A 120 éve született, Isten szolgája Esterházy János tiszteletére meghirdetett emlékév alkalmából látott napvilágot a 2021-es évre szóló falinaptár. A szövegszerkesztés Molnár Imre történész, Esterházy-kutató, a grafikai szerkesztés pedig Laczkó Gábor munkája nyomán valósult meg.

A naptár képei az Esterházy és Lastowiecki család, valamint az Esterházy János Zarándokközpont és Bíró Cyprián gyűjteményéből származnak. A 42 x 30 centis falinaptár hónapok szerint bemutatja a 120 éve született Esterházy János felmenőit, gyermek – és ifjúkorát, családját, közéleti munkásságát, istenhitét, embermentő szeretetét, mint a szovjet Gulag és a kommunista börtönök rabját, szenvedésének és hitvallásának tanúit, emlékhelyeit, temetésének történetét, boldoggá avatásának folyamatát és a földi maradványait befogadó zarándokközpontot.

Minden oldal feltüntet egy-egy gondolatot a felvidéki magyar mártírpolitikus, Esterházy János gondolataiból.

A falinaptáron Marek Jedraszewski krakkói érsek, metropolita ajánlása olvasható:

„A boldoggá avatási eljárás célja, hogy ne tűnjön el a magyar nemzet és a lengyel nemzet nagy vértanújának, Isten szolgája Esterházy János életének az emléke. Ne vesszenek el azok az értékek, amelyekért ő az életét adta. Ezért bízom benne, hogy Isten szolgáját, Esterházy Jánost hamarosan az oltár dicsőségébe emelik.”

Végül a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Sajtószolgálata közlésében megjelent imádság olvasható:

Istenünk, Irgalmas Atyánk! Fiad, Jézus megdicsőített Téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, amikor egészen a Te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a Szentlelket és megnyitotta az irgalom és a kiengesztelődés forrását.

Hálát adunk Neked hűséges szolgádért, Esterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a Te akaratodra való ráhagyatkozásban, és az emberek szolgálatában, tekintet nélkül származásukra. Példát adott az igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete keresztjeit és feláldozását az őt üldözőkért is.

Irgalmas Istenünk, dicsőítsd meg nevedet János szolgád boldoggá avatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a Te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus követésében és küldetésének folytatásában, Vele egyesülve az Eucharisztiában és Szűz Mária, a Béke Királynője anyai oltalma alatt.

Istenünk, János szolgád közbenjárására kérünk, áraszd ki Szentlelkedet, növeld a hitet, a reményt és a szeretetet a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy Veled és Benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket, a Te irgalmas szereteted Országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen”

A mi jelünk a kereszt címet viselő, 2021-es évre szóló falinaptár megvásárolható a felvidéki magyar könyvesboltokban és a Remény katolikus hetilap szerkesztőségében a 0948 057 508 telefonszámon, vagy az office@remeny.sk címen.