Közös társasjáték (Fotó: Kossányi József Alapiskola)

A szentpéteri Kossányi József Alapiskolát és Óvodát immár 10 éve tartó barátság fűzi a szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskolához.

Kapcsolatuk 2012 júniusában kezdődött, amikor a magyarországiak baráti szálak kiépítése céljából meghívták intézményük tanárait a június 4-ei Trianon-hónap című rendezvénysorozatukra. A kölcsönös bemutatkozás után elkezdődött az aktív kapcsolatépítés és együttműködés iskoláink között. Azóta évente két alkalommal mindig találkoznak diákjaik és a tanári kar egy része. Ősszel a szombathelyiek jönnek Szentpéterre, hogy ismerkedjenek a felvidéki kulturális és történelmi értékekkel. Természetesen mindkét alkalommal számos közösségi program is hozzájárul ahhoz, hogy tanulóik is megismerkedhessenek és barátkozhassanak egymással.

A Reményik Sándor költő nevét viselő egyházi általános iskola nagy figyelmet fordít ökumenikus szellemben a keresztény értékek közvetítésére, a gyerekek jellemének formálására. Az alsó tagozatban iskolaotthonos, egész napos tanítást valósítanak meg, a felső tagozaton pedig szaktantermi oktatást alakítottak ki. Elsőtől kezdve tanulnak idegen nyelvet, a diákok angol és német közül választhatnak. Kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra egyaránt. Az iskola művészeti tagozatán néptánc, hangszeres játék, környezet- és kézműves kultúra, színművészet várja az érdeklődő diákokat. A 2007 augusztusától működő iskolát egyházközségük Reményik Sándor kolozsvári születésű íróról nevezte el. Reményik élete, munkássága, nevelési törekvései, céljai eléréséhez rengeteg értéket, példát kínál tantestületük számára.

Közös társasjáték (Fotó: Kossányi József Alapiskola)

Munkásságát három fő csoportba sorolhatjuk: természeti, hazafias, istenes költemények.

E fenti felsorolásból kiindulva, az iskola nevelési céljainak eléréséhez fő értéknek tekinti: a tudást, logikus gondolkodást, a természet szeretetét, ismeretét, megóvását, a hazaszeretetet, a nemzeti összetartozást, nemzetünk történelmének alapos ismeretét, a hitet, Isten hitét, szeretetét, egymás szeretetét, megbecsülését, a keresztény értékek feltétel nélküli elfogadását.

Az iskola számos rendezvényt szervez diákjainak: évente megrendezik a Gazdag Erzsi vers- és mesemondó versenyt, a Reményik-napokat, közlekedési versenyt, DÖK napot, bemutatkozó nyílt napot, sulirádiót működtetnek, nyári táborokkal színesítik az iskolai életet. A Határtalan pályázat által pedig évente eljutnak a Felvidékre, így Szentpéterre is.

Keszeg Mária bemutatta a helytörténeti gyűjteményt (Fotó: Kossányi József Alapiskola)

A járvány sújtotta évek után a szombathelyi iskola 7. évfolyamos tanulói a Határtalanul pályázatnak köszönhetően ismét egy négynapos felvidéki úton vehettek részt.
Az első napon egy rövid mosonmagyaróvári kitérőt követően az egykori koronázóvárosban, Pozsonyban barangolhattak. Az estét Alsóbodokon töltötték.

A második napon szálláshelyükön, az Esterházy János Látogatóközpont területén kezdték a napot. Együtt emlékeztek a XX. század egyik legnagyobb magyar politikusára, Zoborvidék szülöttére, gróf Esterházy Jánosra, akinek földi maradványai 2017 óta nyugszanak újra szülőföldjén. A néhai gróf keresztútját végigjárva a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában koszorúzták meg síremlékét, valamint a látogatóközpont megálmodójának, Paulisz Boldizsárnak a sírjánál helyezték el az emlékezés mécsesét.
A nap folytatásaként Nyitrán jártak, ahol a történelmi belvárosban és a várnegyedben tettek egy nagy sétát.

