A Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete októberben ismét megrendezi Szalon kiállítását, a Limes Galériában, mely egyúttal az egyesület évadzáró kiállítása lesz.

A koronavírus megjelenése óta eltelt időszak nem csupán a hétköznapi kultúrát, a gazdaságot, oktatást vagy az egészségügyet alakította át, radikális változásokat tapasztalhatunk a kortárs művészet terén is. Ennek folyamán egyrészt bizonyos megközelítések felerősödtek a kortárs művészetben, némelyek változatlanul haladtak tovább útjukon.

A csoportos, válogatott tárlaton a koronavírus-járvány időszaka alatt létrejött műveket mutatjuk be, melyek tükrözik az alkotási folyamatokban, technikában bekövetkezett vagy épp be nem következett változásokat.

A szakmai zsűri a 30 alkotó beküldött munkáiból 48 alkotást választott be a kiállításra, ezek között sorozatok is vannak. A zsűri tagjai: A. Bak Péter festőművész, művészeti író, szakbecsüs, Balla Rita művészeti menedzser, galériavezető, Keppel Márton művészettörténész, Kovács Csonga Anikó grafikus, festőművész, a MAMSZE elnöke, Méry Beáta festőművész.

„A kollektív kiállításon a világjárvány időszaka alatt létrejött művek kerülnek bemutatásra. A kiállításon látható művek témáit, formavilágát nem a pillanatnyi divatok irányították, hanem a belső tartalmi indulatok. A Zebegényben élt Szőnyi István festőművész, főiskolai tanár szavai jutnak eszembe, miszerint: »Nem az a fontos, hogy ki, mikor, mekkora méretben, mennyi idő alatt csinálta, hanem csakis az alkotó személyétől elszakadt műtárgy belső értéke«” – fogalmaz A. Bak Péter, a kiállítás kurátora.

Keppel Márton művészettörténész így nyilatkozott a tárlat egészéről: „A bent és kint feszültsége nem másról szól, mint a szabadság megélésének törékeny egyensúlyáról. Szabadság a fizikai valóság kényszerítő realitásától, ugyanakkor szabadság a művészet határtalanságának lehetőségeiben.

A MAMSZE seregszemléjének hívószava a „lockdown” volt, utalva a világjárvány által okozott fizikai zártság tapasztalatára, egyúttal a szalon kiegészítő jelmondata a »menekülés a művészetbe«, jelezve a fizikai tapasztalatot meghaladó valóságban egyedüli módon érzékelhető szabadság elérésének útját.

(…) Azt látjuk, hogy ahol és amikor az egyenlet egyik oldalán a külső kényszerítő erő érvényesül, ott és akkor az egyenlet másik oldala a belső felszabadító erejének szerez érvényt, ezért a világ megbonthatatlan egyensúlyához csak a harmónia megteremtésével tud igazodni az ember. Ennek a vállalkozásnak az eszköze pedig a művészet.”

Az egyesület tagjai között felvidéki építészek is alkotnak, ők az elmúlt három évben készült terveikkel, vagy már a kész épületegységekről készült fotókkal és egyéb digitális felvételekkel képviselik az építészet műfaját.

„A Lockdown szalon kiállított építészei munkáiban leginkább közös talán az a útvesztőszerű egyértelműség (labyrinthian clarity), amelyet a holland építész, Aldo Van Eyck meglehetősen titokzatosan fogalmazott meg. A tervezők munkái is úgy próbálnak helyi értékekre reflektálni, hogy egy globalizált világban kell azokat elhelyezniük, mely kortárs attitűd egyfajta komplex, »labirintikus« egyértelműséget kíván meg” – fogalmazott Győrffy Rachel építész, egyetemi tanársegéd a MAMSZE építészeinek munkáiról.

A kiállító művészek: A. Bak Péter, Bugyács Sándor, Csótó László, Czafrangó Sylvia, Éliás Ádám, Fecsó Szilárd, Ferdics Béla, Füzik Szilvia, Gáspár Péter, Godány Sándor, Hajnovics Márta, Király Zsuzsa, Kovács Csonga Anikó, Kopócs Tibor, M. Kiss Márta, Mag Gyula, Méry Beáta, Mikóczy Dénes, Nagy Judit, Petrla Ferenc Señor, Pomothy László, Simon Anikó, Szilva József, Szőke Csémy Éva, Pukkai Judit, Schniererová Miriama, Takács János, Tomovics Marianna, Vámos János, Végh Éva. Kiállító építészek: Csémy Krisztián, Csémy Olivér, Litomericzky Nándor, Löw Attila, Szabó Krisztián. Kurátor: A. Bak Péter festőművész, művészeti író.

A csoportos tárlat megnyitójára október 21-én, pénteken 18 órai kezdettel kerül sor a komáromi Limes Galéria épületében. A kiállítás november 11-ig tekinthető meg.

(MAMSZE/Felvidék.ma)