Már olvasható a Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadvány 2022/25-ös száma.

 

Kötet: 2022/25
Tartalomjegyzék:

Mozaikok a halál kultúrtörténetéből 2. rész
Mosaics from the cultural history of death 2nd part
[Letöltés]
[Szerző(k): Domonkos Norbert – Semmelweis Egyetem Egészségtudományi DI ]
(Orvoslás és mágia az Ókori Keleten)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.2


1-11
Védelem a pandémiás fertőzések ellen: varioláció, inoculáció, vaccináció története
Protection against pandemic infections: history of variolation, inoculation and vaccination
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Forrai Judit DSc – Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, WJLF ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
DOI: 10.17107/KH.2022.25.4-1


12-26
Medical Tourism in Ghana: A History
Orvosi turizmus története Ghanaban
[Letöltés]
[Szerző(k): Samuel Adu-Gyamfi, PhD – Department of History and Political Studies of the Kwame Nkrumah University of Science and Technolog Akua Adomah Sarkodie – 4Department of History and Political Studies, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
DOI: 10.17107/KH.2022.25.4-2


27-52
Jóslástól a transzplantációig: Hogyan fejlődött a máj patológiás elváltozásainak sebészete az ókortól napjainkig?
From fortune-telling to transplantation: The development of liver surgery from ancient times to our days
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Lévay Klára, PhD hallgató, Dr. Fülöp András, Prof. Dr. Szijártó Attila – Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, Semmelweis Egyetem ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
DOI: 10.17107/KH.2022.25.4-3


53-64
A terhességi cukorbetegség története
History of gestational diabetes
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Visolyi Gergely Ákos, dr. Recsek Lili – Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
DOI: 10.17107/KH.2022.25.4-4


65-71
A nyelőcsősebészeti világtársaság négy évtizede
40 years aniversary of world association of esophageal surgeons
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Kotsis Lajos magántanár ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
DOI: 10.17107/KH.2022.25.4-5


72-75
„Sie kleiner Mann und großer Eroberer, Sie Napoleon der II.“ Medizinische Bezüge der Jugendbriefe von Max Nordau an József Kiss (1866-1869) Eine bislang unveröffentlichte Quellenedition
„You little man and great conqueror, you Napoleon II.” Medical references to Max Nordau
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. habil. Ujvári Hedvig PhD – PPKE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Itézet ]
( Filozófia és egészség)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.6-1


76-87
Koncentrációs tábor és totalitarizmus Hermann Broch társadalomlélektanában
Concentration Camp and Totalitarianism in Hermann Broch’s community psychology
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre DSc, emer. Prof. – ORZSE, ELTE BTK ]
( Filozófia és egészség)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.6-2


88-98
Karinthy Frigyes „Géniusz” c. karcolatának és „Lepketánc” c. színművének elemzése Platón barlanghasonlata alapján
Analysis of Frigyes Karinthy
[Letöltés]
[Szerző(k): Bacsó Beáta PhD-hallgató – OR-ZSE, Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola ]
( Filozófia és egészség)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.6-3


99-112
Value, and Impact on Human Development
A történelem értelme, értéke és hatása az emberi fejlődésre
[Letöltés]
[Szerző(k): Asmaa Abusamak PhD student – Ph.D. Global Studies College of Liberal Arts, Shanghai University ]
( Filozófia és egészség)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.6-4


113-128
Egy szexuális zavarok által kiváltott párkapcsolati válság a 19. századi Magyarországon
A Couple Relationship Crisis Triggered by Sexual Dysfunctions in the 19th century Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. habil. Fazekas Csaba PhD. egyetemi docens – Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete ]
(Normatív szabályok az egészségügyben)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.7


129-141
A pszichológiai tesztek fejlődéstörténete
History of psychological testing
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Zsigmond Réka Ildikó, egyetemi tanársegéd – Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika ]
(Ψ (pszi)-tudomány )
DOI: 10.17107/KH.2022.25.9


142-153
Az ikerkutatás története és fogászati vonatkozásai
The history of twin study and it’s dental aspects
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Szilyné Dr. Kiss Adél, Dr. med. habil. Tárnoki Ádám Domonkos PhD, Dr. med. habil. Tárnoki – Semmelweis Egyetem, Orvosi Képalkotó Klinika ]
(Fogászattörténet)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.11-1


154-167
Dr Pál Sztrilich, the innovative dentist
Dr. Sztrilich Pál az újító fogorvos
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. András Péter Sztrilich Assistant Professor – Semmelweis University Faculty of Health Sciences, Department of Social Sciences ]
(Fogászattörténet)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.11-2


168-175
Cselekvőképesség és haszonélvezet: nők politikai szerepe a reprodukciós döntéshozatalban (1914–1944)
Capacity to act and usufruct: The Women’s political role in decisions about human reproduction (1914–1944)
[Letöltés]
[Szerző(k): Svégel Fanni PhD hallgató – ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest ]
(Kultúrtörténet neme)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.13-1


