A Szent István Társulat az Apostoli Szentszék kiadója 2016-ban jelentette meg Székely János A Hit kapuja – vagy meghívás a kapun való belépésre című könyvét. 

„A kötet középiskolás és a felnőtt fiataloknak szól. Amint címe is érzékelteti, utat nyit a hit felé, megalapozza a hívő érdeklődést és a döntést a katolikus hit elfogadása mellett.

Sok szépirodalmi idézettel, filozófiai és szaktudományi hivatkozással szemlélteti és támasztja alá a hívő meggyőződést, válaszol korunk támadásaira és vádjaira, amelyek a hitet és az egyházat érik.

A kötet új színt képvisel a hitünket bemutató és erősítő hazai irodalomban. Haszonnal forgathatják hívők és nemhívők, fiatalok és idősebbek egyaránt” – olvasható az ismertetőben.

Székely János teológus, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, korábban Esztergom-budapesti segédpüspök.

Sokan ismerik őt személyesen, hiszen hazai templomainkban is misét celebrált több alkalommal.

A Mária Rádió csaknem mindennapi oktatója, gondolatai, katekéziseinek ismertetője. A katolikus papot 2008-ban szentelték püspökké az esztergomi bazilikában.

Számos egyházi magas rangú tisztsége mellett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője, a Caritas in Veritate Bizottság elnöke, valamint tagja az Oktatási, a Hivatásgondozó és a Felnőttképzési Bizottságnak. 2010-től a Magyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsának elnöke. Számos egyházi magas rangú tisztsége mellett több egyházi könyv szerzője, szerkesztője.

Erdő Péter bíboros, prímás, érsek a könyvben megjelent előszavában ezt írja: „a szerző kötete, hangvétele mindvégig nagyon személyes, szinte szubjektív. A témakezelés megfelel a hitvédelem ma megint aktuális elvárásainak, ugyanakkor a párbeszédre való készség, helyenként a lelkesedő ökomenizmus jellemzi. …. A kötet valóban új színt képvisel a hitünket bemutató és erősítő hazai irodalomban. Haszonnal forgatják hívők és nemhívők, fiatalok és idősebbek egyaránt”.

A XII. fejezetben elgondolkodtató, és utat mutató, sőt elmagyarázó a hitélet megannyi halandó számára nem ismert elmélet. Korunk kérdéseire is választ ad többek között, ami ma oly sokat vitatott, mely egyesek szerint „hitem van, de egyház nem kell.”

Erre így válaszol: „Miért fontos, a hit közösségi megélése? Miért akart Krisztus Egyházat? Az ember lényegileg társas lény.(II. Vatikáni Zsinat). Az életünket szüleinken keresztül kapjuk. A perszonalista filozófia megfogalmazása szerint énné csak a te által lehetünk. A másik arcának tükrében fedezzük fel önmagunkat. Egy kisgyerek úgy tanul meg mosolyogni, hogy az édesanyja rámosolyog. Úgy tanul meg beszélni, hogy beszélnek hozzá. Akkor tanulunk meg szeretni, ha elfogadják a szeretetünket. Akkor lesz önbizalmunk, ha megbíznak bennünk. Egymás által leszünk önmagunkká. A kapcsolatai az embernek a lényegéhez tartoznak. Az ember minden értéket társadalmi és történelmi közvetítéssel kap. A nyelvet, amin gondolkodunk, az előző nemzedékektől kapjuk. A tudást, a kultúránkat, a művészetet mind társadalmi közvetítéssel kapjuk. Nagyon természetes az, hogy a vallás értékeit is közösségi módon őrzi és adja tovább az emberiség.”

Székely János jelmondata: OMNES VIVUNT EI (Mindenki Őérte él!)

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)