Fotó: Nagy Ádám

Nem egészen szokványos módon szólította meg, hívta el szolgálatára az Úr Lóczy Tibort, és ő már jó néhány éve válaszolt a hívásra. November 6-án pedig a budaörsi evangélikus templomban mint az Evangélikus Hittudományi Egyetem másoddiplomás lelkészképzésének végzett hallgatóját szép számú gyülekezet előtt ordinálta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke.

Lóczy Tibor Sajógömörön született 1966-ban. Édesanyja római katolikus, néhai édesapja evangélikus, testvérével az evangélikus egyházban részesültek a keresztség szentségében. A tornaljai gimnáziumban érettségizett. Több helyen is dolgozott, majd 2007-ben egy baleset után fordult Isten felé, és jutott hitre. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem katekéta-lelkészi munkatárs szakának elvégzése után jelentkezett a másoddiplomás lelkészképzésre. Gyakorlati évét a nyíregyházi Emmaus gyülekezetben végezte, mentora Bozorády András lelkész volt. 2022-ben szerzett diplomát.

A Magyarországi Evangélikus Egyház küldi ki beosztott lelkészi szolgálatra a Sajógömöri Evangélikus Egyházközségbe.

Fotó: Nagy Ádám

A felvidéki lelkészjelölt ordinációját a budaörsi és a sajógömöri gyülekezet közötti testvérkapcsolat okán tartották a magyar főváros agglomerációjához tartozó településen.

Az ünnepi istentisztelet liturgiájában Peter Mihoč, a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Keleti Egyházkerületének püspöke mellett az Evangélikus Hittudományi Egyetem részéről Korányi András professzor, valamint Endreffy Géza, a helyi gyülekezet lelkésze vett részt. Énekszolgálattal működött közre a budaörsi gyülekezet énekkara és az Evangélikus Kántorképző és Egyházzenei Intézet Mandák kórusa.

Lóczy Tibor az ünnepi alkalom meghívójára Ezékiel próféta könyvéből választott egy szakaszt: „Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled! Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. […] Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele; hiszen engedetlen nép ez!” (Ez 2,1–2.7)

Fabiny Tamás a prédikációjában felidézte: a lelkészjelölt életében is volt egy olyan időszak, amikor egy baleset következtében nem tudott lábra állni. Ekkor látogatta meg őt Rusznyák Dezső sajógömöri lelkipásztor, és egy finn kátét adott neki olvasnivalóként. „Isten téged, mint egykor Ezékielt, elhívott – fordult a püspök Lóczy Tibor felé. – Talpra akart állítani, nemcsak fizikai értelemben, hanem lelki értelemben is.” Erre a hívásra válaszul gyülekezeti munkatársként már eddig is nagy szolgálatot végzett, ezentúl pedig immár az Úristen felkent embereként teheti majd mindezt.

Fotó: Nagy Ádám

Lóczy Tibor a könyörgő imádságban hálát adott a hallható igéért és Isten földi követeiért, akik az evangéliumot hirdetik. Köszönetet mondott a családokért, rokonokért, gyülekezetekért, mindazokért, akik az útján támogatták. Imádkozott azokért a testvéreinkért, akiket háború vagy járvány sújt, és azért, hogy Urunk tanítson minket szüntelen imádkozni egymásért.

A lelkészszentelési istentisztelet végén nagy szeretettel köszöntötték Lóczy Tibort a jelen lévő lelkészek, munkatársak, barátok, így többek között Peter Mihoč püspök is.

Köszöntőjében elmondta, hogy az alkalom nemcsak az Úristen áldásaként jöhetett létre, hanem számos egyeztetés is megelőzte a két egyház részéről. A frissen ordinált pásztor ennek az együttműködésnek az eredményeképpen kezdheti meg lelkészi szolgálatát.

(Nagy Ádám, evangelikus.hu/Felvidék.ma)