176-196
Minority within the minority: roma women trapped by origin and gender
Kisebbség a kisebbségben: a származás és a nem csapdája roma nők esetében
[Letöltés]
[Szerző(k): Noemi Mózes PhD hallgató – 1Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar- Társadalomtudományi Tanszék Lilla Klesch2 project manager – Beth Israel Deaconess Medical Center Infectious Disease Control Department Feith Helga Judit dr. habil. Ph.D. – Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, vezetője ]
(Kultúrtörténet neme)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.13-2


197-215
Az okkultációk szerepei a távcső előtti csillagászati hagyományban
The roles of occultations in the pre-telescopic astronomical tradition
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutrovácz Gábor PhD docens – BME GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszék ]
(Technikatörténeti források)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.17-1


216-231
Szemelvények a titin kutatásának történetéből
Excerpts form the history of titin research
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Balogh-Molnár Andrea – Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet ]
(Technikatörténeti források)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.17-2


232-239
A cumik, cumisüvegek kialakulásának, fejlődésének mérföldkövei és hatásuk napjaink csecsemőtáplálási gyakorlatára
Milestones in the introduction and development of pacifiers, nursing bottles and their impact on today
[Letöltés]
[Szerző(k): Bodroghelyi Mónika, logopédus, laktációs szaktanácsadó, IBCLC – Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika ]
(Technikatörténeti források)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.17-3


240-248
Where the surreal experiences real. Postmodern medical relevance of the core sentence of the prophet of Surrealism
Ahol a szürreális találkozik a valósággal. A szürrealizmus prófétájának kulcsmondatának orvosi valóságtartalma
[Letöltés]
[Szerző(k): Aknai Katalin PhD – Assistant professor. Department of Art History, Faculty of Visual Arts and Music, , University of P� Prof.dr. Molnár F. Tamás DSc – PTE, Consultant Thoracic Surgeon, Petz A Hospital Győr, Hungary ]
(Technikatörténeti források)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.17-4


249-252
Herbáriumok, botanikai könyvkincsek nyomában – egy kiállítás margójára
In search for herbariums and botanical book treasures – on the sidelines of an exhibition
[Letöltés]
[Szerző(k): Horniczky Anikó – Somogyi-könyvtár, Gyűjteményi és Helyismereti Osztály ]
(Múzeumi források)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.18


253-262
Mélylélektani narratíva Ivan Bunin 1920-as években írt elbeszéléseiben
Depth Psychological Narrative in Ivan Bunin’s Short Stories of the 1920’s
[Letöltés]
[Szerző(k): Rácz Ildikó Mária PhD – Független kutató ]
(Irodalmi források)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.19-1


263-271
Csendhelyek. Miről hallgat a népballada?
Muted loci. What Remains Untold in Folk Ballads?
[Letöltés]
[Szerző(k): Bobák Szilvia – ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola ]
(Irodalmi források)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.19-2


272-278
Brailab-tól a könyvkiadásig
From BraiLab to publishing books
[Letöltés]
[Szerző(k): Dvariecki Bálint – ALko-soft Nonprofit Bt ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
DOI: 10.17107/KH.2022.25.21


279-292
Geometrikus elemek a képzőművészetben
Geometric elements in visual arts
[Letöltés]
[Szerző(k): S.Nagy Katalin művészettörténész, egyetemi tanár – BME ]
(Esszék)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.23-1


293-304
Körforgás-értelmezések: mítosz, művészet, tudomány
Circulation interpretations: myth, art, science
[Letöltés]
[Szerző(k): Csorba F.László tanár, hivatali tanácsos, tudománytörténész – Oktatási Hivatal ]
(Esszék)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.23-2


305-319
Thomas Jordan: A járványokról. Latinból fordította Magyar László András
Thomas Jordan: On Epidemics. Translated from latin by András László Magyar
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof.dr. Molnár F. Tamás DSc – PTE, Consultant Thoracic Surgeon, Petz A Hospital Győr, Hungary ]
(Esszék)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.23-3


320-322
A marketing evolúciója az egészségipar prizmáján keresztül
The evolution of marketing through the prism of the health industry
[Letöltés]
[Szerző(k): Katona Norbert PhD. egyetemi docens, – Neumann János Egyetem – Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Üzleti Kommunikáció Tanszék, ]
(Kiváló tudományos dolgozatok)
DOI: 10.17107/KH.2022.25.24-1


323-338
Könyvismertetők
[Letöltés]
      


339-349
Multidiszciplinaritás és történetiség a természettudományokban, különös tekintettel a pedagógusképzésre – konferencia
Multidisciplinarity and historicity in sciences, with particular regard to teacher training – conference
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
DOI:


350-351
Ember és környezete kölcsönhatása – konferencia
Interaction between human being and the environment – conference
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
DOI:


352-353
A Magyar Természettudományi Társulat tudománytörténeti könyvei
History of science books of the Hungarian Life Science Society
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
DOI:


354-355

 

(Forrai Judit alapító főszerkesztő/Felvidék.ma)