Grendel Gábor átveszi az édesapja kitüntetését Ján Krtík polgármestertől (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az idei évben a lévai zsinagóga épülete adott otthont a város díjainak az átadásához. A Léva Város Díja, Léva Polgármesterének Díja és Léva Város Önkéntese Díj mellett díszpolgári kitüntetéseket is átadtak. Az október 13-ai eseményen poszthumusz díszpolgári címet kapott a város szülötte, Grendel Lajos Kossuth-díjas író, egyetemi oktató. Kosztolányi Magdolna szintén rangos kitüntetést vehetett át a zsinagóga épületében.

Mint az ünnepi alkalom bevezetőjében elhangzott, a kitüntetettek mindegyike szívében hordozza Léva városát, rendkívüli és példaértékű tevékenységükkel hozzájárultak a város jó hírnevének öregbítéséhez.

Ján Krtík, Léva polgármestere köszöntőjében kifejtette: „a kitüntetettek élete és munkássága közösségünk építőelemeként városunk történelmének részévé vált.”

Ján Krtík polgármester köszönti a kitüntetetteket (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az idei évben három díszpolgári címet adományoztak. Poszthumusz díszpolgári címet kapott Grendel Lajos Kossuth-díjas író, egyetemi oktató.

Az ünnepi aktus előtt röviden felvázolták a kitüntetett életútját és művészi pályáját. Grendel Lajos 1948. április 6-án született Léván, alapiskolai és középiskolai tanulmányait a szülővárosában végezte.

Mint elhangzott, jelentős képviselője volt a felvidéki magyar irodalomnak.

A rangos kitüntetést fia, Grendel Gábor képviselő, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke vette át.

Grendel Lajos számos alkalommal látogatott el szülővárosába. Előadásai, könyvbemutatói rendszeres otthonául szolgáltak a lévai magyarság közösségi életének helyszínei, a Csemadok-székház, valamint a Reviczky-ház. Léva hűen őrzi Grendel Lajos emlékét. Halálát követően 2020-ban utcát neveztek el róla a városban.

A díjazottak nevében Grendel Gábor szólt (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ugyancsak díszpolgári címet kapott ICLic. Mgr. Miloš Szabo atya, valamint Lila Haugová szerző.

Grendel Gábor az átadón elmondta:

„Jelképesen az ember kétszer hal meg, egyszer, amikor a szíve megáll dobogni, másodszor, amikor kialszik az utolsó emlékfénye is. A mai alkalom az emlékek megőrzéséről is szól.”

Léva Város Díjában négy személy részesült, köztük Kosztolányi Magdolna, a Lévai Magyar Asszonyok Ligájának elnöknője. Mint a kitüntetés átadásakor elhangzott: életjubileuma alkalmából, a magyar közösségért végzett fáradhatatlan tevékenységéért, a kulturális életben kifejtett munkásságáért, valamint a történelmi múlt örökségének őrzéséért végzett cselekedeteiért érdemelte ki a város díját.

Kosztolányi Magdolna Léva Város Díját vehette át (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Kosztolányi Magdolna közösségi munkáját a Csemadok Lévai Alapszervezetében kezdte el. Mindamellett a Reviczky Társulás aktív tagja, illetve alapító tagja és huzamosabb ideje vezetője a Lévai Magyar Asszonyok Ligájának. Többek között az ő kezdeményezésére kezdték el a nagysallói csata lévai köztemetőben lévő emlékhelyének a felújítását, valamint a temetőben nyugvó jeles magyar elődök sírhelyeinek feltérképezését és a sírok megmentését.

A díjban részesült továbbá Juraj Kovács festőművész, Alena Cibulková, valamint RNDr. Vladimír Smetana. Léva Város Polgármesterének Díjával tüntették ki Magdaléna Boledovičovát. A Léva Város Önkéntese Díjat öt személy érdemelte ki: Mgr. Oľga Kurpašová, Mgr. Peter Benček, Ing. Ľudovít Valach, Mgr. Viera Nehézová és Jozef Števčík.

A díjazottak egy része (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Grendel Gábor a Felvidék.ma megkeresésére elmondta: „Családunk számára nagy megtiszteltetés, hogy Léván megemlékeznek Grendel Lajosról. A tavalyi utcanévadás után a mai díszpolgári cím is bizonyítja, Léva nem feledkezik el a szülötteiről.”

Hozzátette: ezeknek a tetteknek köszönhetően Grendel Lajos nevét tovább élteti az emlékezet.

Mint elmondta: Grendel Lajos nagyon szerette Lévát és annak környékét. Több regényében is leírta a város hangulatát. „Számomra Léva a gyökereket jelenti, mindig szívesen jövök vissza a városba” – zárta a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke a gondolatait.

A lévai zsinagóga adott otthont az ünnepi alkalomnak (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)