Már olvasható a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének ingyenes zenepedagógiai folyóiratának ez évi második száma.

TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS

Dr. Anthony Young: Serdülő fiúk hangváltozása: fiziológiai, pszichológiai és gyakorlati szempontok ének-zenét tanítók számára és jegyzetei a videón bemutatásra kerülő gyakorlatokhoz dr. Nemes László Norbert bevezetőjével és dr. James Cuskelly ajánlásával (Közreadta és magyarra fordította: Tóth Teréz (pdf)

Kissné Mogyorósi Pálma: Párhuzamok és eltérések a 20. századi zenepedagógiai irányzatokban (pdf)

Bartalis Izabella: A romániai zene és mozgás tanterv és a magyarországi ének-zene tanterv hasonlóságai és különbségei (pdf)

Fekete Anikó – dr. Bodnár Gábor: Online kreatív zenei tréning az ELTE-n (pdf)

Dr. Antal-Lundström Ilona: Megújuló ének-zeneórák (3. rész). A gyermekek zenei fejlődésének folyamata az új tankönyvekben (pdf)

Dr. Váradi Marianna: A művészi hangképzés kérdései, és néhány példa a magyar operafordítások énekelhetőségének problematikájáról (2010)

Dr. Bodnár Éva – dr. Sass Judit: A tehetség, mint forrás, a tehetség mint sebezhetőség (Új Pedagógiai Szemle, 2019)

Dr. Falvai Anna: Bächer Mihály pályafutása. Pedagógiai munkásság, interpretációs jellegzetességek, fogadtatás (2019) (pdf)

Válogatás Bächer Mihály (1924–1993) zongoraművész-tanár YouTube felvételeiből (pdf)

Dr. Asztalos Kata: A zenei észlelési képesség szerkezete és fejlődése 5-17 éves korban – online diagnosztikus mérések óvodai és iskolai környezetben. (2016)

Szedmák Borbála – Dr. Szabó Zs. Roland: Digitális megoldások a zeneoktatás terén – fókuszban a hegedűoktatás (pdf)

TANÁRKÉPZÉS

Dr. Dominkó István: „Légy önmagad tanára!” – Két lábbal az önnevelés mezején (pdf)

Dr. Csontos Tamás – dr. Buzás Zsuzsa – Maródi Ágnes: Pedagógusjelöltek kutatásmetodikai ismereteinek vizsgálata online tesztkörnyezetben (pdf)

Kerényi Sándor: Oboa hangszeres tanításmódszertani jegyzet (Szerk.: dr. habil Vass Bence, Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet, 2015)

ÉNEK-ZENE ÉS A KÖZOKTATÁS

Lehotka Ildikó: Az aktív és passzív zenehallgatási módok közötti lehetséges kategóriák (pdf)

Majtényi Laura: A többszólamú éneklési készség fejlesztésének lehetőségei az általános iskolában (pdf)

EGYHÁZZENEI PEDAGÓGIA

Kocsis Csaba: Melyik zene legyen mindenkié? – az énekóra egyházzenei repertoárja alsó- és középfokon (Magyar Egyházzene Folyóirat, XXI. évf. 1. szám)

Dr. Bódiss Tamás: Kálvin és a zene avagy a kálvini liturgiai-zenei elvek az
újabb adatok és kutatások tükrében

LAUDÁCIÓK

Gratulálunk a 2021. március 15-én állami kitüntetésben részesült zene- és táncművészeknek

Dr. Szilvay Gézát választotta elnökének az Európai Vonós Tanárok Szövetsége (ESTA) (Dr. Urkuty György, Magyarország finnországi nagykövete) (pdf)

A KÓTA 2021. évi díjazottjai

DOPPLER FERENC 200 – A fuvolás zeneszerző és testvére, Carl teljes életműve 12 lemezen. Interjú Claudi Arimany-val, a projekt vezetőjével (Dr. Fábián Tímea) (pdf)

BARTÓK BÉLA ÉS BARTÓK PÉTER

Bartók Péter A kékszakállú herceg váráról (Előszó a Bartók Records kiadványához) (pdf)

Dr. Kiss Virág Eszter: Emlékezés a pataki diák Bartók Péterre (pdf)

Horváth Bálint: A Mikrokosmos – zeneszerzői szemmel. A Bartók Mikrokosmos Konferencián (melyet Bartók Béla műveinek Kritikai Összkiadása Mikrokosmos kötetének megjelenése alkalmából rendeztek 2020. november 26-án) elhangzott előadás szerkesztett változata) (pdf)

MEGÉRTHETŐ ZENE. Makrokozmosz – Bartók Béla: Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára. A művet ismerteti és a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekart vezényli Hollerung Gábor (Zeneakadémia, 2018)

