Megjelent a Református Újság gyülekezeti tájékoztató márciusi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

„Mint minden időben, e világban az egyéni és csoportérdekek küzdelme zajlik, hol a háttérben, hol teljesen nyilvánvalóan fegyverekkel is. A módszer már ismert. Előbb igyekeznek az emberek többségének a tudatát megnyerni (agymosás a hírközlő eszközökön keresztül) különböző emberi eszmékkel, látványos tömegmegmozdulásokkal. (Lásd nemzetiszocialista, kommunista felvonulások, s mai megfelelőik a klímaimádók és ferdehajlam-magasztalók felvonulásai) Mindezek lényegi üzenete, hogy az ember önmagához, saját bálványaihoz, üdvözítőnek hitt eszméihez, divathóbortjaihoz igazodjon, mintha az ember lenne a világ teremtője és megtartója” – fogalmazza meg a címlapon közölt jegyzetében Csoma László, a lap főszerkesztője.

Csoma Annamária a határtalanságról, illetve az Isten által megszabott határokról szól a Határtalan vagyok! És akkor?! című írásában. Menjünk eléje haladással  címmel jelent meg a Gömöri Református Egyházmegye imádságos könyve.

A márciusi lapszám is beszámol a gyülekezetek életéről. Életjubileuma alkalmából köszöntik Ádám Sándornét, s ugyancsak kerek születésnapja alkalmából Kósa Jolánt, a zándorházai gyülekezet gondnokát. Gyémántesküvőre került sor Kisbáriban.

Búza Zsolt pozsonyi lelkész összefoglalja a Pozsonyi Református Egyházközség templomának főbb év elejei eseményeit.

Január 29-én vettek búcsút nt. Ibos Dezsőtől, aki szolgálatával meggazdagította a Rozsnyói Református Egyházközséget is. Visszaemlékezés olvasható a gyülekezeti tájékoztatóban. A Református Újság is búcsúzik Koncsol Lászlótól.

A lap szól a szatmári zsidók és Izrael kapcsolatáról, közli Petőfi Sándor egy versét, Mihályi Molnár László pedig az értékekről és az értékvesztésről szól.

A Kárpát-medence reformátussága rovatból megtudhatjuk, hogy a szíriai reformátusoknak gyűjtenek Kárpátalján. A portálunkon is publikáló dr. Békefy Lajos római spirituális töprengéseit írja le.

A márciusi lapszámból sem hiányozhat a Fiataljainknak rovat és a Bibliaolvasó áprilisi vezérfonala.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)