(Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)
November, azaz őseink nyelvén szent András havának 19.napján hagyományos módon megrendezésre került a Pozsonyhoz is kötődő magyar szentünk megünneplése. Az este hatkor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Masicza Robert csallóközcsütörtöki plébános, az eseményt szervező Molnár Tamás atya, a Pozsonyban élő magyar katolikusok lelkipásztorának szemináriumi évfolyamtársa, egyben a somorjai esperesség esperese volt.
Koncelebráltak még Tamás atyán kívül Néma Attila állandó diakónus Kecskemétről; a somorjai Pammer Tamás diakónus a pozsonyi szemináriumból, aki jövőre szerpappá szentelésére készül; főtisztelendő Németh Rezső nyugalmazott csallóközcsütörtöki és pozsonyi lelkipásztor. Az olvasmányt Domján Kristóf ifjú házas családapa olvasta. A zsoltár énekelt változatát orgonán kísérte és énekelte Pogány Lajos és Farkas Gábor gútori kántorok. Az evangélium után Néma Attila állandó diákónus, aki nem először volt a pozsonyi magyar katolikus közösség vendége, prédikált. A mise zenei részében közreműködött a gútori templomi kórus.
Szent Erzsébet Pozsonyhoz is kötődik, hiszen a hagyomány szerint 1207-ben itt született, fenn a várban. Gyönyörű az egyik, tiszteletére felszentelt, szecessziós stílusban 1912-re Schulek Frigyes építész tervei szerint felépült Kék templom. (ZK)
Süle Ágnes Katalin alábbi felvételei az alkalmon készültek
(Forrás: Pozsonyi katlokisok FB)

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)