Édes Gergely Alapiskola igazgatónője, Szász Veronika: Vannak könyvek, melyek tanítanak, vannak, melyek szavaikkal elvarázsolnak, vannak, melyek lelkünkben lángot gyújtanak, és vannak, melyek szavait szívünkben hordozzuk (Fotó: Miriak Ferenc/Felvidék.ma)

Folyamatos kulturális örökségvédelmi munka figyelhető meg a Komáromi járás több településén, mindenki igyekszik a maga módján és lehetőségeihez mérten dokumentálni helyi értékeit. Mindezt közkinccsé tenni hatalmas munka eredménye, melyet szívvel és lélekkel kell csinálni.

A „Madar értékei olvasókönyv” és „Madar értékei munkafüzet” bemutatójára került sor a kultúrházban, amelyek egyévnyi alkotómunka és egy évtizedes anyaggyűjtés – után készültek el.

A 93 oldalas olvasókönyv Madar történetét és néprajzi jellegzetességeit gyűjti egy csokorba. Az ikerkiadvány pedig egy 163 oldalas gazdagon illusztrált, QR-kódokkal is ellátott munkafüzet.

Az alapiskola helyismereti olvasókönyvei

A két kötet szerzői mindnyájan az iskola alkalmazottai.

Szász Veronika mellett Fišer Angéla, Ollé Katalin, Mácsodi Anna és Ficza Erzsébet dolgozott a kiadványokon, munkájukat Rancsó Péter pedagógus digitalizálta. Az új Érték-munkafüzet és olvasókönyv Huszár László mentorálása alatt, Rancsó Andrea projektvezető irányításával jelent meg, pályázati forrásoknak, az önkormányzat és magánszemélyek támogatásának köszönhetően.

Ollé Katalin szavalata után az Édes Gergely Alapiskola igazgatónője, Szász Veronika köszöntötte a megjelenteket, köztük Fekete Irént, a  a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnök asszonyát és a környező falvak iskolaigazgatóit.

Az iskola énekkara is köszöntötte a megjelenteket (Fotó: Miriák Ferenc/Felvidék.ma)

„A gondolat, hogy e könyv megszülessen, és belőle alaposabban megismerhessük környezetünket, múltunkat, hagyományainkat az alapiskola néhány madari gyökerekkel bíró pedagógusa és jómagam fejében született meg. Munkához látva úgy határoztunk, hogy összegyűjtjük ezeket a kincseket, tárgyakat, adatokat – elsősorban a faluból, de mindenképpen a faluhoz kötődő emberektől.

Vannak könyvek, melyek tanítanak, vannak, melyek szavaikkal elvarázsolnak, vannak, melyek lelkünkben lángot gyújtanak, és vannak, melyek szavait szívünkben hordozzuk. Minél jobban megismerjük településünk történelmét, neves személyiségeit, szokásait, hagyományait, annál közelebb jutunk a valósághoz. Elsősorban rajtunk, pedagógusokon, szülőkön múlik, hogyan és mennyire őrizzük meg az elődeink által ránk hagyott értékeket, és mit adunk át természeti és szellemi kincseinkből a jövő nemzedékének” – mondta köszöntőjében az igazgatónő.

Rancsó Andrea, a Felvidéki Értéktár Bizottság elnöke beszédében kiemelte, a felvidéki értéktár mára jól kiépült mozgalom.

Az ünnepi műsorban az iskola tanulói madari lakodalmas- bemutatóval kedveskedtek a megjelenteknek (Fotó: Miriak Ferenc/Felvidék.ma)

Az adatbázisban februárig 67 települési értéktár volt, azóta további 5 került bejegyzésre, a piramis helyi szintjén megközelítőleg 200 bejegyzett értéket találunk, tájegységi szinten 38, felvidéki szinten 62, a magyar nemzeti értéktárba Felvidékről beküldött és elfogadott értékek száma jelenleg 8.

Rövid filmmel emlékeztek Huszár Lászlóra, aki kultúraközvetítő és értékmegőrző munkát végzett,  halálával nem csak a Felvidéket, de a Kárpát-medencét is érte veszteség.

A község polgármestere, Édes István köszöntőjében kiemelte: „Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és identitáserősítő hatása is megmutatkozott. Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink.

Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását.

Az ünnepi műsorban az iskola tanulói madari lakodalmas- bemutatóval kedveskedtek a megjelenteknek (Fotó: Miriák Ferenc/Felvidék.ma)

A helyismereti munkák és tevékenységek üzenete összefűződik a lokálpatriotizmussal. Nyilván ezt a munkát szeretni kell, hiszen művelője kétségkívül kötődik hazájához.”

Fekete Irén köszöntőjében elmondta: „Az Édes Gergely Alapiskola tantestülete saját kezdeményezésből egészíti ki a tankönyv-kínálatot. Hosszú évek munkájával összegyűjtötték lakóhelyük szakrális és világi hagyományait, megkeresték a legmegfelelőbb forrást, amelyből meríthettek, elfogadtak minden segítő kezet, és létrehoztak egy két egységből álló taneszközt, amiben benne van a múlt, a jelen, és a jövendő is.”

Az iskola igazgatónője (balról) megköszönte Rancsó Andreának, a FÉB elnökének,  projektvezetői irányítását a kiadvány megjelenéséért (Fotó: Miriák Ferenc/Felvidék.ma)

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége nevében megköszönte mindannyiuk áldásos tevékenységét, és azt kívánta, hogy jó egészséggel, derűvel, és a jó munka örömével forgassák könyvük lapjait, felnőttek, gyerekek egyaránt!

Az ünnepi műsorban az iskola tanulói madari lakodalmassal kedveskedtek a megjelenteknek.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)