Táncház zk. prímás Varsányi Ildikó b. 2. Agócs Gergely.Gombaszög a színpad mögötti sátorban. (Fotó: Takács András)

A mellékelt „Tisztelt Néptánckedvelők…” kezdetű anyag arra mutat rá, hogy milyen igényes munka folyt a táncház-táborokban. Ez az 1990-ben Zselízen megrendezett III. Országos Táncháztábor programja, melyet a Csemadok és a Népművelési Intézet közös Országos Tánc-szakbizottságával megtárgyalva véglegesítettem és a Csemadok KB elnökségével jóváhagyattam.

Ezt küldtük a toborzó felhíváshoz mellékelve a Csemadok járási és kerületi titkárságaira, a járási és kerületi népművelési központokra, a tánccsoportokat működtető magyar iskolákba, jelentősebb együtteseknek és a külföldi partnereknek, intézeteknek, együtteseknek, illetve hirdettük meg a sajtóban országosan. Az előző írásomhoz csatolt kép is igazolja, hogy mennyire eredményes volt a toborzás.

A szerző felvételei

A csatolt galériában pedig megtekinthetik programon jelzett tánctábor képeit.

(Takács András/Felvidék.ma)