Karaffa Attila, a Pázmaneum elnöke Fotó: Nagy Attila

A dunaszerdahelyi székhelyű Pázmaneum Polgári Társulás 2005 óta működik a Felvidéken. A magyar katolikus közösségek szolgálatában álló társulás alapítója megboldogult Karaffa János atya volt, aki tavaly visszaadta lelkét a Teremtőnek. Testvéröccse, Karaffa Attila folytatja munkáját segítőivel, a Társulás elnökségi tagjaival és a Jópásztor Alapítvány munkatársaival.

A töretlenül működő tizenhét éves munkáért hívta hálaadásra a Társulás vezetése a felvidéki hívő közösséget a dunaszerdahelyi Szent György plébániatemplomba, Szent Lukács evangélista ünnepén.

Ft. Bozay Krisztián dunaszerdahelyi esperes-plébános köszöntötte a Pázmaneum tagságát, a lelkiatyákat és a híveket, majd ezt követően megemlékezett a tavaly elhunyt Karaffa János atyáról, a Pázmaneum alapítójáról.

Emlékezés a dunaszerdahelyi Szent György-templom előtt Fotó: Nagy Attila

A szentmise főcelebránsa Sárai Attila nagyölvedi esperes-plébános volt, a szentbeszédet Farkas Zsolt szőgyéni lelkiatya, a Jópásztor Alapítvány elnöke mondta. Mindketten a Pázmaneum Társulás alapító tagjai közé tartoznak. A szentbeszédben Zsolt atya a kitartásról, a hitvallásról és az egyének, valamint a közösség fontos szerepéről szólt, mely nagy jelentőséggel bír az Egyházban és a társadalmi életben egyaránt.

A szentmise végén Karaffa Attila, a Pázmaneum elnöke felidézte a szerdahelyi születésű dr. Marczell Mihály egyháztanító, paptanár életét és az emlékezést, amikor tizenöt évvel ezelőtt az Ő tiszteletére felszentelték az emléktáblát, amely a templom falán őrzi emlékét.

A szentmiséről a magyar himnusz eléneklése után kivonult a papság és a hívő közösség az emléktáblához, ahol Szalai Gábor büki plébános elimádkozta a megboldogult János atya által megfogalmazott imát, amelyet a felvidéki magyarokhoz címzett. Az emlékezés koszorúját a Pázmaneum elnöke és titkára helyezte el az emléktáblánál.

Marczell Mihály emléktáblájának megkoszorúzása Fotó: Nagy Attila

A Pázmaneum Polgári Társulás célja nem változott.

Továbbra is az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítését szolgálják a keresztény erkölcs szellemében. Ennek az alapvető célnak az elérése érdekében továbbra is folytatják célkitűzéseiket, aminek érdekében konferenciákat, zarándoklatokat és találkozókat szerveznek, a vallás, a kultúra és a művelődés területén, valamint információkat nyújtanak a hívő közösségeknek. Együttműködnek más társadalmi szervezetekkel és keresztény egyházakkal, nemzeti és nemzetközi szinten. Vallási és történelmi témájú könyvek, folyóiratok látnak napvilágot munkásságuk nyomán, annak érdekében, hogy a Szlovákiában élő magyarság identitását erősítsék és segítsék hagyományaik megőrzésében.

Pázmány Péter szellemi örökségének értelmében támogatják a közép-európai nemzetek együttélését a tolerancia, a szolidaritás, a kölcsönös megértés és a szeretet jegyében.

Vállalt feladatuk közt jelentős helyet foglal el Isten szolgája Esterházy János szellemi örökségének ápolása.

Forrás: Pázmaneum Polgári Társulás
(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)