Fotó: Ölveczky Árpád

Az évről évre szépülő, egyre korszerűbb iskolában tartalmas iskolán kívüli programokkal indult az új tanév. Erről kaptam információt Ölveczky Árpád igazgatótól, aki harmadik éve áll az iskola élén.

Örömmel tudatta, hogy a tanulók létszáma újra emelkedett. Az első évfolyamba 22 diák jött, az összlétszám most 161. A kötelező tanításon kívül nagy hangsúlyt fektetnek a meghirdetett iskolai versenyekbe, vetélkedőkbe való bekapcsolódásra, hogy felszínre kerüljenek a tehetséges diákok, és megmérettessenek az arra hajlamos sokféle érdeklődésű tanulók.

Fotó: Ölveczky Árpád

Szeptember végén a felső tagozatos diákok a szímői Kis Technikai Múzeumba látogattak, ahol megtekintették a Jedlík Ányos-kiállítást.

A következő állomás a szódagyár látogatása volt. A múzeumban 20. századi elektromos műszaki cikkekkel ismerkedhettek meg diákok, valamint a szódagyártás rejtelmeibe is betekintést nyertek.

Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepséget tartottak az iskola udvarán, ahol kiállították a tanulók által készített rajzokat, amelyek egy-egy népmeserészletet ábrázoltak.

Kép: Muzsla község Facebook-oldala

Minden évben, így most is méltón megemlékeztek az aradi vértanúkról. Hőseink előtti tiszteletadásként ünnepi hangulatban a Verőcke irodalmi színpad műsorával adóztak emléküknek.

A 8 és 9. osztályos tanulók október 7-én egy rendhagyó történelemórán vettek részt a muzslai könyvtárban, ahol dr. Kovács Vilmos, a budapesti Hadtörténeti Múzeum vezetője a II. világháború Budapest környéki harcairól, valamint a Szent László hadosztály tevékenységéről tartott előadást.

Az iskola minden évben képviselteti magát az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyen. A diákok az őket felkészítő pedagógusokkal közösen olyan meséket választottak, melyek lakhelyükhöz, szűkebb régiójukhoz, azok tájnyelvi dialektusához kötődnek.

Alkalmazták a mesék nyelvezetének sajátosságait, használták az egyes régiókhoz kötődő tájnyelvet, nagy sikerrel.

Fotó: Halasi Tibor

Büszkék vagyunk rá, hogy mind a 11 diákunk méltó helyezést ért el, és közülük négyen képviselik iskolánkat az Országos Ipolyi Népmesemondó Versenyen is – mondta az igazgató.

A beszélgetésünk folyamán azt is megtudtam, hogy az alapiskola igazgatója meghívására látogatást tettek az iskolában annak egykori igazgatói, pedagógusai. Megismerkedhettek az alapiskola igazgatójával, mai pedagógusaival, megtekinthették a számos beruházást, fejlesztést és megtapasztalhatták a korszerű körülményeket, amelyek közepette végezhetik tevékenységüket a mai pedagógusok.

Egybehangzóan kifejtették: hihetetlen fejlődést tapasztaltak, a mai körülményeket össze sem lehet hasonlítani azokkal, amelyek közepette 15-20 éve tanították és nevelték az akkori diákokat.

Mint a fentiekből is kitűnik, a muzslai iskolában nagy lendülettel indult a 2021/22-es tanév. Kitűnő eredményekkel, egyre nagyobb tervekkel vágtak neki az új tanévnek, bízva abban, hogy az előző évvel ellentétben meg is tudják valósítani azokat, sok-sok boldog pillanatot és felejthetetlen élményt szerezve ezzel iskolájuk tanulóinak.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)