(Fotó: Felvidék.ma, archív)

A kormány a mai ülésén jóváhagyta a kisebbségi nyelvtörvény új végrehajtási rendeletét. Az új rendelet, amely a 2021-es népszámlálás eredményein alapul, még a 2011-es módosított törvényre reagál, amely 15 százalékos küszöbértéket vezetett be a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak alkalmazásában. Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos üdvözli az új kormányrendelet elfogadását, amely már jobban tükrözi Szlovákia nyelvi sokszínűségét – tájékoztatta portálunkat a kormánybiztos hivatala. A rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

A kormányrendelet összesen 763 olyan várost és települést sorol fel, ahol az öt nemzeti kisebbség (magyar, német, roma, ruszin és ukrán) tagjai a lakosság több mint 15 százalékát teszik ki.

A rendelet melléklete konkrétan 125 új településsel bővül, amelybe 88 ruszin, 63 roma, 5 magyar és 1 német település került be. (Az összesítés azért magasabb, mert néhány település már az előző rendeletben is szerepelt más nemzetiségű településsel.)

A népszámlálási eredmények alapján már ötven településen él egymás mellett két nemzeti kisebbség, jegyezték meg.

Kiemelték, hogy az elfogadott kormányrendelet a települések listáján kívül a kisebbségi nyelvű településrészeket is tartalmazza, nevezetesen 347 településrészt, amely melléklet az érintettekkel, a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalával és a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumával együttműködve készült.

A múlt év elején Bukovszky kormánybiztos erre a célra szakértői munkacsoportot hozott létre, amely az érintett kisebbségi nyelv szakértőiből áll. Az érintett településeket és városokat is bevonták a rendelet mellékletének kidolgozásába, egy kérdőíves felmérés keretében vették fel velük a kapcsolatot. A kisebbségi kormánybiztos hivatala hangsúlyozta lapunknak, a települések és járásaik nemzeti kisebbségek nyelvén történő megnevezéseinek listája a helyi elnevezések bevett és megszokott formáin alapul.

„Az elfogadott kormányrendelet jogi kötelezettségeket és lehetőségeket vezet be az új önkormányzatok számára a nemzeti kisebbségek tagjai nyelvi identitásának megőrzése érdekében. Ez pozitív jelzés a kisebbségek számára, mivel az új rendelet kibocsátása, de jure és de facto is a gyakorlatba ülteti a 2011-ben meghatározott 15 százalékos küszöbértéket” – nyilatkozta Bukovszky László.

Hozzátette, a nemzeti kisebbségek törvényes nyelvi jogainak biztosítása a hatóságok feladata lesz.

„Ezért úgy vélem, hogy proaktívan fognak eljárni a kisebbségek igényeinek kielégítése érdekében. Ez lehetőséget ad a kisebbségeknek arra, hogy a lehető legjobban kihasználják a törvény által biztosított jogaikat. A kormányhivatal, valamint a kormánymegbízotti hivatal szakértői és módszertani segítséget nyújt az új önkormányzatoknak és hatóságoknak, hogy minél hatékonyabban tudják kialakítani a pályázati gyakorlatot” – hangsúlyozta Bukovszky.

(SzE/Kisebbségi Kormánybiztosi Hivatal)