Már az olvasók elé került a Bécsben megjelenő és az egész világ magyarjainak szóló Bécsi Napló idei 2. márciusi-áprilisi száma. A tartalom ezúttal is változatos, és több cikk foglalkozik Szlovákiával, a Felvidékkel, az itt élő magyarságot érintő történésekkel.

Az első oldalon Martos Péter írása, a Háborúval határos az egész világ értékes gondolatokat tartalmaz napjaink legidőszerűbb tragédiájáról, az orosz-ukrán háborúról, felhívva a figyelmet, hogy ez a háború az egész világot érinti és fenyegeti. Ugyancsak a háború témakörét járja körül Nagymihály Zoltán cikke, idézve irodalmárok, Németh László, Reményik Sándor békét sürgető sorait és reménytkeltően utalva Ferenc pápa magyarországi látogatására, amely a lelki épülést is szolgálhatja ebben a tragikus háborúval beárnyékolt világban.

A húsvét közeledtével közlik Varga Jánosnak, a bécsi Pázmáneum rektorának Legyen feltámadás! című írását, amelyben erősen elgondolkodtatóan fogalmaz a megbocsátásról, amelyet nem ártana gyakorolnunk és nemcsak húsvét idején. Petrusán György cikke A kulturális nemzetek Európája címmel a nemzeti kisebbségek helyzetét és irányát vizsgálja Európában, kiemelve Magyarország jelenlegi, sok nemzeti kisebbség által joggal irigyelt, határokon átívelő nemzetpolitikáját. Fetes Kata Montrealtól Brüsszelig címmel közölt interjúja Frank Füredit-Füredi Ferencet mutaja be, aki a Centerburyi Kenti Egyetem tanára, jelenleg egy Brüsszelben működő alapítvány elnöke, amely azt vállalta fel, hogy a brüsszeli eurokratákkal szemben egy igazi európai magyar hangot képviseljen, bizonyítsa a valódi magyar értékeket, hagyományokat.

B.Szabó Péter A svájci semlegesség dilemmái című írása napjaink svájci politikáját taglalja, rámutatva, hogy Svájcban sem minden ideális, nagy űr tátong az elmélet és a gyakorlat között, és a svájciak, de a világ is élénken figyeli, hogyan alakul a 2023 októberére kiírt parlamenti választás és a semlegességi alkotmányi cikkely szigorítására kiírt népszavazás.

A Felvidék eseményeivel négy írás foglalkozik. Csáky Pál átfogó írást készített az önálló Szlovákia három évtizedéről, a felvidéki magyarság szempontjából fontos történésekről, a napjainkat is érintő politikai folyamatokról. Kanyicska Belán Dóra tanulságos tanulmánya Szlovák-magyar felmérés címmel a szlovák-magyar viszonyról készült vizsgálódás eredményeit tartalmazza több fontos észrevétellel, amely a fiatalok egymás közötti kapcsolatát, a nyelvi problémákat, a negatív tapasztalatokat is bemutatja. Ez a tanulmány valós észrevételeket tartalmaz, amelyek talán segíthetnek egymás megismerésében és ezek alapján megoldásokat lehetne keresni és főleg találni közös gondjainkra. Részletes anyag foglalkozik a magyar közoktatással Szlovákiában, amely a Felvidéki Magyar Pedagógusszövetség által szervezett konferencián bemutatott kiadvány alapján méri fel a szlovákiai magyar iskolák helyzetét, részletesen ismertetve az egyes régiókban működő magyar tanítási nyelvű tanintézményeket. Beszámolnak arról is, hogy a felvidéki Alsósztregován 200 évvel ezelőtt született Madách Imre előtt milyen nagyszabású rendezvényekkel tiszteleg a szülőföld. Szintén Madách Imréről emlékezik meg Fried István, aki Az ember tragédiája részletes irodalomtörténeti ismertetését adja. Megemlékeznek a nemrég elhunyt, nálunk is közkedveltségnek örvendő dr. Smuk Andrásról, az Európa Club elnökéről és az ugyancsak eltávozott Kerék Imre magyarországi sikeres költőről.

Három értékes mű recenziójával zárul a folyóirat. Crouy-Chanel Imre Pascale Andreanu volt budapesti francia nagykövet művét ismerteti, aki az 1940 és 45 között Magyarországon befogadott francia hadifoglyok történetét dolgozta fel, Szemes Péter Acsai Roland: Titusz, a hős című, főleg fiataloknak szóló művét mutatta be, amelyben Dugovics Titusz alakját és példáját írta le, Szabó Zsuzsa pedig Gergely Hugó: Sinkó András életműve a Zsolnai gyárban című könyvéről ír, amelyben azt a keramikusművészt idézi meg, aki a híres porcelángyár máig legértékesebb darabjait alkotta.

A Bécsi Napló legújabb számát Bodri Ferenc alkotásaival illusztrálták és róla írt átfogó ismertetést is Lengyel Ferenc A művész árvasága címmel, a Kecskeméten megrendezett emlékkiállítás kapcsán. A felsoroltakon kívül természetesen még számos érdeklődésre számot tartó cikket tartalmaz a folyóirat márciusi-áprilisi száma.

(BM/Felvidék.ma)