(Fotó: sahí.sk)

Az ipolysági köztemetőben ma kísérték utolsó útjára Danis Ferenc nyugalmazott középiskolai igazgatót, a város egykori krónikását, helytörténészét. Az életének 92. évében, július 22-én elhunyt Danis Ferenc közéleti-kulturális tevékenysége során sokat tett a Honti Múzeum megalapításáért, és számos helytörténeti kiadványban foglalta össze az Ipoly menti kisváros történelmét.

Danis Ferenc 1931. január 18-án született Egegen. 1951-ben érettségizett Ipolyságon, majd több évig Zólyombrézón dolgozott munkásként. 1956-ban a Nyitrai Mezőgazdasági Főiskola Növénytermesztési Szakán agrármérnöki diplomát szerzett. 1960-ig az egykori Ipolysági Járási Hivatal mezőgazdasági szakosztályának volt alkalmazottja. A járás megszüntetése után az Ipolysági Mezőgazdasági Műszaki Középiskola tanára, majd igazgatóhelyettese, 1968-tól pedig igazgatója lett. Hosszú éveken át (1960–1994) volt a városi képviselő-testület tagja.

Sok energiát fektetett a Honti Múzeum és a Simonyi Lajos Galéria létrehozásába, melynek első igazgatója volt. 1993-tól a Honti Lapok főszerkesztői teendőit is ellátta. Hosszú éveken keresztül töltötte be a Honti Múzeum és Galéria Baráti Körének elnöki tisztét.

Fontos volt számára a múlt megismertetése. Ennek érdekében megannyi emlékmű kezdeményezője volt Ipolyságon.  A kilencvenes évek második felétől egy bő évtizeden át volt a város krónikása.

Több szlovákiai magyar lap tudósítójaként is működött. Fáradhatatlanul dolgozott a határon átnyúló kapcsolatok kiépítésén, a mindkét fél számára gyümölcsöző együttműködés fejlesztésén.

A nyugdíjba vonulását követően kezdte el a helytörténeti kiadványok írását. 1997-ben került nyomtatásba a Šahy, pohraničné mesto – Ipolyság, a határ menti város című kétnyelvű könyve. Ezt 1998-ban az Ipolyság – A Honti Múzeum és Galéria, majd 2001-ben a 100 éve alakult a Hontvármegyei Múzeum Társulat és Az ipolysági mezőgazdasági iskolák története követte. Foglalkozott a mára eltűnt és részben elfeledett szomszédainkkal, az ipolysági zsidósággal is. Erről szól a 2002-es kiadású Ipolyság – A zsidóság története és emlékei. Emellett 2005-ben kiadta Ipolyság (Šahy) című helytörténeti összegző könyvét.

Végezetül idézzük Solmoši Márta szavait a Honti Lapok 2011-es januári számából, melyeket Danis Ferenc nyolcvanadik születésnapja alkalmából írt: „A mosolygós arcú, tisztes úriembert, a 80 éves Danis Ferenc mérnököt köszöntjük nagy tisztelettel és szeretettel a barátok, ismerősök és egykori diákjai nevében. A mindig tettre kész, már eddig is értékes terveket megvalósító tanár úr, igazgató úr, képviselő úr, író és a város korábbi krónikása

a mai napig éberen, tevékenyen vigyázza Ipolyság történelmi emlékeit, az értékeket, melyek összekötik a ma emberét az elmúlt korok embereivel, történéseivel. Semmit sem szabad a feledés útjára engedni, emberhez méltóan kell naponta munkálkodni a közösség javára

– ezekkel a gondolatokkal igyekszik tettekre serkenteni a környezetében élő fiatalabb korosztályt. Példaként áll előttünk erős akarata, szorgalma és igyekezete.”

S valóban sok helybéli és környékbeli, a történelem iránt érdeklődő számára vált mentorrá, példaképpé az elmúlt évtizedekben. Az általa írt helytörténeti kiadványok az esztendők során hiánypótló szakirodalommá váltak.

Isten nyugosztalja Danis Ferencet, sokunk Danis Feri bácsiját!

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)