A harmadik napon látogatást tettek Komáromban, ahol jártak a Monostori erődben megismerhették a komáromi erőd történetét, annak kialakulásától egészen napjainkig. Révkomáromban a Klapka-szobor előtt elevenítették fel az 1848-1849-es szabadságharc legfontosabb eseményeit. A komáromi református templom kertjében a Trianon-emlékműnél emlékeztek iskolájuk névadójára, Reményik Sándorra, majd a temetőben a 48-as obeliszknél emlékeztek azokra a hősökre, akik hazánkért az életüket áldozták. A református temetőben felkeresték Jókai Mór családjának sírjait is.
Az estét már Szentpéteren töltötték, ahol a Kossányi iskola tanulóival egy ismerkedési esten vehettek részt közös játékokkal.

A katolikus templomot Pócs Ágnes pedagógus mutatta be a vendégeknek (Fotó: Kossányi József Alapiskola)

Az utolsó napon a Kossányi József Alapiskolával közös foglalkozásokon vettek részt. A Kossányi tanulói végigvezették őket a falu nevezetességei között. Láthatták többek között a katolikus templomot, amelyet Pócs Ágnes pedagógus mutatott be a vendégeknek. A barokk római katolikus templom eredetileg 1730-ban épült egy régebbi templom helyén, melyet az 1763-as földrengés után építettek újjá. Az udvarban álló keresztet 1909-ben állították, 2004-ben a Szüllő Géza Polgári Társulás keresztet állíttatott a kommunizmus alatt meghurcolt papok emlékére. A templomkertben 2006-ban haranglábat avattak a nándorfehérvári diadal 450. évfordulója tiszteletére. A kert további érdekessége a Szent Erzsébet-szobor, mely 2007-ben készült. A barokk Szentháromság-szobor a katolikus templom előtt áll. A katolikus templom előterében található a templom felújításának emléktáblája, melyet 2006. november 26-án helyeztek el. 2012 decemberében a templomkertben megáldásra került az új keresztút.

Csalava Gizella pedig a 1784-ben épült református templomot mutatta be. A klasszicista stílusban épült templom orgonája 1935-ből való. Udvarán 2003-ban kopjafát állítottak.
A Zichy-kastély a 18. században épült, jelenleg romos állapotban van. A kastélyt körülvevő parkot a Zichyek létesítették a 19. század végén. A védett park területe 4,41 hektár.

A park érdekessége az államilag védett platánfa, melyet védettnek nyilvánítottak, s még mindig éli hosszú életét. A költő-hadvezér Zrínyi Miklósnak is volt udvarháza itt, ami a XVII. században gróf Zichy István és örökösei birtokába került. 1763-ban erős földrengés sújtotta a falut, még a templom mennyezete is beszakadt. Aztán a Zichyek építettek egy kastélyt, ahol Klapka György és Damjanich is megszállt később.

Gróf Zichy Gábor (Zichy Károly gróf fia) és családja történetét Sárközi Anasztázia ismertette (Fotó: Kossányi József Alapiskola)

A helytörténeti gyűjteményt Keszeg Mária mutatta be. Kivételes szépségű kézimunkák, úgynevezett toledók készültek Szentpéteren. Az 1940-es budapesti árumintavásáron a közönség szinte szétkapkodta a gyönyörű toledóruhákat, abroszokat, ágyneműket.
A nap további részében közösen sportolhattak, vagy kézműveskedhettek a tanulók.
A felvidéki túra az ógyallai csillagvizsgálóban ért véget. Itt Konkoly Thege Miklós munkásságával és a Naprendszer felépítésével ismerkedhettek meg a tanulók.
A program folytatásaként június elején a szentpéteri és szombathelyi tanulók és pedagógusok közösen emlékeznek majd a trianoni békediktátum következményeire.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)