Plágium itt, plágium ott, plágium mindenütt... (Fotó: pravda.sk)

A parlament csütörtökön elfogadta a felsőoktatási törvény módosítását, melynek értelmében lehetővé válik a titulusok visszavonása. A jogszabály meghatározza, hogy milyen feltételek mellett vonható vissza egy titulus, és hogy ki hivatott erről dönteni.

A módosítás értelmében egy egyetemi rektor érvénytelennek nyilváníthat egy államvizsgát, ha a szakdolgozatot vagy annak egy részét „bizonyíthatóan nem a végzős hallható írta”, illetve ha jogellenesen használta fel más személy szellemi tulajdonát. Az államvizsgát a rektor olyan esetben is érvénytelenítheti, ha a végzős hallgatót jogerősen elítélték olyan szándékos bűncselekményért, amely hozzásegítette őt a titulus megszerzéséhez.

Abban az esetben, ha egy hallgatótól megvonják az alacsonyabb szintű tudományos fokozatot, nem folytathatja tovább a tanulmányait, vagyis nem abszolválhat magasabb fokú képzést. A jogszabály 2021. január 1-jével lép hatályba.

Nem indítható államvizsga érvénytelenítését célzó eljárás olyan személy ellen, aki még a törvénymódosítás hatályba lépése előtt befejezte az egyetemi tanulmányait.

A rektor egy tanácsadó testület ajánlásai alapján járhat el, melynek tagjait ő nevezi ki és ő is váltja le. A testület tagjai közé fel kell venni négy, professzori vagy docensi fokozattal rendelkező egyetemi tanárt. Közülük legfeljebb ketten lehetnek az adott egyetem alkalmazottai. A testületben helyet kell foglalnia két, másodfokú jogi végzettséggel rendelkező személynek is (ők nem lehetnek az adott egyetem alkalmazottai), valamint egy hallgatónak, akit az akadémiai szenátus hallgatói testülete javasol.

A rektornak az eljárás kezdetétől számított 150 napon belül kell döntést hoznia. A testület álláspontjával ellentétes döntést meg kell indokolnia. Az eljárást le is állíthatja, ha megalapozatlannak ítéli azt. A testület döntése ellen minden eljárásban részt vevő fél és az előterjesztő is fellebbezhet. A fellebbezésről 60 napon belül kötelesek dönteni.

A módosítás értelmében lehetővé válik a titulusról való lemondás is. Ha valaki le kíván mondani a tudományos fokozatáról, írásban kell erről értesítenie azt a rektort, aki odaítélte a szóban forgó titulust. Az értesítésen hitelesített aláírásnak kell szerepelnie. A lemondás által érvénytelenné válnak a tanulmányok befejezését igazoló okiratok.