HERNÁDI LAJOS 115

Dalos Anna: A samesz és a csodarabbi. Molnár Antal dokumentumok Hernádi Lajos hagyatékában (MTA BTK ZTI 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum, 2019) (pdf)

Válogatás Hernádi Lajos zongoraművész-tanár hang- és filmfelvételeiből (YouTube)

KERÉNYINÉ KÉRI MARGIT 100

Kerényi Mária nekrológja (2001) és Kerényi Miklós Gábor családi fotói

KODÁLY ZOLTÁN 54

Ittzés Mihály Kodály Zoltánról, mint abszolút pedagógusról (2016) Közreadta: Hudra Árpád, továbbá az abszolút pedagógusok életpályájának tanulságairól Forrai Judit, Hudra Árpád, Kiss Endre és Trencsényi László írása (Magyar Tudomány 2021/2., főszerkesztő: Falus András) (pdf)

Dr. Tóth Péter: Kodály öröksége

Énekelj! Ennyire egyszerű. Szirányi Borbála zenepedagógus, a kecskeméti Kodály Intézet művésztanára (Rácz Judit/Magyar Narancs, 2018. II.) (pdf)

Dr. Perneczky László: Húsz évvel ezelőtt Kodály műveivel találkoztam Amerikában (Az Amerikai Katolikus Egyetem 70. évfordulójára egy 20 éves dokumentum ürügyén)

XXI. SZÁZAD ZENÉJE

Dr. Szabó Balázs: Gárdonyi Zsolt két Luther-toccatája Gárdonyi Zsolt 75. születésnapjára (pdf)

Balázs Gergely: Az elektromos hegedű, az elektromos brácsa és az effektpedálok használata a kortárs zenében I.

Úton Kurtághoz. Kurtág György: Bornemisza Péter mondásai Op. 7 – Concerto szoprán hangra és zongorára Tony Arnold (szoprán), Csalog Gábor (zongora) és Kurtág György (szövegmondás) közreműködésével (BMC Records, 2020) (Fittler Katalin)

Klebniczki György: Délután a füvészkertben fuvolára és zongorára. (Szerkesztette: Bodrogközy Eszter). Interjú Klebniczki György zongoraművész-zeneszerzővel és Bodrogközy Eszter mesterpedagógussal
(Péterffy Gabriella interjúja) (pdf)

Kiss Ernő: A kortárs zene 50 éve Szegeden. (Vántus István Társaság Közhasznú Egyesület Szeged, 2020). Köszöntő a tornácon (Hollós Máté) // Recenzió az emlékkönyvről (Z.T.)

Kiss Ernő: Fiatal komponisták a Tisza partján (pdf).


ZENE – IRODALOM

Adam Zagajewski két költeménye (Valaki felhangolta az orgonát; Száguldó vers (Fordította: Zsille Gábor) (pdf)


ZENE ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET

Bächer Anna munkái (pdf)


INTERJÚK

Kalmár András riportja Szőnyiné Szerző Katalinnal a Pesti Vigadóban elmaradt 2000, december 16-i Beethoven születésnapi koncertről (Trend Fm, 2020) / Liszt: Cantate zur Säkular-Feier Beethovens (1870) – Kantáta Beethoven születésének 100. évfordulójára (1870) Adolph Stern és Ferdinand Gregorovius szövegére Kaczmarczyk Adrienne szabad fordításában (pdf)

Akik szerelemből zenélnek. Interjú Banda Pállal (Bokor Gabriella)

Réfi Zsuzsanna interjúi:
– Majd hét évtized a szórakoztató zene és zenészek szolgálatában. Szirmai László a szakszervezeti segítségről, a minősítés fontosságáról, s az élő hálózatról
– „Óriási örömöt jelent számomra a tanítás” Verebics Ibolya hazai és külföldi karrierről, s a győri díszpolgári címről
– „A zeneoktatás temérdek képességet fejleszt”. Simor Lászlóné Mihályi Magdolna tanszakvezetésről, budafoki kezdetről és befejezésről


EMLÉKLAPOK

Hommage á Joachim József (1831-1907) (Katalin Neményi-Arndt)

Látogatás Tátrai Vilmos (1912–1999) Hegedűművésznél, a Zeneművészeti Főiskola tanáránál (K. Udvari Katalin, 1998) // Keszi Imre: A jubiláló Tátrai-vonósnégyesről facsimile (Film, Színház, Muzsika, 1971. X.16.) (pdf)

Harsányi László: Zsidó művészek a viharban: Kálmán Oszkár (1887–1971) és Fehér /Weisz/ Pál (1900–1959) operaénekes

