A Szlovák Vadászkamara logója

Ma második olvasatba került a vadászati törvényt módosító képviselői törvénytervezet. A Pénzügyminisztérium elutasító álláspontja ellenére, amely már korábban jelezte, hogy ellenzi a Fecko, Pročko és Kučera képviselők által kidolgozott, vadászati törvényt módosító javaslatot, mivel a törvénymódosítás ebben a megfogalmazásban történő elfogadása után a vadászat hatalmas terhet jelent majd az állami költségvetésre. Az adófizetőknek fel kell készülniük arra, hogy a vadászat már nem lesz önfinanszírozó ágazat, és évente több millió euró többletköltséget fog igényelni. 

A sikeres A vadászatnak van értelme petíció ellenére, amelyet 154 ezer ember írt alá, s mellyel Szlovákia polgárai egyértelműen kifejezték, hogy ellenzik ezeket a törekvéseket, ez a parlamenti javaslat káoszt idéz elő, amiért mindannyian meg fogunk fizetni. A legvitatottabb témát, a vadkárproblémát nem érinti és nem is fogja megoldani a módosítás, hanem csak káoszt fog okozni a vadászatra jogosultak (vadásztársaságok) és az állam között.

A fent említett törvénytervezet számos feladatot ró a járási hivatalokra, amelyeket eddig a vadászati önkormányzat saját forrásból és a kamara tisztviselőinek önkéntes munkájával végeztek. Ahhoz, hogy az állami hatóságok megbirkózzanak ezzel a feladattal, a Belügyminisztériumnak növelnie kell a személyi állomány létszámát, szoftvereket és hardvereket, valamint szolgálati járműveket kell biztosítania, ami több millió eurós terhet ró az állami költségvetésre.

Ráadásul az államigazgatás gyakorlásának más szervezetekre történő átruházására tett javaslat miatt a fenti javaslat alkotmányellenesnek tűnik.

A kötelező kamarai tagság eltörlésével és a vadászjegyek kiadásának visszavonásával a Szlovák Vadászkamara elveszíti létjogosultságát, és az államnak egy szervezet helyett 1800 vadászatra jogosult és 66 ezer vadászjeggyel rendelkező személlyel kell majd tárgyalnia az állategészségügyi intézkedések, a fegyelem, az ellenőrző lövészetek és egyéb témakörrel kapcsolatban. Az állami hatóságokkal folytatott közös egyeztetésekből már most kiderült, hogy a módosításból következő feladatokat a járási hivatalok ebben a formában nem lesznek képesek biztosítani.

A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának álláspontját is ignorálták, amely egyértelműen kifejtette, hogy nem osztja azt az állítást, hogy ez a módosítás nem lesz negatív hatással az állami költségvetésre.  A vadászjegyek kiadásának, meghosszabbításának és visszavonásának átadása, a járási hivatalok hatáskörének bővítése a vadászat területén egyértelműen negatív hatással lesz az államháztartásra. Természetesen a képviselők az indoklásban nem mondták el, illetve nem indokolták meg, hogy milyen pénzügyi következményekkel számolnak a folyó év és az azt követő három pénzügyi év költségvetésére nézve. Feltételezzük, hogy ennek oka a szlovákiai vadászati rendszer működőképességéről való teljes ismerethiány.

Az Alkotmánybíróság 2016-ban megállapította, hogy fontos figyelembe venni azt a tényt, hogy a vadászok fegyvertulajdonosok, ami a vadászati jog gyakorlásának tényleges szabályozását más szintre helyezi, ellenben például a horgászatéval.

Kétségtelen, hogy a fegyvertartás és -használat kérdésében a közérdek, illetve az egész társadalomnak ezen szféra pontos és alapos szabályozásához fűződő érdeke kerül előtérbe.

Az Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy a kormány „a társadalom közérdeke miatt szükségesnek tartja, hogy e tevékenységet egy önkormányzati szerv, azaz a Szlovák Vadászkamara útján szabályozza”. Emellett a kamara a fegyverekről és lőszerekről szóló törvény értelmében köteles tájékoztatni a rendőrséget a vadászjegyek érvényességéről, összefüggésben a vadászati célra kiváltott D-típusú fegyvertartási engedélyek ezekhez kapcsolódó érvényességével. Szlovákiában egyetlen más szervezet sem rendelkezik ilyen egyedi nyilvántartással a fegyvertulajdonosokról, mint amelyet a kamara vezet.

Ha ezt a képviselői javaslatot a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa második és harmadik olvasatban is elfogadja, az egyedülálló lenne a világon, hiszen egy demokratikus ország törvényhozása figyelmen kívül hagyná a 154 ezer ember által aláírt petíciót, azzal, hogy támogat egy ilyen törvénymódosító javaslatot.

Tenné ezt éppen akkor, amikor a kormány a vadászati törvény módosításáról szóló törvénytervezetet a rendes jogalkotási folyamatban a szlovák kormány törvényhozó tanácsában tárgyalja!

(Szlovák Vadászkamara/Felvidék.ma)