Jókai Mór nyughelye (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Fiumei Úti Sírkert Budapest, de talán Magyarország egyik legjelentősebb temetője. A sírkert számos ismert közéleti személyiség, irodalmi nagyság, művész, történelmi személy nyughelye. Itt lelt örök nyugodalomra több, a Felvidékhez is köthető jeles elődünk.

A köztemetőt 1849-ben nyitották meg. A közel hatvan hektárnyi területű sírkertet már a 19. század második felében dísztemetőnek tekintették. 2013-ban az Országgyűlés védett hellyé nyilvánította.

A temető értékét az ott nyugvó nagyságok mellett a 19. század második felének és a századfordulónak művészeti szempontból is különösen igényes sírkövei, szobrai, és több nagy méretű családi mauzóleuma, mauzóleumszerű síremléke növeli.

Számos felvidéki születésű neves elődünk nyughelye található itt. A teljesség igénye nélkül itt nyugszik Sajó Sándor költő (Ipolyság); id. Rubik Ernő közlekedési mérnök (Pöstyén); Lebó István 48-as honvéd (Ipolyszakállos); Irányi Dániel márciusi ifjú (Toporc); Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter (Homonna); Papp – Váry Elemérné Sziklay Szerén költő (Jánok); Blaha Lujza színésznő (Rimaszombat); Fadrusz János szobrászművész (Pozsony); Jókai Mór író (Komárom); Görgey Artúr tábornok (Toporc), Mikszáth Kálmán író (Szklabonya).

A történelmi Magyarország jeles politikusai, államférfijai impozáns mauzóleumokban nyugszanak. Ezek közül a legnagyobb a monoki születésű Kossuth Lajos mauzóleuma. Magyarország első miniszterelnökére, a pozsonyi születésű,  tragikus sorsú Batthyány Lajosra is méltóan emlékezik az utókor. Mauzóleuma Kossuthéhoz hasonlóan belülről is megtekinthető vezetett séták alkalmával.

Itt található Deák Ferenc mauzóleuma is, ahogy sok más közelebbi korszak miniszterelnökeinek és államfőinek sírhelye is. A Felvidékhez több szálon kötődő Klapka György míves sírjele szintúgy itt lelhető meg, ahogy a Petőfi család sírja is itt található.

A képriport által barangoljuk be a Fiumei Úti Sírkertet!

A szerző felvételei.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)