Járdányi Pál új emléktáblája. Emlékbeszéd a tábla avatási ünnepségén, 2021. január 28. (Kusz Veronika)

Bächer Anna: Tavaszi szonáta // L. van Beethoven: F-dúr „Tavaszi” – szonáta, Op. 24 (Bächer Anna-hegedű és Bächer Mihály-zongora) (kb. 1990) (pdf)

Gerenday Ágnes: Édesapám, Gerenday Endre (1926–2014) középiskolai és főiskolai ének-zenetanár, karnagy emlékére (pdf)

Eötvös József: A néma oltár. Szendrey-Karper László (1932–1991) halálának 30. évfordulójára (pdf)

Hankiss Ilona: Sólyom-Nagy Sándor (1940–2020) (A ’80-as évek) (pdf)

Kéri Klárától Kőbányáig: Sztukics Ilona (1945–2019) (Merényi Péter)


BÚCSÚZUNK

Elhunyt Pálvölgyi Sándorné Matisz Gizella (1926–2021) zongora- és hárfaművész-tanár (P.S.)

Elhunyt Palcsó Sándor (1929-2021) operaénekes, a Magyar Állami Operaház örökös tagja (Magyar Állami Operaház és Hankiss Ilona)

Elhunyt Dobos László (1932–2021) karnagy, zeneiskolai igazgató. Gyüdi Sándor, Tillai Aurél és Kovács Attila emlékezései

Búcsú Pejtsik Árpád György (1935–2020) gordonkaművész-tanártól (Csepregi Róbert, Veber Lászlóné Iza, Lakatos György) (pdf)

Búcsú Reményi Károly (1941-2020) karnagy-zenetanártól, zeneiskolai igazgatótól, az esztergomi zenei élet meghatározó alakjától (Udvardyné Pásztor Ágnes) // Felhívás a Reményi Károly mellszobor megvalósításáért (Udvardyné Pásztor Ágnes és Kovács Andrea) (pdf)

Paksa Katalin halálára (1944–2021) Széchenyi-díjas népzenekutató (Domokos Mária)

Elhunyt Jankó József (1945-2021) zenekari fuvolaművész-tanár (Oláh Mónika)

Az apáti iskolától Yndáig – Égi orgonák készítője. Emlékezés Albert Miklós (1955–2021) aranykoszorús orgonaépítő mesterre (Bihari Puhl Levente) (pdf)


FELHÍVÁS

Tálentum Hegedű Mesterkurzus (Bánfalvi Béla hegedűművész-tanár mesterkurzusának felhívása, Budapest, 2021. IV. 23-25.)

Országos Széchényi Könyvtár Hangtár (OSZK honlap)


1496 MAGYAR ZENEPEDAGÓGUS

2021. ÉVI „KEREK” SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓI (II. VÁLTOZAT) (pdf)


SZERZŐI ÉS TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉK

az MZTSZ Parlando c. internetes zenepedagógiai folyóiratában az 1959/1. – 1964/12. és 1996/1. – 2021/1. számokban megjelent írásokról

MŰVÉSZETELMÉLET

Solymosi Tari Emőke:„…ma grande Amie”. Lajtha László és Nadia Boulanger (pdf)

Dr. Szentkirályi Aladár Miklós: Az izlandi, a romániai és a magyarországi zeneoktatás egyes elemeinek összehasonlító elemzése és ezek hatása a zenei kultúrára (2014) (pdf)

Dr. Sófalvi Emese: A kolozsvári magyar nyelvű zeneoktatás 1819–1950 között. Vázlatos áttekintés (pdf)

Bali János dr habil.: A fehér és édes hattyú (6/2.)

Dr. Falvai Katalin: Női zongoristák (2009) // Katalin Falvai: Female pianists. Thesis of a DLA dissertation

Legánÿné Dr. Erdősi-Boda Katinka: Az opera, mint kommunikáció és a művészetfilozófia (V. rész) (pdf)

Oleksiv Halina Vasylivna: A barokk tendenciák reprodukciója harmonikán J. S. Bach: g-moll prelúdium és fúga, BWV 535 c. műve alapján (Fordította: Krickij Szergej) // Oleksiv Halina Vasylivna Відтворення барокових тенденцій у перекладенні органного твору для баяна на прикладі «Прелюдії та фуги g-moll (BWV 535) Й. С. Баха (pdf)

A. Gergely András: „Arab” világzene, avagy a raï zenei szcénája (2/2.( pdf)


ESSZÉK

Ungár István: Csalódás (pdf)

Petrőczi Éva: Virágvasárnap, csalódással

Petrőczi Éva: „Csodálkozás, megilletődöttség ül ki az arcára” (Gondolatok Szántó T. Gábor: Európa szimfónia c. könyvének elolvasása után) (pdf)

