A dél-komáromi Endresz Csoport és az észak-komáromi Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás kezdeményezésére – előbb a Duna jobb partján, majd a bal partján is – a képviselők határozatban nyilvánították Komáromot az összetartozás városának.

Dél-Komárom még 2019 áprilisában egyedi határozatban döntött a cím elfogadásáról, míg Észak-Komárom a legutóbbi, november 11-én tartott ülésén. Knirs Imre a beterjesztők nevében kérte a képviselők támogatását. Mint mondta, Komárom történelmi összetartozása tény, de emellett a „két ország egy város” gondolat szellemében számos kulturális és sportrendezvényt szervez közösen a két Komárom, a 2004-es uniós csatlakozás óta pedig már fizikai határok sincsenek a két város között.

„Ezt az összetartozást szeretném, ha ezzel a határozattal megerősítenénk. Kérem képviselőtársaimat, támogassák a kérvényt!”

Stubendek László képviselő hozzászólásában arra mutatott rá, hogy a két települést már a római korban híd kötötte össze.

„1896-ban hivatalosan is egyesült a két városrész. Bár száz évvel ezelőtt derékba törték ezt az együttes fejlődést, az összetartozás ereje a 21. században is él és mindennél erősebb. Én ezért támogatom a beterjesztett határozati javaslatot” – mondta, hozzáfűzve, a Csemadok Komáromi Alapszervezete is támogatja a javaslat elfogadását.

Andruskó Imre szintén több helyi civil szervezet támogatását tolmácsolva elmondta, ennek a határozatnak az elfogadása egy olyan lépés, amellyel meghaladhatjuk a történelmet. „Ez egy lépés afelé, hogy túl tudjunk lépni a történelem azon részén, ami a magyarok számára kedvezőtlenül alakult, és afelé, hogy tovább építsük a kapcsolatokat” – vélekedett.
A képviselőtestület jelenlévő 18 tagja egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Az észak-komáromi civil szervezetek névsora, amelyek aláírásukkal támogatták a cím beterjesztését a képviselő-testület elé: Kárpátia Sport Polgári Társulás, A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre, Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesülete, BORÁROS IMRE SZÍNHÁZ, Csemadok Komáromi Alapszervezete, Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás, Gaudium Polgári Társulás, Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, Komáromi Szekeresgazda Hagyományőrző Egyesület, KUCKÓ, Lehár Ferenc Polgári Társulás, Lélekharang Polgári Társulás, Protestáns Nőegylet, Szlovákiai Civil Becsületrend, TEÁTRUM, T(e) Ü(gyed) Kör Polgári Társulás.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)