt években átalakult a Nyitrai járás magyar iskolahálózata, hiszen három évvel ezelőtt Zsérén újraindult a magyar nyelvű oktatás, míg a tavalyi tanévben két iskola kapuja bezárt. A három pogrányi magyar gyermek közül kettő Alsóbodokra, egy Kolonba jár iskolába. A csehi gyerekek a nagycétényi iskolát látogatják.