A Szövetség MKP Platformja az alábbi nyilatkozatot juttatta el szerkesztőségünkbe.

A Magyar Közösség Pártja alulról építkező demokratikus elvekre épülő pártként működött. Ezt a rendszert a Szövetség MKP Platformja továbbra is következetesen alkalmazza. Platformunk vezetősége kéthetente ülésezik. Döntéseink meghozatala során szükség szerint egyeztetünk a járási elnökeinkkel, helyi szervezeteink elnökeivel. Az így kialakított álláspontunkat a Szövetség elnökségében a platform elnöke, Berényi József
tolmácsolja.

Elutasítunk minden olyan kezdeményezést, amely megkérdőjelezi platformunk vezetésének egységét, annak közös fellépését, valamint a platformunk elnökével szemben folytatott, személyeskedéstől sem mentes lejárató kampányt.

Itt az idő, hogy a vezetőség egyes tagjai ne bűnbakokat keressenek a jelenlegi állapotokra, hanem minden erejükkel a magyar politikai egység megerősítésébe fektessék energiáikat. A szervezési ügyek okozta kérdések nyilvánosság előtti felvetése csupán nyomásgyakorlási kísérlet, annak erőből szándékozott megoldására. Mi a megbeszélések, a tárgyalások és gondok megoldásának elkötelezett hívei vagyunk, még ha ez a nehezebb út is.

A Szövetség MKP Platformjának elnökségi tagjai: Bárdos Gyula, Beke Beáta, Cziprusz Zoltán, Farkas Iván, Forró Krisztián, Furik Csaba, Őry Péter, Viola Miklós.