A Fórum Kisebbségkutató Intézet kutatókönyvtárának, a Bibliotheca Hungaricának fő gyűjtőkörét a Szlovákiában kiadott magyar nyelvű kiadványok alkotják. Gyűjteményünk szerves és figyelemre méltó részét alkotják a (cseh)szlovákiai irodalmi, kulturális és politikai élet jeles személyiségeinek hagyatékai és könyvadományai.

2013-tól kezdődően szakkönyvtárunk értékes könyvadománnyal bővült. Ozsvald Árpád, a neves szlovákiai magyar költő, szerkesztő és műfordító hagyatékából származó kötetek Tóth László közreműködésével több részletben kerültek hozzánk. Tóth László, József Attila-díjas költő, író, szerkesztő és műfordító saját (cseh)szlovákiai magyar szépirodalmat és szakirodalmat egyaránt tartalmazó könyvgyűjteményének egy részét szintén könyvtárunknak adományozta.

2022-ben egy projekt keretén belül lehetőségünk nyílt e két jelentős gyűjtemény kiválogatására, a kötetek gyarapodási jegyzékbe vételére, majd bibliográfiai és tartalmi feltárására a Huntéka könyvtári rendszerben.

A főleg szlovákiai magyar vonatkozású szépirodalmi kiadványokat, cseh és szlovák irodalmi műveket, értékes művelődéstörténeti szakkönyveket, valamint Ozsvald Árpádnak és Tóth Lászlónak dedikált köteteket tartalmazó könyvadomány Tóth-Ozsvald gyűjteményként szerepel a könyvtár állományában. Kiemelkedő részét alkotják a (cseh)szlovákiai magyar irodalom fordítás-irodalmi kötetei, melyek többnyire tartalmazzák fordítóik névre szóló ajánlását is.

Egyes könyvek az adományozó, Tóth László megjegyzéseit is tartalmazzák, valamint a hozzájuk tartozó újságkivágások is találhatóak bennük. Számos hiányzó kiadvány, egészen pontosan 114 kötet, a Bibliotheca Hungarica törzsállományába került,

így az összesen 533 könyvet tartalmazó Tóth-Ozsvald gyűjtemény tovább gazdagítja a könyvtárunk egyedülálló gyűjtőkörét.

2021-ben a Bibliotheca Hungaricába került nagyobb könyvadományok közül fontos megemlíteni Koncsol László, József Attila-díjas irodalomkritikus, esszéíró, hely- és művelődéstörténész, költő és pedagógus könyvgyűjteményét. 2022-ben került sor a mintegy 778 kötetből álló könyvadomány válogatására, rendszerezésére és számítógépes feldolgozására.

Mintegy 230 kötet gazdagítja ebből a törzsállományunkat, nagy részük értékes dedikált példány. Többségében a (cseh)szlovákiai magyar szépirodalom kötetei mellett megtalálhatóak a szlovák irodalom műfordításai, a szlovákiai és magyarországi református egyháztörténettel foglalkozó kötetek, jelentős művelődéstörténeti, kultúrtörténeti és helytörténeti szakkönyvek, valamint a Koncsol László szerkesztette Csallóközi Kiskönyvtár című sorozat kötetei.

Az említett könyvgyűjtemények a Huntéka Könyvtári programban külön-külön kilistázhatóak és az adatbank.sk oldalon megtalálhatóak a Gyűjtemények mappában.

A Nagyjaink könyvei című projekt 2022-ben a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

(Vermes Annamária/Felvidék.ma)