Fotó: utiber.hu

A pozsonyi közlekedési tárca a múlt év végén nyilvánosságra hozta, majd a kormány elfogadta Szlovákia közútépítési tervét, sürgősségi(?) és fontossági sorrendbe iktatva a megépítésre váró útszakaszokat. Mivel az újonnan felállt kormány módosítja a kormányprogramot, tekintsük át, a prioritási sorokban hol találhatók régiónk közútfejlesztési elképzelései és mit kellene alaposan megváltoztatni, prioritási szempontból feljebb sorolni. Ne feledjük, a kiváló utak és vasutak a gazdaság ütőerei. Amerre haladnak, ott gazdaságfejlesztés tapasztalható és fordítva, amerre nem haladnak, az a régió leszakad, visszafejlődik. Vagyis a jövőnkről van itt is szó.

Ha szemügyre vesszük a százas listát, amely megtérülési, pénzügyi szempontok alapján lett összeállítva, rögtön szembetűnik, hogy az R7-es déli gyorsforgalmi út újabb szakaszai a prioritási sor 18., 38., 42., 46., 49., 70. és a 76. tételén találhatók. Nem egymást követően, Gellétől Losoncig, hanem rendszertelenül. Ugyanígy, az R2-es déli gyorsforgalmi út újabb szakaszai a lista 74., 79., 87., 89., 92. és a 98. sorában, nem egymásra épülve, Losonctól Kassa irányában. Persze a szoroskői alagút nélkül, amelyet időközben kisoroltak, még a kormányprogramból is. A Komáromot elkerülő út a 83. sorban található, Vágsellye és Érsekújvár elkerülője, valamint az izsai körforgalom nem szerepel a listán, noha ezeket mind állami hatáskörben kellene megépíteni.

Mit lehet ehhez hozzátenni? A felsoroltakat kellene a listára helyezni, a listán levőket pedig jóval előbbre sorolni. Vagy a délen élők tagadják meg az adóik befizetését, amíg nem látják vissza pénzüket valós beruházások formájában?

Talán még annyit, hogy ma a közlekedési infrastruktúrafejlesztés szempontjából a Pozsony–Nyitra–Kassa vonaltól délre eső terület mintha nem is létezne. Mert a lista 30. sorában szereplő útszakaszt majd 10 év múlva kezdik építeni, a többit jóval később. Meg sem érjük.

A feltűnően hátrányos megkülönböztetésnek vannak politikai (nincs magyar párt a parlamentben) és szakmai okai. Az előbbihez: ha délen megépül egy gyorsforgalmi útszakasz, azon nem csupán magyarok fognak közlekedni, sőt! Az utóbbihoz: a pénzügyi tárca Értéket a pénzért elnevezésű részlege folyamatosan a régióink számára hátrányos elemzéseket, gazdasági kitekintést készít. Elemzése alapján sorolták ki a kormányprogramból és a fenti listáról az R2-es déli gyorsforgalmi út szakaszait, valamint a hozzá tartozó szoroskői alagutat. A mai helyzetből kiindulni, statikus pénzügyi és megtérülési elemzéseket készíteni teljesen értelmetlen. Ahol (délen) megszüntettek teljes ágazatokat, egylábúsították a mezőgazdaságot, az általa kialakult űrbe kormányszinten semmilyen ipart nem telepítettek, nagyítóval kell keresni az ipari parkokat (ellentétben az északi és a középső régiókkal), ahol tömegek ingáznak az észak-magyarországi ipari parkok valamelyikébe, ott ma nem is lehet kritikus szint feletti forgalmat produkálni a közutakon.

Ám a jövőbe tekintve: ha megépülne teljes hosszában az R7-es és az R2-es déli gyorsforgalmi út (végre), sokan csodálkoznának azon, mekkora forgalmat generálna és mekkora forgalmat vonna el a még ma sem teljes D1-es északi autópályától, mert jóval rövidebb úton kötné össze a fővárost Kassával.

Érdekes, e jövőbeni, valószínűsíthető forgatókönyvet az Értéket a pénzért részleg valahogy nem és nem akarja figyelembe venni. Pozsonyban, a zöld asztalnál azon is sokan fognak csodálkozni, ha a magyar kormányzat befejezi a Kassát Miskolccal összekötő gyorsforgalmi utat – amely megteremti az első lehetőséget Pozsonyból végig autópályán utazni Kassára –, hogy mennyien átpártolnak erre a nyomvonalra.

Az sem véletlen, hogy Szlovákiában csupán két megyét nem szel át autópálya: a déli Nyitra megyét és a déli Kassa megyét. Csupán gyorsforgalmi utak. A környezetkímélő déli vasutakról és vízi utakról (dunai kikötők) inkább ne is szóljunk, hiszen még siralmasabb állapotban vannak.

Meddig mehet ez így? Meddig leszünk tanúi a déli járások feltűnően hátrányos megkülönböztetésének? Amihez mindig megtalálták, megtalálják majd a szakmai indokot, jelen kormányzati időszakban a pénzügyi tárca Értéket a pénzért elnevezésű részlegét, amelyet manapság szinte minisztériumi magaslatokba emeltek, s amely elhibázott szakmai elemzéseivel kifejezetten árt régióinknak, szülőföldünknek. Akárhonnan nézzük, amíg nem lesz magyar párt a törvényhozásban (még inkább a kormányban), addig sorra bukjuk majd el a jövőbeni lehetőségeinket, régióink, szülőföldünk fejlesztését, s ezzel együtt a jövőnket.

A szerző az MKP szakmai alelnöke.

(Farkas Iván/Felvidék.ma)