Fotó: life.hu

Egy felmérés során azt vizsgálták, melyek a járványügyi korlátozások miatt bevezetett  online távoktatás legnagyobb hiányosságai, s arra a megállapításra jutottak, hogy az alapiskolák felső tagozatosai leginkább a kollektíva hiányát sínylik meg.

A személyes kapcsolat hiányát az osztálytársakkal, barátokkal és az ebből eredő magányosságot a megkérdezett szülők 78 százaléka jelölte meg komoly gondnak, derül ki az IVO felméréséből, melynek eredményéről sajtótájékoztatón számoltak be.

A szocializáció hiányával van összefüggésben a pedagógusokkal való személyes kapcsolattartás hiánya is. Ezt a szülők több mint kétharmada, azaz 69 százaléka tartja problémásnak. Majdnem ugyanennyi szülő (68 százalék) szerint gondot okoz a gyerekek napirendje során kialakult szokások, rutin elvesztése, köztük a napi iskolalátogatásból, a rendszeres reggeli felkelésből és a napi feladatok teljesítéséből való kizökkenés. Hasonlóan problémásnak minősül a távoktatásban a motiváció hiánya, a gyerekek ellustulása, melyet tíz szülőből hatan problémásnak tartanak.

A szülők szerint tehát a távoktatás hosszú távon olyan negatív következményekkel jár, mint a kollektíva, a osztálytársakkal való együttlét, az iskolán kívüli aktivitások, a pedagógus és a tanuló kapcsolatának hiánya, a számítógép mellett töltött mértéktelenül sok idő,

a tanulás során megnyilvánuló idegesség, az összpontosítási készség hiányosságai, ingerlékenység, tanulási nehézségek, a motiváció hiánya, ellustulás és a kimerültség. A szülők 58 százaléka az online oktatás hiányosságait is problémásnak tartja, ugyanakkor rámutatnak az ezzel az oktatási formával járó egészségügyi veszélyekre is. 57 százalékuk a mozgást hiányolja és az ebből adódó egészségügyi problémákra mutatott rá, valamivel kevesebben az idegességre, az összpontosítási készség romlására, ingerlékenységre (46 százalék), tanulási nehézségekre, az önálló feladatmegoldási készség hiányára (44 százalék), fáradékonyságra, kimerültségre, a pihenésre, kikapcsolódásra fordított idő hiányára (40 százalék) mutatott rá.

72 százalékuk véleménye szerint viszont a távoktatás ellenére nem romlottak a tanulmányi eredmények, nem lettek rosszabbak az érdemjegyek. Sokan nehezményezik a szülők közül, hogy nagyon sokat kell segíteniük gyermekeiknek a tanulásban, a feladatok és műszaki problémák megoldásában, valamint hogy a távoktatás miatt kiesnek a munkából, ezt tíz megkérdezett közül hatan vallották. A megkérdezett szülők csaknem fele számára nagy gondot okoz a távoktatáshoz szükséges műszaki felszereltség biztosítása is.

A felmérést az IVO megrendelésére a FOCUS ügynökség valósította meg 601 felső tagozatos és nyolcosztályos gimnáziumba járó tanuló szüleinek bevonásával február 12. és 17. között.

(NZS/Felvidék.ma/teraz.sk)