A Nemzetstratégiai Kutatóintézet pályázatot hirdet alap- és mesterszakos főiskolai és egyetemi hallgatók részére, nemzetstratégiai hangsúllyal készült kiemelkedő diplomamunkák jutalmazására. A diplomamunka pályázaton a 2020/2021-es tanév tavaszi és a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterében megvédett diplomamunkákkal lehet pályázni, amennyiben a diplomamunka értékelése átlagban legalább négyes (romániai és ukrajnai osztályozás szerint legalább 8; szlovákiai rendszerben legalább 2 vagy C). 

A pályázaton részt vehetnek a felhívásban felsorolt témakörökhöz kötődő szakokon tanuló hallgatók magyar vagy angol nyelvű diplomamunkáikkal. A beérkezett pályázatokat és diplomamunkákat a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársaiból és felkért anyaországi és külhoni szakértőkből álló bizottság bírálja el.

A beadott dolgozatok közül a legjobb három szerzői pénz- és egyéb jutalmakban részesülhetnek.

A diplomamunka pályázat keretében olyan diplomamunkákat várnak, amelyek a Kárpát-medence térségére, a külhonban és/vagy a diaszpórában (külföldön) élő magyarokra fókuszálnak. A felhívás multidiszciplináris, a diplomamunkák témaköre minden tudományterületre kiterjedhet, valamint interdiszciplináris jellegű pályaműveket is várnak (a különösen releváns témaköröket a felhívásban lentebb külön is kiemeljük). A pályamunkák földrajzi léptéke változatos lehet, hiszen nemzetstratégiai jelentőségű vizsgálatok már akár lokális (települési), de akár teljes nagyrégiós (Kárpát-medencei vagy Közép-Európai) léptékben egyaránt elvégezhetők.

A pályázat célja, hogy hozzájáruljon a Magyarországgal szomszédos országokban és a távolabbi diaszpórában élő külhoni magyar közösségek társadalmi-gazdasági és kulturális viszonyainak feltárásához, valamint e külhoni közösségek Magyarországgal és egymással alkotott hálózatainak a feltérképezéséhez.

A pályázat szintén szolgálja a magyarság és más nemzetek közötti kapcsolatok megértését is. Cél továbbá, hogy azonosítani lehessen olyan innovációkat, amelyek előreviszik a magyar tudományosságot.

Témakörök, kategóriák

A diplomamunka pályázatban kiemelten az alábbi kategóriákba várjuk a hallgatók munkáit:

 1. Kárpát-medencei és Kárpát-medencei magyar gazdaság, fejlesztéspolitika, pénzügyek
 2. Magyar nyelvhasználat és nyelvi jogok a Kárpát-medencében
 3. Kisebbségi magyar nyelvű oktatás
 4. A kisebbségi jogok és a Kárpát-medencei magyarság
 5. Etnikumok és interetnikus kapcsolatok Kárpát-medencében, néprajz és identitás
 6. A magyarság és Magyarország geopolitikai összefüggésekben, valamint magyarok a világban, a magyar diaszpóra
 7. Kárpát-medencei társadalom, hitélet, közösségek
 8. A Kárpát-medencei magyarság tájai, természetes és épített környezete
 9. A klímaváltozás és a Kárpát-medencei magyar közösségek
 10. A Kárpát-medencei magyarság innovációi (különösen műszaki és természettudományos)
 11. Kárpát-medencei magyar közösségek és a koronavírus-pandémia

A beadni kívánt pályamunkákat a david.csecsi@nski.gov.hu email címre kell elküldeni. Jelentkezési határidő február 15-e.

További részletek a Pályázati rovatunkban találhatók ITT.

(Felvidék.ma)