Pallag György és Dr. Kőrösi Mária egyetemi docens

Észak-Komáromban az elmúlt hétvégén, szeptember 23-án emlékeztünk az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára.

Az eseményt a „Beszélgetés a kultúráról a kultúrával” program keretében a Kultúrpalota dísztermében a Kárpátia Sport Polgári Társulás, a Duna Menti Múzeum és a Felvidéki Értékőrzők Egyesülete szervezte, az önkormányzat pedig támogatta.

Meghívott előadónk dr. Kőrösi Mária egyetemi docens, a Széchenyi Társaság elnökségi tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet tudományos munkatársa Budapestről érkezett.

A bevezetőben Borbély Károly komáromi szekeresgazda énekelt, majd Nagy Ferenc saját versét szavalta. Pallag György a Kárpátia Sport PT elnöke és Csütörtöki József a Duna Menti Múzeum igazgatója köszöntötte a vendégeket.

Dr. Kőrösi Mária előadásában nemcsak az Aranybulla jelentőségére tért ki, hanem az Aranybulla szellemiségében gróf Széchenyi István és gróf Teleki Pál nemzettudatra építő munkásságára is.

Magyarországon az Aranybulla volt az első oklevél formájában kiadott királyi kiváltságlevél. Az Aranybulla, majd annak utóélete a magyar alkotmányfejlődésnek és a parlamentarizmus kialakulásának az egyik alappillére. A dokumentum kibocsátása II. András Árpád-házi uralkodó nevéhez kötődik.
A rendi jogok alapjaként később gyakran hivatkozott szabadságlevél a királyi hatalom korlátozásának és a nemesi jogok, kiváltságok garantálásának egyik fontos állomása volt a magyar jogtörténetben, hatása az 1222-es kiadását követően évszázadokon át meghatározó volt. A későbbi korok belőle táplálkozó törvényei idővel az egész magyar társadalomra kiterjedtek. Nevét a rajta függő hitelesítő királyi pecsétről, az aranybulláról kapta.

Az előadás végén együtt énekeltük el nemzeti imánkat, a Himnuszt.

(Pallag György/Felvidék.ma)