A Külügyi Műhely c. online tudományos folyóiratot egy évvel ezelőtt, 2019. novemberében indította el 22 doktoranduszhallgató, doktorjelölt és fiatal szakértő, így a 2020/2. lapszám a kiadvány első évfordulójára készült el. Egy év leforgása alatt három lapszám jelent meg, benne változatos szakmai háttérrel rendelkező hallgatók, oktatók és szakértők kutatási eredményeivel.

A Külügyi Műhely aktuális lapszámában – a teljesség igénye nélkül – az alábbi tanulmányok láttak napvilágot.

A jogállamiság teoretikai problémáiról az Európai Unió jogfelfogásának vonatkozásában Hegedős Soma, a Danube Institute munkatársa értekezett tanulmányában.

A Külügyi Műhely 2020/2. lapszámában két visszatérő szerző is publikált: Szőke-Kis Bernadett a szubszidiaritás elvének megjelenését és jelentését vizsgálta az Európai Unió és Magyarország jogalkotása vonatkozásában, míg Pesci Marco a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát járta körül, különös figyelmet fordítva a szudáni Omar al Bashir esetére.
Schubert Bálint tanulmányában áttekintést adott az emberiesség elleni bűncselekmények fogalmi dilemmáiról, áttekintve annak különböző értelmezéseit.

Varga Erzsébet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar megbízott oktatója az agresszív adótervezési struktúrákra vonatkozó nemzetközi információcsere témakörét fejtette ki.

Kis Katalin a Kelet-afrikai Közösség tőkevonzó képességét vizsgálta, különös figyelmet fordítva a 2020-as COVID-19 pandémiás helyzet okán előállt gazdasági nehézségekre, amelyek kifejezetten érintik a fejlődő, így afrikai államokat is.

Szintén említést érdemel, hogy a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium több jelenlegi és volt diákja is nyújtott be közösen megírt tanulmányokat a Külügyi Műhelyhez. Fábian Armin Vincentius (TudományOn oldal főszerkesztője), Pajor Angelika és Vadas Ágoston Magyarország és Dél-Korea politikai/diplomáciai és gazdasági kapcsolatait tekintette át az elmúlt 30 évben. Igari András, Bálint Janka és Pálffy Patrik pedig statisztikai eszközökkel igyekeztek meghatározni Közép-Európa fogalmát és lehatárolását a többi szomszédos földrajzi egységtől.

Fejes-Jancsó Dorottya a bollywood-i filmipar 1990-es éveivel foglalkozott írásában, mégpedig a filmek és indiai ideológiák találkozásáról.

Kozma Klementina, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Amerika Tanulmányok Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa Románia és az Egyesült Államok diplomáciai kapcsolatainak kezdetét mutatta be.

Ördögh Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa Szerbia és Koszovó viszonyrendszerét ismertette a 2010 és 2020 közötti időszakban.

Zárásként pedig Wágner Tamás Zoltán, a Külügyi Műhely Szerkesztőbizottság tagja két, szeptemberben megtartott esemény bemutatására vállalkozott a Tudományos élet rovatban. Elsőként a Tom Lantos Intézet European Regional Forum on Hate Speech, Social Media and Minorities c. kerekasztal-beszélgetésről írt beszámolót, amelyet a VM4K: Az első száz év c. konferencia beszámolója követett.

A teljes lapszám elérhető többek között a Külügyi Műhely Alapítvány honlapjáról, a Magyar Tudományos Akadémia REAL és REAL-J repozitóriumaiban, az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívumban, valamint a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT.hu) oldaláról. A fenti felületek közvetlen hivatkozásai a Külügyi Műhely Alapítvány honlapjáról érhetők el.