Már olvasható a Református Újság gyülekezeti tájékoztató novemberi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

„Bezárt templomok, gyülekezet nélküli istentiszteletek az online térben, szórólapos igehirdetések a postaládákban, szüneteltetett biblia- és hittanórák, elmaradt alkalmak és mindaz, amit ez magával hoz: bezártság, magány, bizonytalanság, kiszámíthatatlanság, aggodalom, düh és félelem. Az elmúlt hónapokban javarészt ezek jellemezték, és jellemzik gyülekezeteink életét” – olvasható kezdősorokként Molnár Éva Szeret az Isten című jegyzetében a címlapon.

A gyülekezeti tájékoztató bemutatja a Csarnahóban és Bariban szolgáló Tóth Szilvia lelkésznőt. Ahol szeretet és megbocsátás van, ott nagyobb az összhang – október 11-én iktatták be a simonyi református templomban Abaházi Zsolt megválasztott lelkipásztort. A szigorú járványügyi szabályok betartásával az ünnepi istentisztelet csak szűk körben valósulhatott meg. Az alkalomra az ötvenfős keretet betartva a feledi, simonyi és a darnyai egyházközség presbiterei, a Gömöri Református Egyházmegye esperese, Nagy Ákos Róbert és neje, Nagy Andrea lelkipásztor, valamint Bán Zoltán egyházmegyei gondnok vett részt, illetve Gál István polgármester és a helyi gyülekezet Bárka kórusa.

A novemberi lapszám ismerteti az egyházmegyei közgyűléseket. A Pozsonyi Református Egyházmegyében október első szombatján tartották meg a körgyűlésüket Apácaszakállason. A következő választási ciklusban Somogyi Alfrédot Görözdi Miklós nemesócsai lelkész váltja az esperesi tisztségben.

Október 12-én a Barsi Református Egyházmegyében tartottak közgyűlést. A Nagypeszeken megtartott alkalmon megválasztották az egyházmegye új esperesét is. A Léván szolgálatot teljesítő Kassai Gyula lelkipásztor esperesi tisztségére a Zselízen szolgáló Révész Tibort jelölték.

A Gömöri Református Egyházmegye a kövecsesi református templomban tartotta meg a közgyűlését. Nagy Ákos Róbert jelenlegi esperest jelölték a következő választási időszakra is az egyházmegye élére.

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye Szepsiben tartotta meg a jelölő közgyűlését. Az esperesi tisztségre a jelenlegi esperest, Orémus Zoltán kassai lelkészt jelölték.

A Zempléni Református Egyházmegye Kisgéresen szervezte meg az alkalmat. A közgyűlésen a jelenlegi esperest, Kendi Csabát jelölték a tisztségre  a következő időszakra is. Jelölő közgyűlést tartottak az Ung-vidékén is, itt a jelenlegi esperest, Krauszt Viktort jelölték újra a tisztségre.

A novemberi lapszámban is folytatódik Mihályi Molnár László Trianonról szóló sorozata, ahogyan a fiataloknak szóló rovat is. Nem maradhat el a Bibliaolvasó vezérfonal decemberi útmutatása sem.