A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Mentor TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács a magyarországi Nemzeti Tehetség Program keretében (NTP-ADY-M-22) Ady Endre-ösztöndíjat hirdet a magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

Az SZMPSZ-hez a Komáromi, Érsekújvári, Lévai, Nagykürtösi, Rimaszombati, Rozsnyói és Pozsonyi járásokból várják a pályázatokat. A Mentor TT a Dunaszerdahelyi, Galántai, Vágsellyei, Losonci, Bodrogközi, Ung-vidéki, Tornaljai, Kassai, Rimaszombati és Nyitrai járásokból érkező pályázatokat fogja elbírálni.

Mint a közleményükben írják:

„A pályázat célja pénzügyi segítség nyújtása a magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű, a 2022/23-as tanévben 6–13. évfolyamon, alapiskolai felső tagozaton vagy középiskolában (alapiskola 6–9. évfolyamán, középiskola 1–4. évfolyamán) tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.”

Az Ady Endre-ösztöndíjra jelentkező tanulókkal szemben támasztott kritériumok közé tartozik a kiemelkedő tehetség (jeles vagy kitűnő tanulmányi átlag, megyei , országos vagy nemzetközi versenyen való kiemelt helyezés), valamint szociálisan hátrányos helyzet (nagycsaládban élő; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló; valamelyik szülő regisztrált munkanélküli vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő).

 A pályázat beküldésének határideje: október 20-a, csütörtök. 

Közös postacím: Regionálne pedagogické centrum – Regionális Pedagógiai Központ, ul. Zoltána Kodálya 2367/49, P. O. BOX: 270, 924 01 Galanta.

Az ösztöndíjjal kapcsolatos további információk a Pályázati rovatunkban olvashatók.

(PP/Felvidék.ma)