Bénédiction. Bogányi Gergely világában (Péterffy Gabriella)

Szili István írásai: Gondolatok Jordi Savallról és zenekaráról a Jordi Savall és az Hespérión XXI – Kelet-Nyugat – A lelkek párbeszéde hangversenye kapcsán // Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911) litván festő és zeneszerző // Méhész az erdőn (pdf)


HÍREK-BESZÁMOLÓK

Beszámoló a 24. virtuális IGEB Nemzetközi Konferenciáról (Dr. Csontosné dr. Buzás Zsuzsa) (pdf)

Dombóvári János: Sátoraljaújhely és Gyula együttműködése Lavotta és Erkel emlékének megőrzésében (pdf)

Emlékezés Erkel Ferencre: Megnyílt „A magyar himnusz oldala” c. honlap // Megtekinthető „A Himnusz regényes története” c. film (Somogyváry Ákos) // Emberöltönyi Erkel emlékezet. Mozaikok az Erkel Ferenc Társaság három évtizedéből (Márkusné Natter-Nád Klára recenziója)

Székely György: Salzburg és Mozart: Így még soha! (Gramofon, 2020. II.)

Időkapszulát helyeztek el a Magyar Zene Házában (Sonline)


BELEOLVASÓ

Balogh Vera: Francia fuvolaiskolák és fuvoláról szóló írások 1600-1800 (Traverata Könyvtár, 2020). A 14-kötetes monumentális gyűjteményről készült bemutatófilm közreműködői: Tóth Ágnes és Balogh Vera (fuvola), továbbá Fazekas Gergely zenetörténész és Németh Pál fuvolaművész-tanár, karmester (youtube) // Francia fuvolaiskolák és fuvoláról szóló írások

Birgit Nilsson: La Nilsson. Opera az életem (Rózsavölgyi és Társa, 2020)

Szabó Ferenc János: Karel Burian és Magyarország (Gramofon Könyvek, 2020)

Petrőczi Éva: Könyörgés, március hóban. Összegyűjtött versek Kálmán C. György ajánlásával (Fekete Sas Kiadó, 2021) Versek a kötetből: Nagymama keze; Csak emlék, nem varázslat; Richard Wagner modorában; Egy norvég népdalra; Fűző rajtam (pdf)

Kerényi Miklós Gábor: A „Rómeó…” diadalútja – A Mozart!-tól A Notre-Dame-i toronyőrig – és tovább (Alexandra Könyvesház Kft. 2020) Részlet a könyvből: VI. Francia siker: a Rómeól (pdf)


RECENZIÓK

Liszt Ferenc: A cigányokról és magyarországi zenéjükről (Fordította, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Hamburger Klára) (Balassi Kiadó, Budapest, 2020) (Fittler Katalin)

Farkas Ferenc gordonkás kamarazenéje (Chamber Music, Volume Four – Complete Works with Cello II) (TOCCATA CLASSICS – TOCC 0386, 2020. december) (Fittler Katalin)

Debussy NOW (BMC 2020) (Fittler Katalin)

Petrőczi Éva: „Finale furioso”. Az ARD Beethoven-filmjéről (pdf)

Kádár György: OTAN VIRTENI VILUSTA (pdf) // KANSANMUSIIKIN OPPIKIRJA. Versem a fagyból vettem. Népzenei tankönyv. (Finnország), 2020.) (Dr. Tamás Ildikó) (pdf)


ÚJ KIADVÁNYOK AJÁNLÓJA

Dr. Asztalos Andrea PhD: A gyermekek énekhangképzésének elmélete és gyakorlata dr. Altorjai Tamás PhD. ajánlásával (JATEPress, 2021). Részletek a könyvből: (Gyermekhangképzési hibák és javítási lehetőségei; A levegős hangon éneklés jellemzői és javítási lehetőségei; Préselt hangon éneklés jellemzői és javítási lehetőségei (pdf)

Megjelent J. S. Bach három szólóhegedű fúgájának Tricentenáriumi összkiadása (Papageno)

Dubrovay László új művei: SOLO No. 15/B for marimba // LAMENT for vibraphone (Zeneműkiadó Koncert 1234 Kft, 2021)

Hungaroton újdonságok: Joseph Haydn és Wolfgang Amadeus Mozart kvartettjei /Győri Noémi (fuvola); Kokas Katalin (hegedű); Bársony Péter (brácsa); Kokas Dóra (cselló) // Vonószenekari szerenádok (Victor Herbert, Edward Elgar, Robert Fuchs és Franz Schubert művei (Anima Musicæ Kamarazenekar)

Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás