(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Rimaszécsi Polgári és Vállalkozói Szövetség Polgári Társulás március 27-én jótékonysági koncertet szervezett a rimaszécsi református templomban. A fellépő Szőke András volt, aki pánsípjátékával kápráztatta el a hálás közönséget.

A rimaszécsi székhelyű társulás a nehéz időkben is kitart és tenni akar. „És tesz is azért, hogy megvalósuljon egy-egy rendezvény Rimaszécsen. Csöpögteti a kiszikkadt lelkekbe a kultúrát, a magyarságtudatot, a hagyományok megőrzésének fontosságát. Isten tartsa meg jó szokásukat, és áldja meg munkájukat, hogy még nagyon sokáig tegyék a jót közöttünk és bennünk” – mondta nt. Milen Marcell lelkipásztor.

A koncert bevételét a rászoruló szegény gyermekek megsegítésére ajánlották fel. Erről a szervezet nevében Gál Mária tájékoztatott.

„A jótékonysági koncert bevételéből befolyt összeggel a kritikus helyzetben levő, szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket támogatták a résztvevők az UNICEF segítségével. E szervezet segélyszállítmányai, amelyet a világ minden tájára eljuttat, fontos, életmentő felszereléseket – köztük orvosi eszközöket, egészségügyi ellátmányt , higiéniai csomagokat, valamint ruhákat és takarókat tartalmaznak. Az UNICEF célja, hogy a gyerekek jogai a világon mindenhol érvényesüljenek! Minden gyereknek joga van a védelemhez, az oktatáshoz és az egészséghez” – mondta Gál Mária.

A koncertet megtisztelte jelenlétével a gyülekezet tagjai mellett többek között Szőke András baráti köre, pedagógusai, osztálytársai a Rimaszombati Református Oktatási Központból, s nem utolsósorban családtagjai. Utóbbiak közt köszöntötték a vendégelőadó édesanyját, nt. Szőkéné Orémus Zsuzsannát, harmaci lelkipásztort; nt. Orémus Zoltán Kassa megyei esperes urat, nt. Orémus Ilona lelkésznőt, a rimaszécsi református gyülekezet egykori vezetőjét, akinek unokáját tisztelhetjük a tehetséges fiatalemberben.

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Szőke András játékában, előadásában már gyönyörködhettünk az elmúlt nyár folyamán a Nemesradnóti Református Egyházközség templomában, ahol fergeteges sikere volt. Legyen ez itt is így” – kívánta nt. Milen Marcell helyi lelkipásztor, aki bevezető gondolataiban a Sámuel első könyvének 16. fejezetében leírt bibliai történetet idézte.

A lelkipásztor elmesélte, hogy Dávid, az egyszerű pásztorgyerek hogyan került Saul király udvarába.

„Saul, a választott nép első királya gyakran esett búskomorságba, ma talán úgy mondanánk, hogy depresszióba. Nyilván valamilyen pszichés betegsége volt, a szövegben így találjuk a leírást, hogy: „gonosz szellem kezdte el gyötörni.” S ekkor a szolgák azt javasolták a királynak, hogy keresnek neki valakit, aki ért a zenéléshez, lantpengetéshez, énekhez, és feloldja ezt a rossz kedélyállapotot. Megszólalt az egyik legény: „Én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud lanton játszani: derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az Úr.” Nos, ennek alapján el is küldtek érte, Dávid pedig elment Saul király udvarába. S valahányszor a gonosz szellem megszállta Sault, Dávid fogta a lantot, és játszott rajta valamit. Ilyenkor megkönnyebbült a király, jobban lett, a gonosz szellem pedig eltávozott tőle” – idézte fel a történetet a lelkipásztor.

Nt. Milen Marcell kifejtette, hogy milyen milyen gyógyító ereje lehet, s van a zenének a mostani világban, a kialakult történelmi, politikai, egészségügyi helyzetben is.

Mint mondta, terhek rakódnak az ember, az emberiség vállára, a mi szívünkre. S különféle módon, de mindannyian érezzük, tapasztaljuk ezeket, s olykor talán bennünket is elér a lemondásnak, a depressziónak, a fájdalomnak, a félelemnek, a kétségbeesésnek a gonosz szelleme.

„Az Isten többféle gyógymódot kínál mindenféle nyavalyára, nyomorúságra. Az egyik a zene által való kikapcsolódás, feltöltődés, megkönnyebbülés. Ezért köszönjük Urunknak ezt a mai koncertet, mint drága ajándékot” – mondta. Hozzáfűzte, a koncert fölemelte lelkünket, és gyógyulást szerzett teljes valónknak, az Úr vigasztaló, segítő, megáldó és gyönyörködtető jelenlétét érezhettük az éltető kikapcsolódást és maradandó élményt nyújtó koncerten.

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Majd így szólt a fiatal tehetséghez: „Kedves András, te egy áldott embere, (eszköze) vagy az Úrnak. Lehet, hogy ezt így nem mondják Neked, de én elmondom, hogy: nagyon tehetséges vagy, nyilván szorgalmas is, ügyes, szép, egyszerű és alázatos, és már nem is folytatom tovább, mert én magam is elpirulok bele. De ez így olyan jó! Amikor Varnus Xavér orgonaművész adott koncertet a rimaszombati református templomban, akkor ft. Erdélyi Géza püspök úr így szólította, köszöntötte őt, hogy: „Maestro!”

Még néhány év, koncertek sokasága, egy-két világ körüli út, és mi is így szólítunk és köszöntünk: „Maestro!”” – mondta nt. Milen Marcell.

Szőke András a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium harmadéves tanulója, a Rimaszombati Művészeti Alapiskola orgona szakos növendéke és Steve Taylor-Szabó budapesti pánsípművész tanítványa.

A koncerten a következő művek hangzottak el: 1. Bedřich Smetana – Moldva 2. Rolf Lovland – You raise me up 3. Via Dolorosa – keresztyén ének 4. Leonard Cohen – Hallelujah 5. Franz Schubert – Ave Maria 6. Giacomo Puccini – Turandot – Nessun dorma ária 7. Moon river – az Álom luxuskivitelben c. film zenéje 8. A csitári hegyek alatt – népdal 9. Rolf Lovland – Song from a Secret garden 10. My way (Frank Sinatra slágere) 11. James Last – A magányos pásztor.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)