Pázmaneum Polgári Társulás tisztújító közgyűlése Fotó: Pázmaneum

A dunaszerdahelyi székhelyű Pázmaneum Polgári Társulás 2005 óta működik a felvidéki magyar katolikusok szolgálatában. Az idei év júniusában ThDr. Karaffa János lelkiatya, a társulás alapítója és elnöke visszaadta lelkét a Teremtőnek.  

A Pázmaneum Társulás az elmúlt tizenhat év folyamán töretlenül működött és aktív szolgálattal vállalta küldetését a Felvidéken. Ennek a munkának a folytatása érdekében Karaffa Attila, a társulás ügyvezető elnöke tisztújító közgyűlést hívott össze, melyet Dunaszerdahelyen tartottak október 5-én.

Az immár tizenhat éve alapított polgári társulás közgyűlésén egyházi és világi személyek is részt vettek. A közgyűlést imával indították, majd meghallgatták az eddigi ügyvezető elnök, Karaffa Attila beszámolóját és terveit, melyeket az év további részében kívánnak megvalósítani.

A jelenlévők megegyeztek abban, hogy a társulás hitvallását, amely a felvidéki magyar katolikusok szolgálatáról szól, a továbbiakban is folytatni kívánják.

Karaffa Attila a Pázmaneum újonnan megválasztott elnöke és Farkas Zsolt atya, elnökségi tag /Fotó: Pázmaneum

A Társulás elnöki tisztségét Karaffa Attila vállalta. Megválasztásra került a Pázmaneum elnöksége, PaedDr. Farkas Zsolt, Sárai Attila, Galgóczi Rudolf és Lépes Lóránt lelkiatyák személyében.

Ugyancsak megválasztották az ellenőrző bizottság tagjait is Farkas Gábor, Sörös Erik, Szalay Dávid összetételben, illetve az ifjúsági tagozat elnökét Sörös Erik személyében. A családi tagozat vezető tisztségét Méri Andrea és Méri Lajos, illetve a Pázmaneum titkárának feladatkörét Szalay Dávid vállalta. A külügyi kapcsolatokkal Galgóczi Rudolf atya lett megbízva.

A megválasztott elnökség célul tűzte ki a továbbiakban is az önálló jogkörrel megbízott magyar püspök kinevezését, illetve Jópásztor vasárnapján a Komáromi Imanapok imakilencedek keretén belüli megszervezését, amelyen egy vándorkeresztet is elindítanak a felvidéki egyházközségekbe. Ebben az évben is kiadásra kerül a Regnum Marianum Kalendárium, valamint sor kerül a Széchenyi öröksége című rajzpályázat lezárására és az Esterházy János-megemlékezésre.

Mindannyian egyetértettek abban, hogy a jövőben is várják a lelkiatyák mellett a világi személyek jelentkezését is soraikba. A tavalyi évben megalakult Pázmány Péter Imaszövetség segítségével a Felvidék bármely pontjáról jelentkezők bekapcsolódhatnak a vallásos és társadalmi rendezvények megszervezésébe.

A MOL Aréna Szent György-kápolnában /Fotó: Pázmaneum

Ugyancsak egyetértettek egy közös nyilatkozat kiadásában, amelyben Ferenc pápa szlovákiai látogatására, a magyar püspök kérdésére, illetve a nemrégiben létrejött egységes magyar politikai képviseletre kívánnak reagálni.

A Pázmaneum Polgári Társulás célja nem változott. Továbbra is az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítését fogja szolgálni a keresztény erkölcs szellemében.

Ennek az alapvető célnak az elérése érdekében konferenciákat, zarándoklatokat és találkozókat szerveznek a vallás, a kultúra és a művelődés területén, valamint információkat nyújtanak ezeken a területeken.

Együttműködnek más társadalmi szervezetekkel és keresztény egyházakkal, nemzeti és nemzetközi szinten a közös Európa keretében.

Karaffa János atya, a Pázmaneum alapítója és elnöke sírjánál /Fotó: Pázmaneum

Vallási és történelmi témájú könyveket és folyóiratokat adnak ki annak érdekében, hogy a Szlovákiában élő magyar kisebbség identitását erősítsék, és segítsék hagyományainak megőrzésében.

Pázmány Péter szellemi örökségének értelmében támogatják a közép-európai nemzetek együttélését a tolerancia, a szolidaritás, a kölcsönös megértés és a szeretet jegyében.

A közgyűlést követően az elnökség tagjai látogatást tettek a MOL Arénában található Szent György-kápolnában, ahol Karaffa János atya DAC csapatának írt imája is megtalálható. A rövid ima után megtekintették a létesítményt, majd ezt követően a temetőbe látogattak, ahol lerótták kegyeletüket a júniusban elhunyt alapítóelnök, ft. Karaffa János atya sírjánál.

Forrás: Pázmaneum
(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)