Megjelent a Református Újság gyülekezeti tájékoztató nyári dupla lapszáma. A tartalomból válogattunk.

Csoma László az egyik legfontosabb nyári munkálatokról, az aratásról s annak biblikus jelképéről szól a címlapon olvasható jegyzetében.

Elkel az imatámogatás az orvosoknak, ápolóknak, akik a koronavírus-járvány miatt a teljesítőképességük határán vannak. Bella Violetta, a Dunántúli Református Egyházkerület lelkipásztora imacsoportot hozott létre az egyik közösségi oldalon, hogy minél többen hordozzák imádságban a gyógyítókat. További részletek az összevont lapszámban olvashatóak.

Az egyes gyülekezetek életébe is bepillanthatunk a tájékoztató hasábjain. Búcsúznak a matronfalvai gyülekezet hűséges gondnokától, Czeglédy Aladártól.

Hanván ünnepélyes keretek között adták át a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében a magyar kormány támogatásának köszönhetően megvásárolt, átalakított és felújított óvoda épületét. A 20 férőhelyes kapacitású, egy csoportszobás intézmény fenntartói jogait az idei év elején vette át a református egyházközség az önkormányzattól. A teljes beruházás költsége közel 300 ezer eurót tett ki.

A pozsonyi református gyülekezet hálaadó istentiszteletet tartott. Beiktatták a megválasztott tisztségviselőket az Ungi Egyházmegyében.  Felszentelték a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetőit a rimaszombati református templomban. Géresi Róbert püspök Fazekas Lászlót, Porubán Ferenc főgondnok Fekete Vincét váltotta tisztségében. Az új püspök a szlovákiai reformátusok örök feladatának nevezte, hogy mindig Isten igéjéhez mérjék magukat, múltjukat és jelenüket. Megtartotta a tavaszi közgyűlését a Barsi Egyházmegye, melynek során megválasztották az egyházmegye szolgálattevőit.

„Mindent megteszünk azért, hogy Magyarkakucson még sokáig élő közösség dicsérje az Urat“ – mondja Barabás Imre magyarkakucsi főgondnok. További részleteket a főgondokkal közölt interjúban olvashatnak.

Ugyancsak interjút közöl a lap az erdővidéki könyvteremtő Demeter László történész- muzeológussal.

A Kárpát-medence reformátussága állandó rovat ezúttal a Generális Konvent elnöksége átfogó missziós stratégiája kidolgozásáról szól. A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház meghívására Kopácson ült össze a Generális Konvent elnöksége. A szokásos beszámolók mellett a testület elfogadta a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap idei támogatásainak elosztásáról szóló javaslatot és döntést hozott egy átfogó Kárpát-medencei missziós stratégia kidolgozásáról.

A nyári számból sem hiányozhat a fiataloknak szóló rovat, valamint a bibliaolvasó vezérfonal és az eseményajánló.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)